sách hay mới nhất!

Nhà xuất bản sách: #Khoa_Học_Kỹ_Thuật

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

Nguyên Lý Gia Công Vật Liệu

Gia công vật liệu là một trong những quá trình chế tạo sản phẩm hoàn chình của ngành cơ khí. Năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế của một nền sản xuất luôn luôn gắn liền với việc nắm bắt và điều khiển được các quy luật khoa học, mà trong quá trình gia công vật liệu, đặc biệt là gia công kim loại và phi kim loại, có nhiều quy luật hết sức phức tạp. Ngày nay, khi trình độ sàn xuất được tự động hoá ở mức độ cao, khi lúc lĩnh vực công nghệ hiện đại được tổ hợp lại với nhau để hình thành một công nghệ mới, một ngành mới cao hơn như tổ họp cơ khí, điện, điện tử, tin học v.v.. thì khoa học gia công vật liệu đã có những bước phát triển mới, ví dụ như gia công vật liệu trong sản xuất tổ hợp điều khiển bằng máy vi tính CADICAM-CIM- CNC.

Để có tài liệu kịp thời phục vụ đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực cơ khí trong giai đoạn mới, chúng tôi biên soạn cuốn sách "Nguyên lý gia công vật liệu". Sách được biên soạn trên cơ sở tham khảo một số tài liệu trong nước trước đây và sử dụng các nội dung mới, hiện đại từ các tài liệu về lĩnh vực này ở các nước tiên tiến trên thế giới.

Sách được dùng cho sinh viên ngành cơ khí thuộc các hệ đào tạo khác nhau trong các trường đại học, đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật ở các viện, các công ty sản xuất và các trường kỹ thuật khác.

Sách được chia làm hai phần:

Do điều kiện thời gian, trong tài liệu chỉ mới giới thiệu Phần l. Phẩn 2 sẽ ra mắt bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Giáo Trình Khai Thác Mỏ Bằng Sức Nước dành cho sinh viên ngành Khai thác mỏ lộ thiên, đồng thời làm tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên các ngành có liên quan, cán bộ kỹ thuật ngành mỏ và bạn đọc quan tâm.

Cuốn sách được biên soạn theo thực tế đổi mới công tác giảng dạy cho phù hợp với thực tiễn và hiện đại hoá, công nghiệp hoá trên thế giới và Việt Nam.

Thực Hành Xử Lý Số Tín Hiệu Với Matlab

“Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab” được bổ sung và cập nhật thêm những kiến thức mới, cụ thể là:

1. Đưa thêm hai thí nghiệm mới là:

2. Tăng cường và bổ sung nhiều chuyên mục mới:

3. Nhiều phụ lục mới cũng đã được đưa thêm vào:

Với những phần bổ sung nói trên, nên lần xuất bản này cuốn sách cập nhật được một cách tương đối đầy đủ những kiến thức hiện đại nhất vể “Xử lý số tín hiệu”. Các kiến thức đó được trình bày một cách chặt chẽ, cô đọng trong 14 thí nghiệm; gồm cả các thí nghiệm ảo lẫn các thí nghiệm thời gian thực để người đọc dễ cảm nhận, dễ tiếp thu.

Cuốn sách này là phần quan trọng của bộ sách “Xử lý số tín hiệu”. Biên soạn cuốn sách này, thể hiện các nguyên tắc, tính chất, các phép biến đổi và các ứng dụng của xử lý số tín hiệu bằng phần mềm máy tính PC. Toàn bộ nội dung của xử lý tín hiệu từ phần cơ sở đến nâng cao, từ việc mô tả và biểu diễn tín hiệu đến các quá trình xử lý đa tốc độ và dàn lọc, cũng như các hệ thống xử lý tín hiệu thời gian thực trên “chíp” xử lý số TMS320C6711 cũng như các ứng dụng thực tế của DSP như phân tích phổ, lọc số, biến đổ A/D và D/A nhanh, từ kỹ thuật điều chế đến các máy phát quét tần số đã được thể hiện trên 14 bài thí nghiệm mô phỏng và mô hình hoá bằng ngôn ngữ Matlab kết hợp với C.

Toàn bộ nội dung của chương trình xử lý tín hiệu từ cơ sở đến nâng cao được tóm gọn trong 14 thí nghiêm; trong đó thí nghiệm 1 và 2 giành để nghiên cứu tín hiệu và các hệ thống LTI trên lĩnh vực thời gian; tí nghiệm 3, 4, 5 và 6 dùng để nghiên cứu, phân tích và biểu diễn tín hiệu cũng như hệ thống LTI trên lĩnh vực tần số; thí nghiệm 8, 9 và 10 dùng riêng cho thiết kế các loại mạch lọc số; nhiều công cụ thiết kế mạch lọc mới đã được đưa vào chương 10, chẳng hạn như Giao diện đồ họa người dùng (GUI) và các trình tiện ích cũng như các công cụ để phân tích, thiết kế mạch lọc, thiết kế hệ thống như FDATool, FVTool, và SPTool. Thí nghiệm 13 dùng để nghiên cứu các hệ thống xử lý số đa tốc đọ và dàn lọc. Thí nghiệm 14 dùng để xử lý tín hiệu thời gian thực trên DSK TM320C6711. Thí nghiệm 7 để nghiên cứu, xử lý số các tín hiệu thời gian liên tục; trong đó nghiên cứu kỹ càng các kỹ thuật chuyển đổi A/D và D/A tốc độ cao cũng như các hệ thống lấy mẫu quá áp dụng cho các hệ thống xử lý tín hiệu thời gian thực. Toàn bộ thí nghiệm 11 dùng để nghiên cứu và thực thi các loại cấu trúc khác nhau cho các mạch lọc số IIR và FIR. Toàn bộ thí nghiệm 12 dùng để xử lý các tín hiệu thống kê và tín hiệu hình ảnh.

Với 14 bài thí nghiệm trên phần mềm Matlab và trên DSK320C6711 này, bạn đọc sẽ thấy hấp dẫn và hiệu quả tuyệt vời mà ngôn ngữ lập trình kỹ thuật phần mềm bậc cao này mang lại. Các kết quả thực tế cũng như những kiến thức mà bạn thu nhận trong quá trình tiến hành thí nghiệm sẽ kích thích sự say mê hiểu biết và khả năng sáng tạo, giúp bạn nhận thức rõ hơn tầm quan trọng cũng như tính cần thiết và sức mạnh của công nghệ xử lý số tín hiệu tiên tiến này.

Thiết Bị Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối

Tác giả: #Nguyễn_Văn_May Ngày cập nhật: 20-11-2019

Thiết Bị Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối là quyển sách có nội dung về nguyên lý cấu tạo và các quá trình xảy ra trong các thiết bị truyền nhiệt, chuyển khối. Từ đó nêu lên các bước tính cân bằng nhiệt, cân bằng vật chất của từng quá trình truyền nhiệt, chuyển khối trong mỗi loại thiết bị tương ứng. Đồng thời đưa ra các kết cấu cụ thể của từng loại thiết bị, các ví dụ tính thiết kế mẫu.

Sách còn nêu lên các hệ thống công nghệ như: cô đặc, chưng cất, tinh luyện, mà trong đó các thiết bị truyền nhiệt, chuyển khối đóng vai trò chính.

Kỹ Thuật Chân Không Và Công Nghệ Bề Mặt

Kỹ thuật chân không ngày nay gắn liền với lĩnh vực cơ khí và công nghệ bề mặt khi các ứng dụng đã trở thành một bước trong quy trình công nghệ gia công các chi tiết máy và sản phẩm công nghiệp, bao gồm cả cơ khí chính xác và máy công cụ. Năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế là những yếu tố mà sản xuất cơ khí luôn phấn đấu để đạt được kết quả ngày càng tốt hơn; đặc biệt là khi trình độ sản xuất được tự động hoá ở mức cao và chất lượng sản phẩm ngày càng hoàn hảo, nhất là lĩnh vực quang - cơ điện tử. Cùng với đó là yêu cầu về giảm kích thước sản phẩm với cùng chức năng kỹ thuật là những đòi hỏi cấp thiết có thể tìm thấy những gợi ý hữu ích khi người đọc xem cuốn sách này.

