sách hay mới nhất!

Sách của tác giả: #Robert_C._Guell

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

Kinh Tế Vi Mô - Tái bản 06/2011

Tác giả: #Robert_C._Guell Ngày cập nhật: 12-11-2019Lĩnh vực kinh tế vi mô được tác giả Robert C. Guell trình bày với các chủ đề cơ bản và độc đáo, giúp các sinh viên, các nhà nghiên cứu áp dụng các kiến thức kinh tế cơ bản vào thế giới thực về kinh tế và kinh doanh, đặc biệt tác giả đề cập các vấn đề kinh tế hiện đại đa dạng, ngoài các chủ đề cơ bản như chi phí cơ hội, cung và cầu, các dạng cạnh tranh thị trường, sản xuất, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp, tác giả còn đề cập các chủ đề độc đáo về thị trường lao động thể thao, tiền lương, tiền thuê, thị trường sách giáo khoa, thị trường bán lẻ, nghiệp đoàn lao động…


Tác giả đã trình bày các chủ đề kinh tế vi mô dưới dạng sinh động, thực tiễn, và khơi gợi tinh thần sáng tạo trong độc giả, nắm bắt các chủ đề kinh tế vi mô có tính khoa học và áp dụng thực tiễn cao.


Các sinh viên, doanh nghiệp trong thế giới hiện đại có thể tìm hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô trình bày trong sách này, nhằm vận dụng thành công trong việc nghiên cứu học hỏi, và kinh doanh trong nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu mà chúng ta đang hội nhập.


Mời bạn đón đọc.
Kinh Tế Vĩ Mô

Tác giả: #Robert_C._Guell Ngày cập nhật: 12-11-2019


Tác giả Robert C. Guell đề cập lĩnh vực kinh tế vĩ mô gồm các chủ đề thiết yếu của nền kinh tế tổng thể như GDP, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng, tổng cung và tổng cầu, chình sách tài khóa và tiền tệ của chính phủ, thặng dư và thâm hụt ngân sách...tác giả cũng đã đề cập về các định chế quốc tế WB (Work bank - Ngân hàng thế giới), IMF - Quỹ tiền tệ quốc tế, các Hiệp định thương mại quốc tế (GATT, WTO, AFTA...), các vấn đề năng lượng, thị trường chứng khoán...


Sinh viên khối kinh tế, quản trị kinh doanh, và các ngành liên quan, các nhà nghiên cứu sẽ tìm thấy các chủ đề kinh tế vĩ mô cơ bản và hiện đại, độc đáo, giúp theo dõi các biến động kinh tế trong nước và quốc tế, tác động đến hoạt động của các thị trường (nhà đất, chứng khoán, hàng hóa...) và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào, điều này sẽ tạo lợi thế trong việc hoạch định công việc của một tổ chức hay doanh nghiệp.Mục lục:

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Mục lục

Các từ viết tắt

Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia

Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở

Chương 4: Thị trường tiền tệ

Chương 5: Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán

Chương 6: Mô hình IS – LM

Chương 7: Tổng cung – tổng cầu

Chương 8: Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô

Chương 9: Lạm phát – thất nghiệp

Mời bạn đón đọc.

Kinh Tế Vi Mô - Tái bản 06/2011

Tác giả: #Robert_C._Guell Ngày cập nhật: 12-11-2019Lĩnh vực kinh tế vi mô được tác giả Robert C. Guell trình bày với các chủ đề cơ bản và độc đáo, giúp các sinh viên, các nhà nghiên cứu áp dụng các kiến thức kinh tế cơ bản vào thế giới thực về kinh tế và kinh doanh, đặc biệt tác giả đề cập các vấn đề kinh tế hiện đại đa dạng, ngoài các chủ đề cơ bản như chi phí cơ hội, cung và cầu, các dạng cạnh tranh thị trường, sản xuất, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp, tác giả còn đề cập các chủ đề độc đáo về thị trường lao động thể thao, tiền lương, tiền thuê, thị trường sách giáo khoa, thị trường bán lẻ, nghiệp đoàn lao động…


Tác giả đã trình bày các chủ đề kinh tế vi mô dưới dạng sinh động, thực tiễn, và khơi gợi tinh thần sáng tạo trong độc giả, nắm bắt các chủ đề kinh tế vi mô có tính khoa học và áp dụng thực tiễn cao.


