sách hay mới nhất!

Sách của tác giả: #Sherryl_Sandberg__&__Nell_Scovell

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

Dấn Thân

Tác giả: #Sherryl_Sandberg__&__Nell_Scovell Ngày cập nhật: 26-03-2019
Sheryl Sandberg hiện là giám đốc hoạt động của facebook, là nhân vật đứng thứ hai sau tổng giám đốc và người sáng lập facebook. Cô được xem là một phụ nữ quyền lực ở thung lũng Silicon. Cô từng giữ chức vụ lớn tại Google, tại bộ Tài chính Mỹ.Thông qua quyển sách này, Sheryl Sandberg chia sẻ cuộc đời mình, những vươn lên cùng với thành công, để qua đó nhằm kêu gọi và truyền cảm hứng cho phụ nữ. Theo đó, phụ nữ hãy dám dấn thân, dám ngồi vào bàn để cùng tranh luận, trao đổi và theo đuổi ước mơ của cuộc đời mình. Cũng qua quyển sách này, Sandberg cũng muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về vai trò của phụ nữ và quá trình bình đẳng giới để mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là nam giới, cùng chia sẻ để hướng tới một xã hội bình đẳng hơn. Sheryl cũng cập nhật những số liệu ở Việt Nam, để cuốn sách phù hợp với độc giả và môi trường của Việt Nam. Tác giả cũng mời bà Tôn Nữ Thị Ninh viết lời giới thiệu cho ấn bản Việt Nam.

Dấn Thân

Tác giả: #Sherryl_Sandberg_&__Nell_Scovell Ngày cập nhật: 26-03-2019


Dấn Thân (Lean in) - Phụ Nữ, Công Việc, Và Quyết Tâm Lãnh Đạo


Sheryl Sandberg hiện là giám đốc hoạt động của
facebook, là nhân vật đứng thứ hai sau tổng giám đốc và người sáng lập
facebook. Cô được xem là một phụ nữ quyền lực ở thung lũng silicon. Cô từng giữ
chức vụ lớn tại Google, tại bộ Tài chính Mỹ.


Thông qua quyển sách này, Sheryl Sandberg chia sẻ cuộc
đời mình, những vươn lên cùng với thành công, để qua đó nhằm kêu gọi và truyền
cảm hứng cho phụ nữ. Theo đó, phụ nữ hãy dám dấn thân, dám ngồi vào bàn để cùng
tranh luận, trao đổi và theo đuổi ước mơ của cuộc đời mình. Cũng qua quyển sách
này, Sandberg cũng muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về vai trò của phụ nữ và quá
trình bình đẳng giới để mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là nam giới, cùng
chia sẻ để hướng tới một xã hội bình đẳng hơn.


Sheryl cũng cập nhật những số liệu ở Việt Nam, để cuốn
sách phù hợp với độc giả và môi trường của Việt Nam. Tác giả cũng mời bà Tôn Nữ
Thị Ninh viết lời giới thiệu cho ấn bản Việt Nam.


Mời bạn đón đọc.