Tiếp nối những cuốn giáo trình về vật lý và kỹ thuật chân không; để có tài liệu kịp thời phục vụ đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực "Kỹ thuật chân không và công nghệ bề mặt" trong lĩnh vực cơ khí, cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở các bài giảng đã thực hiện cho sinh viên và học viên cao học, các nghiên cứu và tài liệu về lĩnh vực này ở các nước tiên tiến trên thế giới. Tài liệu này cũng sử dụng các kết quả đã được sử dụng trong công nghiệp trong và ngoài nước.

Sách được sử dụng làm giáo trình cho sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành cơ khí chính xác và quang học cũng như cho học viên thạc sĩ ngành kỹ thuật cơ khí, vừa có tính chuyên khảo cho những kỹ sư chuyên ngành khác quan tâm đến chế tạo chi tiết cơ khí trong điều kiện chính xác và ít ảnh hưởng của môi trường như các công nghệ trong chế tạo linh kiện điện tử, công nghệ vật liệu... Cuốn sách cũng sẽ hữu ích cho các sinh viên, học viên các chuyên ngành trong kỹ thuật cơ khí, máy hoá, dầu khí, vật lý kỹ thuật, vật liệu... trong các trường đại học kỹ thuật, các cán bộ kỹ thuật kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực liên quan, các kỹ thuật viên vận hành thiết bị trực tiếp.

Nội dung cuốn sách trình bày về dòng chảy khi loãng, hiện tượng vật lý, hoá học kết hợp với công nghệ chân không, sản xuất và đo chân không cao, kín khí và kỹ thuật phát hiện rò rỉ. Người đọc cũng tìm thấy sự dẫn giải từ các phương trình lý thuyết, phương thức điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng, ví dụ bằng số, bảng biểu, đồ thị và các ứng dụng thực tế trong công nghiệp. Cuốn sách bao gồm tính toán thiết kế hệ chân không cùng công nghệ chế tạo màng mỏng quang học và lớp phù bề mặt. Nó cung cấp một đánh giá rộng rãi các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực này: Kỹ thuật chế tạo lớp phủ bằng phương pháp vật lý và lắng đọng hoá học từ pha hơi. Các tính chất cơ. hoá học cũng như thuộc tính ma sát của lớp phủ và kỹ thuật kiểm tra đánh giá phương thức nâng cao chất lượng lớp phủ theo yêu cầu kỹ thuật. Các trường hợp khác nhau được xem xét để chứng minh sự cải thiện chất lượng chi tiết máy và cung cấp hướng dẫn để lựa chọn lớp phủ.

Giáo Trình Khai Thác Mỏ là quyển sách dành cho sinh viên ngành Khai thác mỏ lộ thiên, đồng thời làm tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên các ngành có liên quan, cán bộ kỹ thuật ngành mỏ và bạn đọc quan tâm. Cuốn sách được biên soạn theo thực tế đổi mới công tác giảng dạy cho phù hợp với thực tiễn và hiện đại hoá, công nghiệp hoá trên thế giới và Việt Nam.

Điều Khiển PLC

Tác giả: #TS._Nguyễn_Trọng_Doanh Ngày cập nhật: 20-11-2019

Điều Khiển PLC

Đối với các quá trình công nghệ đơn lẻ, để tự động hoá được không cần đến các hệ thống điều khiển phức tạp, mà chỉ cần các hệ thống điều khiển cơ bản dạng hệ thống điều khiển tương tự. Các máy tự động, các dây chuyền sản xuất hay các hệ thống vật lý phức tạp, không chỉ đòi hỏi một hệ thống các thiết bị kỹ thuật cao mà bắt buộc phải điều khiển bằng các hệ thống điều khiển số hay điều khiển bằng máy tính. Thiết bị điều khiển khả lập trình PLC (Programable Logic Controller) là một thiết bị điều khiển công nghiệp dạng thiết bị điều khiển số chuyên dụng, nó không chỉ thay thế cho thiết bị điều khiển lô gíc cứng mà còn có thể thay thế được các thiết bị điều khiển tương tự thông thường bằng kỹ thuật điều khiển số. Cuốn sách này với mục tiêu chủ yếu phục vụ cho các sinh viên đại học, cao học ngành Cơ khí, Cơ điện tử, nên tác giả buộc phải giới thiệu qua các kiến thức cơ bản về điều khiển số hay điều khiển bằng máy tính, điều khiển lô gíc trước khi đi vào các nội dung chính của thiết bị điều khiển công nghiệp này và các ứng dụng của nó.