Các sinh viên, doanh nghiệp trong thế giới hiện đại có thể tìm hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô trình bày trong sách này, nhằm vận dụng thành công trong việc nghiên cứu học hỏi, và kinh doanh trong nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu mà chúng ta đang hội nhập.


Mời bạn đón đọc.
Kinh Tế Vĩ Mô

Tác giả: #Robert_C._Guell Ngày cập nhật: 12-11-2019


Tác giả Robert C. Guell đề cập lĩnh vực kinh tế vĩ mô gồm các chủ đề thiết yếu của nền kinh tế tổng thể như GDP, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng, tổng cung và tổng cầu, chình sách tài khóa và tiền tệ của chính phủ, thặng dư và thâm hụt ngân sách...tác giả cũng đã đề cập về các định chế quốc tế WB (Work bank - Ngân hàng thế giới), IMF - Quỹ tiền tệ quốc tế, các Hiệp định thương mại quốc tế (GATT, WTO, AFTA...), các vấn đề năng lượng, thị trường chứng khoán...


Sinh viên khối kinh tế, quản trị kinh doanh, và các ngành liên quan, các nhà nghiên cứu sẽ tìm thấy các chủ đề kinh tế vĩ mô cơ bản và hiện đại, độc đáo, giúp theo dõi các biến động kinh tế trong nước và quốc tế, tác động đến hoạt động của các thị trường (nhà đất, chứng khoán, hàng hóa...) và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào, điều này sẽ tạo lợi thế trong việc hoạch định công việc của một tổ chức hay doanh nghiệp.Mục lục:

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Mục lục

Các từ viết tắt

Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia

Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở

Chương 4: Thị trường tiền tệ

Chương 5: Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán

Chương 6: Mô hình IS – LM

Chương 7: Tổng cung – tổng cầu

Chương 8: Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô

Chương 9: Lạm phát – thất nghiệp

Mời bạn đón đọc.

Đặc điểm nổi bật của cuốn sách này là phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới “Tiếp cận theo từng chủ đề thời sự”, giúp độc giả nắm được những cơ sở lý thuyết Kinh tế học cơ bản để khám phá các vấn đề Kinh tế đa dạng trong thế giới toàn cầu hoá hiện nay.


* Phương pháp tiếp cận đặc biệt giúp độc giả hiểu các chủ đề Kinh tế hiện đại khá thuận lợi, và nắm vững được phương pháp phân tích giải quyết các vấn đề thực tiễn bằng tiếp cận Kinh tế học.


Cuốn sách đề cập nhiều vấn đề mang tính thời sự toàn cầu, trong đó nền Kinh tế Việt nam đang hội nhập: các vấn đề môi trường, vấn đề an ninh xã hội, phúc lợi, giải quyết đói nghèo; các vấn đề về thị trường chứng khoán, tăng trưởng và suy thoái Kinh tế, giáo dục, giá năng lượng, tiền thuê nhà, tiền lương tối thiểu, sự tương tác giữa Kinh tế và Luật học, Kinh tế nông nghiệp.


Sự thuê ngoài, Tác động của giá xăng trên nhu cầu ethanol và bắp, Chi phí liên quan tham gia các thỏa ước Kyoto, Công nghiệp dược phẩm, Sự nghèo đói, giải quyết lạm phát và suy thoái, Tác động của các Hiệp định thương mại, Chiến tranh ở Trung Đông - Các sự kiện và các chủ đề này thể hiện chiều sâu của nội dung đề cập trong “Những chủ đề của Kinh tế học hiện đại”.


* Một số chủ đề hoàn toàn mới ít được các sách Kinh tế đề cập như: Kinh tế học Thể thao, Vé xem sự kiện, kinh tế học về dược phẩm, nghiên cứu về các tệ nạn xã hội, vấn đề chủng tộc và giới tính, sách cũng đề cập về bảo hiểm sức khỏe: Medicare, Medicaid và các vấn đề về an sinh xã hội ở các quốc gia khác để tham khảo.


* Các chủ đề của sách rất đa dạng, từ các vấn đề Kinh tế vĩ mô, các chính sách tài khoá, tiền tệ, thương mại quốc tế, các tổ chức quốc tế WTO, IMF, các Hiệp định NAFTA, CAFTA, GATT… Đến các vấn đề Kinh tế vi mô về cung, cầu, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, lãi suất, thị trường, chăm sóc sức khỏe, giáo dục mầm non.


* Tác giả trình bày cuốn sách dưới dạng tương tác, thảo luận, gợi ý, mô hình ứng dụng ngay vào thực tế, nghiên cứu các tình huống thực tế đang xảy ra, khuyến khích tư duy nhạy bén, năng động cần thiết cho một chuyên gia, nhà quản trị.


Mục Lục:


Lời nói đầu


Các chủ đề cho các khóa học khác nhau


Bảng lý thuyết yêu cầu


Chương 1 - Kinh tế học: Nghiên cứu về chi phí cho cơ hội


Chương 2 - Cung và cầu


Chương 3: Khái niệm về độ đàn hồi và thặng dư người tiêu dùng và nhà sản xuất


Chương 4: Sản xuất, chi phí và thu nhập của doanh nghiệp


Chương 5: Cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận bình thường


Chương 6: Các thuật ngữ kinh tế vĩ mô: Tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng


Chương 7: Lãi suất và giá trị hiện tại


Chương 8: Tổng cầu và tổng cung


Chương 9: Chi tiêu liên bang


Chương 10: Thâm hụt, thặng dư liên bang và nợ quốc gia


Chương 11: Chính sách tài khoá


Chương 12: Chính sách tiền tệ


Chương 13: Thương mại quốc tế: có đe dọa việc làm ở Hoa Kỳ không?


Chương 14: Quỹ tiền tệ quốc tế: Thầy thuốc hay thầy thuốc phù thủy?


Chương 15: NAFTA, CAFTA, GATT,WTO: Các hiệp định thương mại có tốt đối với chúng ta?


Chương 16: Thuốc lá, rượu, thuốc gây nghiện và mại dâm


Chương 17: Môi trường


Chương 18: Chăm sóc sức khoẻ


Chương 19: Bảo hiểm sức khoẻ cung cấp bởi chính phủ: trợ cấp y tế (medicaid), chăm sóc y tế (medicare), chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em (Schips)


Chương 20: Kinh tế học về thuốc điều trị bệnh


Chương 21: Bạn muốn là một luật sư: Kinh tế học và Luật


Chương 22: Kinh tế học về tội ác


Chương 23: Kinh tế học về phân biệt chủng tộc và giới tính


Chương 24: Chính sách nông nghiệp


Chương 25: Lương tối thiểu


Chương 26: Kiểm soát tiền thuê


Chương 27: Môi giới và đầu cơ vé


Chương 28: Chống độc quyền


Chương 29: Tại sao sách giáo khoa đại học quá đắt


Chương 30: Giáo dục


Chương 31: Nghèo và phúc lợi


Chương 32: An sinh xã hội


Chương 33: Giáo dục ban đầu (Hesad Start)


Chương 34: Thuế thu nhập cá nhân


Chương 35: Giá năng lượng


Chương 36: Nếu xây dựng sân vận động, các cầu thủ có đến không? Và các câu hỏi khác về thể thao


Chương 37: Thị trường chứng khoán và sự sụp đổ


Chương 38: Các nghiệp đoàn


Chương 39: Chi phí của chiến tranh


Chương 40: Kinh tế học về khủng bố


Chương 41: Wal-Mart-Luôn luôn có giá thấp (và lương thấp) - luôn luôn


Chương 42: Tác động kinh tế của việc đánh bạc ở sòng bài


Chương 43: Tăng trưởng và phát triển kinh tế


Thuật ngữ kinh tế Việt - Anh


P/s: Tác giả - Tiến sĩ Robert C.Guell là một Giáo sư về Kinh tế học tại Đại học Tiểu bang Indiana ở Terre Haute, Indiana. Ông có bằng Cử nhân về Thống kê và Kinh tế học năm 1986, và nhận bằng Thạc sĩ kinh tế một năm sau ở trường Đại học Missouri – Columbia. Năm 1991, ông đậu bằng Tiến sĩ tại Đại học Syracuse nơi ông khám phá niềm say mê giảng dạy. Ông đã dạy các khoá học cho sinh viên năm thứ nhất, sinh viên các năm sau và các sinh viên đã hoàn tất cấp độ cơ bản, từ các lớp tài chính công, cũng như toán kinh tế và kinh tế lượng.

Tiến sĩ Guell đã xuất bản nhiều bài viết được các đồng nghiệp trích dẫn trong các tạp chí nghiên cứu học thuật. Ông đã nghiên cứu sâu rộng trong lĩnh vực kinh tế học dược phẩm, với đề xuất rằng hệ thống bằng phát minh trong thị trường tư nhân tuy cần thiết trong việc phát minh ra dược phẩm mới, nhưng không cần thiết và không hiệu quả cho việc sản xuất dược phẩm.

Năm 1998, Tiến sĩ Guell là giảng viên trẻ nhất được trao giải thưởng giảng dạy xuất sắc Caleb Mills của Đại học tiểu bang Indiana. Tài năng của ông như bậc thầy về chất lượng giảng dạy được công nhận vào năm 2000, khi ông được bổ nhiệm làm Giám đốc của Dự án Lilly nhằm cải tiến thực tiễn giáo dục cho sinh viên năm thứ nhất, là dự án được tài trợ dể nâng cao tỷ lê học lên cao của các sinh viên năm thứ nhất tại Tiểu bang Indiana. Từ đó ông trở thành điều phối viên các chương trình của năm thứ nhất.


Niềm say mê giảng dạy kinh tế học của Tiến sĩ Guell đưa ông đến vị trí có tác động lớn, dẫn đến khoa học kinh tế trở thành một khóa học giáo dục cơ bản như phương tiện thể hiện niềm đam mê này. Không thoả mãn với các sách hiện có dành cho khoá học. Ông nỗ lực xuất bản cuốn sách bạn có ngày hôm nay – một cuốn sách viết dưới dạng các chủ đề có thể đọc tất cả trong một.

Kinh Tế Vĩ Mô

Tác giả: #Robert_C._Guell Ngày cập nhật: 12-11-2019


Tác giả Robert C. Guell đề cập lĩnh vực kinh tế vĩ mô gồm các chủ đề thiết yếu của nền kinh tế tổng thể như GDP, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng, tổng cung và tổng cầu, chình sách tài khóa và tiền tệ của chính phủ, thặng dư và thâm hụt ngân sách...tác giả cũng đã đề cập về các định chế quốc tế WB (Work bank - Ngân hàng thế giới), IMF - Quỹ tiền tệ quốc tế, các Hiệp định thương mại quốc tế (GATT, WTO, AFTA...), các vấn đề năng lượng, thị trường chứng khoán...


