sách hay mới nhất!

Review sách Dữ Liệu Nhỏ — Martin Lindstrom

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

Dữ Liệu Nhỏ

Tác giả: #Martin_Lindstrom Ngày cập nhật: 26-03-2019

Dữ Liệu Nhỏ

Thông qua cuốn sách, Martin Lindstrom, sẽ cho chúng ta biết: