sách hay mới nhất!

Sách của tác giả: #Võ_Thanh_Mẫn_&_Châu_Thanh_Hải

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>
Phương Pháp Giải Nhanh Toán Trắc Nghiệm Hàm Số
Trong kì thi THPT Quốc gia năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức cho áp dụng kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm khách quan cho môn Toán. Chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách luyện thi Toán 2017: Phương Pháp Giải Nhanh Toán Trắc Nghiệm Hàm Số. Cuốn sách này giải quyết nhanh gọn cho các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Đặc biệt giúp các em phát huy khả năng tự học và tự mình có thể giải được các bài tập một cách nhanh gọn bằng nhiều cách. Giúp các em hộc sinh hiểu thêm về kĩ thuật dùng máy tính Casio 570 ES Plus để hỗ trợ cho việc giải quyết bài toán.
Cuốn sách Phương Pháp Giải Nhanh Toán Trắc Nghiệm Hàm Số gồm sáu bài bám sát theo chương trình và sách giáo khoa Giải Tích Lớp 12 ban cơ bản. Mỗi bài được trình bày với những nội dung sau:
Tóm tắt lí thuyết, các kết quả sử dụng trong quá trình giải nhanh Bài tập vận dụng và giải chi tiết theo nhiều cách Bài tập tương tự có đáp án để học sinh tự làm
Hi vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích giúp các sĩ tử dễ dàng tiếp cận, nắm vưng kiến thức và đạt được kết quả tốt trong kì thi tuyển sinh THPT Quốc gia.
Phương Pháp Giải Nhanh Toán Trắc Nghiệm Hàm Số
Trong kì thi THPT Quốc gia năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức cho áp dụng kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm khách quan cho môn Toán. Chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách luyện thi Toán 2017: Phương Pháp Giải Nhanh Toán Trắc Nghiệm Hàm Số. Cuốn sách này giải quyết nhanh gọn cho các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Đặc biệt giúp các em phát huy khả năng tự học và tự mình có thể giải được các bài tập một cách nhanh gọn bằng nhiều cách. Giúp các em hộc sinh hiểu thêm về kĩ thuật dùng máy tính Casio 570 ES Plus để hỗ trợ cho việc giải quyết bài toán.
Cuốn sách Phương Pháp Giải Nhanh Toán Trắc Nghiệm Hàm Số gồm sáu bài bám sát theo chương trình và sách giáo khoa Giải Tích Lớp 12 ban cơ bản. Mỗi bài được trình bày với những nội dung sau:
Tóm tắt lí thuyết, các kết quả sử dụng trong quá trình giải nhanh Bài tập vận dụng và giải chi tiết theo nhiều cách Bài tập tương tự có đáp án để học sinh tự làm
Hi vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích giúp các sĩ tử dễ dàng tiếp cận, nắm vưng kiến thức và đạt được kết quả tốt trong kì thi tuyển sinh THPT Quốc gia.
Phương Pháp Giải Nhanh Toán Trắc Nghiệm Hàm Số
Trong kì thi THPT Quốc gia năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức cho áp dụng kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm khách quan cho môn Toán. Chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách luyện thi Toán 2017: Phương Pháp Giải Nhanh Toán Trắc Nghiệm Hàm Số. Cuốn sách này giải quyết nhanh gọn cho các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Đặc biệt giúp các em phát huy khả năng tự học và tự mình có thể giải được các bài tập một cách nhanh gọn bằng nhiều cách. Giúp các em hộc sinh hiểu thêm về kĩ thuật dùng máy tính Casio 570 ES Plus để hỗ trợ cho việc giải quyết bài toán.
Cuốn sách Phương Pháp Giải Nhanh Toán Trắc Nghiệm Hàm Số gồm sáu bài bám sát theo chương trình và sách giáo khoa Giải Tích Lớp 12 ban cơ bản. Mỗi bài được trình bày với những nội dung sau:
Tóm tắt lí thuyết, các kết quả sử dụng trong quá trình giải nhanh Bài tập vận dụng và giải chi tiết theo nhiều cách Bài tập tương tự có đáp án để học sinh tự làm
Hi vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích giúp các sĩ tử dễ dàng tiếp cận, nắm vưng kiến thức và đạt được kết quả tốt trong kì thi tuyển sinh THPT Quốc gia.