Sinh viên khối kinh tế, quản trị kinh doanh, và các ngành liên quan, các nhà nghiên cứu sẽ tìm thấy các chủ đề kinh tế vĩ mô cơ bản và hiện đại, độc đáo, giúp theo dõi các biến động kinh tế trong nước và quốc tế, tác động đến hoạt động của các thị trường (nhà đất, chứng khoán, hàng hóa...) và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào, điều này sẽ tạo lợi thế trong việc hoạch định công việc của một tổ chức hay doanh nghiệp.Mục lục:

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Mục lục

Các từ viết tắt

Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia

Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở

Chương 4: Thị trường tiền tệ

Chương 5: Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán

Chương 6: Mô hình IS – LM

Chương 7: Tổng cung – tổng cầu

Chương 8: Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô

Chương 9: Lạm phát – thất nghiệp

Mời bạn đón đọc.

Những Chủ Đề Kinh Tế Học Hiện Đại

Tác giả: #Robert_C._Guell Ngày cập nhật: 12-11-2019
 • Tác giả: #Robert_C._Guell
 • Dịch giả: Nguyễn Văn Dung
 • Nhà xuất bản: #NXB_Đồng_Nai
 • Năm xuất bản: 01-03-2009
 • Công ty phát hành: #Kinh_Tế
 • Trọng lượng: 1056.00 gam
 • Kích cỡ: 16 x 24 cm
 • Số trang: 776
 • ISBN: 2030030012351 (VI65426)
 • Giá bìa: 146,000 đ


Đặc điểm nổi bậc của cuốn sách này là phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới “Tiếp cận theo từng chủ đề thời sự”, giúp độc giả nắm được những cơ sở lý thuyết Kinh tế học cơ bản để khám phá các vấn đề Kinh tế đa dạng trong thế giới toàn cầu hoá hiện nay.

* Phương pháp tiếp cận đặc biệt giúp độc giả hiểu các chủ đề Kinh tế hiện đại khá thuận lợi, và nắm vững được phương pháp phân tích giải quyết các vấn đề thực tiễn bằng tiếp cận Kinh tế học.

Cuốn sách đề cập nhiều vấn đề mang tính thời sự toàn cầu, trong đó nền Kinh tế Việt nam đang hội nhập: các vấn đề môi trường, vấn đề an ninh xã hội, phúc lợi, giải quyết đói nghèo; các vấn đề về thị trường chứng khoán, tăng trưởng và suy thoái Kinh tế, giáo dục, giá năng lượng, tiền thuê nhà, tiền lương tối thiểu, sự tương tác giữa Kinh tế và Luật học, Kinh tế nông nghiệp.

Sự thuê ngoài, Tác động của giá xăng trên nhu cầu ethanol và bắp, Chi phí liên quan tham gia các thỏa ước Kyoto, Công nghiệp dược phẩm, Sự nghèo đói, giải quyết lạm phát và suy thoái, Tác động của các Hiệp định thương mại, Chiến tranh ở Trung Đông - Các sự kiện và các chủ đề này thể hiện chiều sâu của nội dung đề cập trong “Những chủ đề của Kinh tế học hiện đại”.

* Một số chủ đề hoàn toàn mới ít được các sách Kinh tế đề cập như: Kinh tế học Thể thao, Vé xem sự kiện, kinh tế học về dược phẩm, nghiên cứu về các tệ nạn xã hội, vấn đề chủng tộc và giới tính, sách cũng đề cập về bảo hiểm sức khỏe: Medicare, Medicaid và các vấn đề về an sinh xã hội ở các quốc gia khác để tham khảo.

* Các chủ đề của sách rất đa dạng, từ các vấn đề Kinh tế vĩ mô, các chính sách tài khoá, tiền tệ, thương mại quốc tế, các tổ chức quốc tế WTO, IMF, các Hiệp định NAFTA, CAFTA, GATT… Đến các vấn đề Kinh tế vi mô về cung, cầu, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, lãi suất, thị trường, chăm sóc sức khỏe, giáo dục mầm non.

* Tác giả trình bày cuốn sách dưới dạng tương tác, thảo luận, gợi ý, mô hình ứng dụng ngay vào thực tế, nghiên cứu các tình huống thực tế đang xảy ra, khuyến khích tư duy nhạy bén, năng động cần thiết cho một chuyên gia, nhà quản trị.

Mục Lục:

Lời nói đầu

Các chủ đề cho các khóa học khác nhau

Bảng lý thuyết yêu cầu

Chương 1 - Kinh tế học: Nghiên cứu về chi phí cho cơ hội

Chương 2 - Cung và cầu

Chương 3: Khái niệm về độ đàn hồi và thặng dư người tiêu dùng và nhà sản xuất

Chương 4: Sản xuất, chi phí và thu nhập của doanh nghiệp

Chương 5: Cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận bình thường

Chương 6: Các thuật ngữ kinh tế vĩ mô: Tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng

Chương 7: Lãi suất và giá trị hiện tại

Chương 8: Tổng cầu và tổng cung

Chương 9: Chi tiêu liên bang

Chương 10: Thâm hụt, thặng dư liên bang và nợ quốc gia

Chương 11: Chính sách tài khoá

Chương 12: Chính sách tiền tệ

Chương 13: Thương mại quốc tế: có đe doạ việc làm ở Hoa Kỳ không?

Chương 14: Quỹ tiền tệ quốc tế: Thầy thuốc hay thầy thuốc phù thuỷ?

Chương 15: NAFTA, CAFTA, GATT,WTO: Các hiệp định thương mại có tốt đối với chúng ta?

Chương 16: Thuốc lá, rượu, thuốc gây nghiện và mại dâm

Chương 17: Môi trường

Chương 18: Chăm sóc sức khoẻ

Chương 19:Bảo hiểm sức khoẻ cung cấp bởi chính phủ: trợ cấp y tế (medicaid), chăm sóc y tế (medicare), chương trình bảo hiểm sức khoẻ trẻ em (Schips)

Chương 20: Kinh tế học về thuốc điều trị bệnh

Chương 21: Bạn muốn là một luật sư: Kinh tế học và Luật

Chương 22: Kinh tế học về tội ác

Chương 23: Kinh tế học về phân biệt chủng tộc và giới tính

Chương 24: Chính sách nông nghiệp

Chương 25: Lương tối thiểu

Chương 26: Kiểm soát tiền thuê

Chương 27: Môi giới và đầu cơ vé

Chương 28: Chống độc quyền

Chương 29: Tại sao sách giáo khoa đại học quá đắt

Chương 30: Giáo dục

Chương 31: Nghèo và phúc lợi

Chương 32: An sinh xã hội

Chương 33: Giáo dục ban đầu (Hesad Start)

Chương 34: Thuế thu nhập cá nhân

Chương 35: Giá năng lượng

Chương 36: Nếu xây dựng sân vận động, các cầu thủ có đến không? Và các câu hỏi khác về thể thao

Chương 37: Thị trường chứng khoán và sự sụp đổ

Chương 38: Các nghiệp đoàn

Chương 39: Chi phí của chiến tranh

Chương 40: Kinh tế học về khủng bố

Chương 41: Wal-Mart-Luôn luôn có giá thấp (và lương thấp) - luôn luôn

Chương 42: Tác động kinh tế của việc đánh bạc ở sòng bài

Chương 43: Tăng trưởng và phát triển kinh tế

Thuật ngữ kinh tế Việt - Anh

Mời bạn đón đọc.

Tác giả Robert C. Guell đề cập lĩnh vực kinh tế vĩ mô gồm các chủ đề thiết yếu của nền kinh tế tổng thể như: GDP, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng, tổng cung và tổng cầu, chính sách tài khóa và tiền tệ của chính phủ, thặng dư và thâm hụt ngân sách... Tác giả cũng đề cập về các định chế quốc tế WB (World Bank - Ngân hàng thế giới), IMF (International Monetary Fund - Quỹ tiền tệ quốc tế), các Hiệp định thương mại quốc tế (GATT, WTO, AFTA...), các vấn đề về năng lượng, thị trường chứng khoán...


Sinh viên khối kinh tế, quản trị kinh doanh và các ngành liên quan, các nhà nghiên cứu sẽ tìm thấy các chủ đề kinh tế vĩ mô cơ bản và hiện đại, độc đáo, giúp theo dõi các biến động kinh tế trong nước và quốc tế, tác động đến hoạt động của các thị trường (nhà đất, chứng khoán, hàng hóa...) và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào, điều này sẽ tạo lợi thế trong việc hoạch định công việc của một tổ chức hay doanh nghiệp.


Kinh Tế Vi Mô - Tái bản 06/2011

Tác giả: #Robert_C._Guell Ngày cập nhật: 12-11-2019Lĩnh vực kinh tế vi mô được tác giả Robert C. Guell trình bày với các chủ đề cơ bản và độc đáo, giúp các sinh viên, các nhà nghiên cứu áp dụng các kiến thức kinh tế cơ bản vào thế giới thực về kinh tế và kinh doanh, đặc biệt tác giả đề cập các vấn đề kinh tế hiện đại đa dạng, ngoài các chủ đề cơ bản như chi phí cơ hội, cung và cầu, các dạng cạnh tranh thị trường, sản xuất, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp, tác giả còn đề cập các chủ đề độc đáo về thị trường lao động thể thao, tiền lương, tiền thuê, thị trường sách giáo khoa, thị trường bán lẻ, nghiệp đoàn lao động…


Tác giả đã trình bày các chủ đề kinh tế vi mô dưới dạng sinh động, thực tiễn, và khơi gợi tinh thần sáng tạo trong độc giả, nắm bắt các chủ đề kinh tế vi mô có tính khoa học và áp dụng thực tiễn cao.


Các sinh viên, doanh nghiệp trong thế giới hiện đại có thể tìm hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô trình bày trong sách này, nhằm vận dụng thành công trong việc nghiên cứu học hỏi, và kinh doanh trong nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu mà chúng ta đang hội nhập.


Mời bạn đón đọc.
Kinh Tế Vĩ Mô - Tái bản 07/09/2009

Tác giả: #Robert_C._Guell Ngày cập nhật: 12-11-2019
 • Tác giả: #Robert_C._Guell
 • Dịch giả: Nguyễn Văn Dung
 • Nhà xuất bản: #NXB_Đồng_Nai
 • Năm xuất bản: 01-07-2009
 • Công ty phát hành: #Kinh_Tế
 • Trọng lượng: 330.00 gam
 • Kích cỡ: 16 x 24 cm
 • Số trang: 246
 • Giá bìa: 46,000 đ


Tác giả Robert C.Guell đề cập lĩnh vực kinh tế vĩ mô gồm các chủ đề thiết yếu của nền kinh tế tổng thể như, GDP, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng, tổng cung và tổng cầu, chính sách tài khoá và tiền tệ của chính phủ, thặng dư và thâm hụt ngân sách …tác giả cũng đề cập về các định chế quốc tế WB (World Bank - Ngân hàng Thế giới), IMF ( International Monetary Fund - Quỹ tiền tệ Quốc tế), các Hiệp định thương mại quốc tế (GATT, WTO, AFTA…), các vấn đề về năng lượng, thị trường, chứng khoán…

Sinh viên khối kinh tế, quản trị kinh doanh và các ngành liên quan, các nhà nghiên cứu sẽ tìm thấy các chủ đề kinh tế vĩ mô cơ bản và hiện đại, độc đáo, giúp theo dõi các biến động kinh tế trong nước và quốc tế, tác động đến hoạt động của các thị trường (nhà đất, chứng khoán, hàng hoá) và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào, điều này sẽ tạo lợi thế trong việc hoạch định công việc của một tổ chức hay doanh nghiệp.

Mời bạn đón đọc.