Phần thứ nhất - Lý thuyết điều khiển số

Phần 2 - Điều khiển lô gíc

Phần thứ 3 - Thiết bị điều khiển lô gíc – PLC

Autocad Structural Detailing Dành Cho Người Bắt Đầu (Kết Cấu Thép)

Autocad Structural Detailing dành cho người bắt đầu - Kết cấu thép giới thiệu tới bạn đọc Module Steel (Kết cấu thép), đây là module cơ bản trong ASD cho phép xác định, tự động hóa, tổ hợp các dạng bản vẽ kết cấu thép. Sách hướng dẫn thực hành khai thác các tính năng của ASD phiên bản mới nhất 2014 của trình ứng dụng đa năng, tiện dụng và phổ cập nhất hiện nay của hãng Autodesk trong thiết kế kết cấu thép với các hướng dẫn minh họa cụ thể, rõ ràng được chụp trực tiếp từ màn hình máy tính sẽ giúp các bạn đọc nắm vững và khám phá các đặc tính mới của ASD và ứng dụng vào công việc thực tế của mình một cách hiệu quả nhất.

Sách phục vụ cho những người mới bắt đầu làm quen với chương trình ASD, học sinh, sinh viên ngành Kiến trúc - Xây dựng, chuyên viên, kỹ thuật viên tại các phòng thiết kế, giáo viên giảng dạy thực hành tại các trường Cao đẳng, Đại học, giảng dạy thực hành liên quan đến chương trình ASD và nhiều hơn nữa trong việc dạy và học theo hướng công nghệ. Dù bạn là người đã sử dụng ASD 2012, 2013, 2014, 2015 hay chỉ là người mới sử dụng, cuốn sách này giúp bạn hiểu tại sao ASD trở thành một trong các chương trình đi đầu trong lãnh vực vẽ và triển khai kết cấu thép.

Một tài liệu biên soạn thực hành rất thực dụng giúp cho việc học AutoCAD Structural Detailing nhanh chóng và dễ dàng.

Ngắn Mạch Và Đứt Dây Trong Hệ Thống Điện

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương như sau:

Chương 1: Khái niệm chung về ngắn mạch. ở đây giới thiệu các khái niệm chính, các thành phần dòng ngắn mạch và các ảnh hưởng tới sự biến thiên của dòng ngắn mạch vào các phương pháp chung tính ngắn mạch.

Chương 2: Sơ đồ thay thế của hệ thống điện trong tính toán ngắn mạch. Ở đây giới thiệu sơ đồ thay thế từng phần tử và của từng hệ thống điện với các loại đơn vị sử dụng khác nhau.

Chương 3: Xác định biến thiên dòng ngắn mạch bằng hệ phương trình vi phân.

Chương 4: Tính toán ngằn mạch ba pha bằng phương pháp thực dụng .

Chương 5: Tính toán ngắn mạch không đối xứng.

Chương 6: Tính toán phân bố dòng nhánh và điện áp nút trong hệ thống điện khi ngắn mạch.

Chương 7: Tính toán ngắn mạch bằng nmáy tính điện tử.

Chương 8: Sự cố phức tạp.

Cuốn sách Ngắn Mạch Và Đứt Dây Trong Hệ Thống Điện được dùng chủ yếu cho sinh viên ngành hệ thống điện, đồng thời là tài liệu tham khảo cho công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực điện năng.

Bài Tập Quang Kỹ Thuật là quyển sách được sử dụng cho sinh viên chuyên ngành khi học giáo trình quang kỹ thuật để làm các bài tập, bài tập lớn và đồ án máy chính xác. Cuốn tài liệu này cũng được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy và sinh viên chuyên ngành quang, quang điện tử và cơ điện tử của các trường đại học.

Một số nội dung chính của quyển sách: