sách hay mới nhất!

Sách của nhà phát hành: #Nhà_Xuất_Bản_Tri_Thức

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

Con người trong thế giới tinh thần

Tác giả: #N._A._Berdyaev Ngày cập nhật: 17-08-2019
... N. A. Berdyaev cho rằng không thể có bản diện cá nhân nếu không tồn tại cái đứng cao hơn nó, nếu không có cái thế giới trên núi để bản diện cá nhân leo lên. Hiện hữu của bản diện cá nhân đòi hỏi phải có hiện hữu của các giá trị siêu cá biệt. Từ nhân học ông đi đến hiện hữu của Thượng Đế. Nhưng N. A. Berdyaev bác bỏ quan niệm Thượng Đế như sức mạnh thống trị thế gian và sử dụng con người vốn là tạo vật của mình như phương tiện để tự vinh danh mình. Ông quan niệm một Thượng Đế-bản diện cá nhân mong mỏi con người-bản diện cá nhân đáp lại lời hiệu triệu của Người và Người có thể giao lưu tình yêu với nó. Thượng Đế bộc lộ bản thân mình trong thế giới tinh thần của con người, nhưng Thượng Đế không cai quản thế gian như một quân vương. N. A. Berdyaev tự xem mình là tín đồ Kitô giáo, nhưng không ràng buộc bản thân với bất cứ giáo hội nào. Ông cho rằng cuộc sống tôn giáo bao giờ cũng là cuộc sống cá nhân riêng tư trong thâm nhập vào chiều sâu của nó. Ông viết rằng từ thời thơ ấu ông đã xác định kiểu tôn giáo của ông là tinh thần nội tâm và tự do.
Berdyaev cho rằng có ba trạng thái của con người, ba cấu trúc của ý thức có thể hàm nghĩa như “ông chủ”, “kẻ nô lệ” và “người tự do”. Ông chủ và kẻ nô lệ có tính tương liên, chúng không thể hiện hữu người này không có người kia. Còn người tự do hiện hữu tự thân nó, nó có trong bản thân mình phẩm chất riêng của nó mà không có tính tương liên với cái đối lập với nó. Ông chủ là ý thức hiện hữu cho bản thân mình, nhưng là ý thức hiện hữu cho bản thân mình thông qua kẻ khác, thông qua kẻ nô lệ. Nếu như ý thức của ông chủ là ý thức hiện hữu của kẻ khác cho bản thân mình, thì ý thức của nô lệ là ý thức hiện hữu của bản thân mình cho kẻ khác. Còn ý thức của người tự do là ý thức hiện hữu của mỗi người cho bản thân mình, nhưng tự do bước ra khỏi bản thân mình đi đến với kẻ khác và đi đến với tất cả mọi người. Giới hạn tột cùng của tình trạng nô lệ là tình trạng không có ý thức của nó. Thế giới của tình trạng nô lệ là thế giới tinh thần xa lạ với bản thân mình. Ngoại hiện hóa là nguồn gốc của tình trạng nô lệ. Tự do là nội hiện hóa.
Berdyaev cho rằng thống trị là mặt trái của tình trạng nô lệ. Con người không được trở thành ông chủ, mà phải là người tự do. Plato đã nhận xét rằng chính bạo chúa cũng là kẻ nô lệ. Nô dịch kẻ khác cũng là nô dịch bản thân mình. Ý chí vươn tới hùng mạnh bao giờ cũng là ý chí nô lệ. César, vị anh hùng của chủ nghĩa đế quốc, là kẻ nô lệ, nô lệ của thế gian, nô lệ của ý chí vươn tới hùng mạnh, nô lệ của khối đông người mà thiếu khối đông người ấy thì ông ta không thể thực hiện được ý chí vươn tới hùng mạnh. Ông chủ chỉ biết đến chiều cao mà những kẻ nô lệ nâng ông ta lên, César chỉ biết đến chiều cao mà đám quần chúng nâng ông ta lên. Thế nhưng những kẻ nô lệ, đám quần chúng, cũng quăng xuống tất cả các ông chủ, tất cả các César. Berdyaev nhấn mạnh: “Tự do là tự do không phải chỉ thoát khỏi các ông chủ, mà còn thoát khỏi các nô lệ nữa. Ông chủ bị hạn định từ bên ngoài, ông chủ không phải là bản diện cá nhân, cũng như kẻ nô lệ không phải là bản diện cá nhân, chỉ có người tự do mới là bản diện cá nhân, dẫu cho toàn bộ thế gian đều muốn nô dịch anh ta”....
N. A. Berdyaev là triết gia Nga nổi tiếng của thế kỉ XX. Ông sinh năm 1874 trong một gia đình quý tộc Nga ở Kiev. Năm 1894 ông vào học trường sĩ quan quân đội, nhưng cảm thấy môi trường không phù hợp nên đã chuyển sang học trường Đại học Kiev. Ông tham gia hoạt động trong phong trào sinh viên, và năm 1898 bị bắt giam một tháng. Sau đó ông bị đi đày ở miền Bắc (1901-1902).
Thời gian 1905-1906 ông cùng với S. N. Bulgakov thành lập tạp chí Những vấn đề của cuộc sống nhằm tập hợp những trào lưu mới trong lĩnh vực tư tưởng-văn hóa.
Năm 1920 ông được khoa Lịch sử-Ngữ văn trường Đại học Moscow bầu làm giáo sư.
Năm 1922 ông cùng nhiều trí thức và những người hoạt động văn hóa nổi tiếng khác bị trục xuất khỏi nước Nga Xô viết. Sau khi bị trục xuất ông đã ở Đức rồi định cư tại Pháp.
Ông cùng với S. L. Frank và S. N. Bulgakov là những người đặt cơ sở cho sự phục hưng nền triết học tôn giáo Nga. Ông đã xây dựng triết học về bản diện cá nhân và tự do trong tinh thần của chủ nghĩa hiện sinh. N. A. Berdyaev được xem là người có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của chủ nghĩa hiện sinh Pháp. Ông mất ngay tại bàn làm việc ở ngoại ô Paris năm 1948.

Thế giới quan của Dostoevsky

Tác giả: #N._A._Berdyaev Ngày cập nhật: 17-08-2019
Tác phẩm Thế giới quan của Dostoevsky lần đầu tiên được xuất bản ở Praha năm 1923 bởi Nxb YMCA-Press. Đây là cuốn sách tổng kết của Berdyaev về Dostoevsky chứa đựng những suy tưởng suốt hơn mười năm của ông về nhà văn.
Trong "Lời dẫn", Berdyaev chỉ rõ ngày hoàn thành tác phẩm - ngày 23 tháng 9 năm 1921 - và nhận xét rằng động cơ thúc đẩy ông viết tác phẩm này là những buổi sinh hoạt khoa học do ông dẫn dắt tại Viện Hàn lâm tự do về Văn hóa tinh thần[1] vào mùa đông năm 1920-1921. Ở đây Berdyaev xác định khá chính xác cả cách tiếp cận của ông đối với Dostoevsky: “... tôi đã viết một cuốn sách mà ở đó tôi không chỉ toan tính khai mở thế giới quan của Dostoevsky, mà còn đưa vào đó rất nhiều thứ thuộc thế giới quan của chính tôi".
Để hiểu được cuốn sách này điều quan trọng là phải tính đến ba dãy yếu tố. Dãy yếu tố thứ nhất mang tính xã hội-lịch sử. Ấy là thời đại của ba cuộc cách mạng và ba cuộc chiến tranh của những năm tháng đầu tiên sau chính biến tháng Mười - những biến cố quan trọng, không hề giống nhau, nhưng khẳng định ý tưởng về tính tai họa của thời kì đầu thế kỉ XX. Dãy yếu tố thứ hai mang tính ý hệ hay là triết học tinh thần. Nó gắn với bước ngoặt của một bộ phận trí thức Nga từ chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa Marx chuyển sang chủ nghĩa duy tâm, sự phê phán của họ đối với chủ nghĩa thực chứng, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa nhân văn "lấy loài người làm trung tâm", cái phần "kiêu hãnh nhân chủng học" mà theo ý kiến của các đại diện cho tư tưởng triết học-tôn giáo thì nó có khả năng hủy hoại cả con người lẫn nhân loại. Nhân vật Dostoevsky trong sự biến chuyển gay gắt ấy của toàn bộ những vấn đề triết học, phương pháp và những nguyên lí của ông hóa ra là mang tính mấu chốt. Rất đáng chú ý sự kiện sau: không có một đại diện nào của tư tưởng triết học-tôn giáo Nga lại bỏ qua tên tuổi của Dostoevsky, hầu như tất cả bọn họ đều đã viết về ông trong những cuốn sách, những bài báo hay là để lại những phát ngôn này nọ. Dãy yếu tố thứ ba mang tính tự truyện. Trong quá trình tiến hóa thế giới quan của mình, Berdyaev đã biến Dostoevsky thành điểm tựa cho tất cả những tạo dựng của ông về triết học-lịch sử và đạo đức-thẩm mĩ. Từ sự tiếp thu Kitô giáo và Đức Kitô theo Huyền thoại về viên Đại pháp quan và trải qua sự khắc phục Stavrogin và "quan điểm Stavrogin" trong bản thân mình, ông đi đến xác quyết khẳng định Dostoevsky như nhà tư tưởng, nhà nhân học, nhà khí thiêng học, nhà siêu hình học và nhà tiên tri thiên tài của nước Nga, người thể hiện Tân-Kitô giáo theo thuyết mạt thế-tận thế, người theo cá biệt luận và hiện sinh. Trong đó Berdyaev theo truyền thống phê phán triết học đã diễn giải Dostoevsky theo cung cách khiến cho nhà văn trở thành thân thuộc với mình. Và ông đã thành công trong việc này (Chú thích của biên tập bản điện tử - BT).
N. Berdyaev (1874-1948) là triết gia Nga nổi tiếng của thế kỉ XX.
Năm 1922 ông cùng nhiều trí thức và những người hoạt động văn hóa nổi tiếng khác bị trục xuất khỏi nước Nga Xô viết. Sau khi bị trục xuất ông ở Đức rồi sau sống định cư tại Pháp.
Ông cùng với S. L. Frank và S. N. Bulgakov là những người đặt cơ sở cho sự phục hưng nền triết học tôn giáo Nga. Ông đã xây dựng triết học về bản diện cá nhân và tự do trong tinh thần của chủ nghĩa hiện sinh. N. Berdyaev được xem là người có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của chủ nghĩa hiện sinh Pháp. Ông mất năm 1948 tại ngoại ô Paris ngay trên bàn làm việc.
Lời nhà xuất bản
Tác giả và tác phẩm
Lời dẫn
Chương I: Hình tượng tinh thần của Dostoevsky
Chương II: Con người
Chương III: Tự do
Chương IV: Cái ác
Chương V: Tình yêu
Chương VI: Cách mạng. Chủ nghĩa xã hội
Chương VII: Nước Nga
Chương VIII: Viên Đại pháp quanThần-Nhân và nhân-thần
Chương IX: Dostoevsky và chúng ta

Dostoevsky mở ra một thế giới tinh thần mới mẻ, ông trả lại cho con người chiều sâu tinh thần của nó. Chiều sâu tinh thần ấy ở con người đã bị lấy đi và bị ném vào cõi xa xăm siêu hình, tới một độ cao mà con người không với tới được. Và con người ở lại trong vương quốc trung dung của linh hồn mình và ở trên bề mặt thân xác của mình. Con người không còn cảm nhận được chiều kích của độ sâu…

[...]

Dostoevsky, như một hiện tượng tinh thần, có nghĩa là sự xoay hướng vào bên trong, hướng về chiều sâu tinh thần của con người, hướng về trải nghiệm tinh thần, có nghĩa là trả lại cho con người chiều sâu tinh thần của chính nó, là sự đột phá vượt qua thực tại khép kín mang tính "vật chất" và "tâm lí". Đối với ông con người không đơn thuần là thực thể "tâm lí" mà còn là thực thể tinh thần nữa. Tinh thần không ở bên ngoài con người mà ở bên trong con người. Dostoevsky khẳng định tính vô giới hạn của trải nghiệm tinh thần, tháo bỏ mọi giới hạn, quét sạch mọi chốt lính gác. Những cõi xa xăm tinh thần khai mở trong chuyển động nội tại.

(Trích Chương I: Hình tượng tinh thần của Dostoevsky, Thế giới quan của Dostoevsky, NXB Tri Thức 2017)

  • Tác giả: #Đặng_Phong
  • Nhà xuất bản: #NXB_Tri_thức
  • Năm xuất bản: 01-08-2012
  • Công ty phát hành: #NXB_Tri_thức
  • Trọng lượng: 836.00 gam
  • Kích cỡ: 16 x 24 cm
  • Số trang: 532
  • ISBN: 2010101004522 (VI60828)
  • Giá bìa: 130,000 đ


"Phá Rào" Trong Kinh Tế Vào Đêm Trước Đổi Mới


Ở Việt Nam và cả nước ngoài, giới nghiên cứu thường coi năm 1986 với Đại hội Đảng lần thứ VI là thời điểm bắt đầu công cuộc Đổi mới. Trong thực tế, trước đó nhiều năm đã có hàng loạt mũi đột phá can đảm, gian nan, trầy trật, mưu trí, sáng tạo, mà theo cách gọi thời đó là những cuộc "phá rào". Phá rào tức là vượt qua những hàng rào về quy chế đã lỗi thời để chủ động tháo gỡ nhiều ách tắc trong cuộc sống, đồng thời cũng góp phần từng bước dẹp bỏ hàng loạt rào cản cũ kỹ để mở đường cho công cuộc Đổi mới.


Mục tiêu của cuốn sách này là góp phần dựng lại một bức tranh sống động, phong phú về những tìm tòi, tháo gỡ trong thời kỳ "phá rào" đó.


Nói đến phá rào, trước hết cần trả lời câu hỏi: Hàng rào là những gì?


Đó chính là những thể chế, những nguyên tắc của mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung được hình thành ở Liên Xô và sau đó được áp dụng tại hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa.


Mời bạn đón đọc.

Cú Sốc Thời Gian Và Kinh Tế Việt Nam

Tác giả: #Trần_Văn_Thọ Ngày cập nhật: 17-08-2019

Cú Sốc Thời Gian Và Kinh Tế Việt Nam

Cuốn sách này ra đời nhân dịp Việt Nam kỉ niệm 40 năm ngày chấm dứt chiến tranh và gần 30 năm từ khi có Đổi mới. Đánh giá thành quả phát triển trong 40 năm qua, phân tích những thách thức hiện nay và đề khởi đổi mới tư duy và chiến lược cho giai đoạn mới là ba phần chính của cuốn sách. Ngoài ra có chín phụ trang về các vấn đề văn hóa, giáo dục, lịch sử, những khía cạnh có liên quan đến vấn đề phát triển bền vững của nền kinh tế.

Nhiều nội dung trong cuốn sách là những bài viết đã đăng trên các báo ở trong và ngoài nước trong vài năm qua, trong đó nhiều nhất là những bài trên Thời báo kinh tế Saigon. Phần lớn nội dung của Lời nói đầu này cũng đã đăng trên số báo Tết Bính Thân (phát hành giữa tháng 1/2016) của tạp chí này. Ngoài ra, Vietnamnet, Tuổi Trẻ, Doanh nhân Saigon cuối tuần, Diễn Đàn, Thời đại mới, Đà Nẵng, v.v… cũng là xuất xứ của nhiều chương và phụ trang trong sách này. Tuy dùng nhiều bài đã đăng nhưng lần này tác giả đã bổ sung, làm mới tư liệu và sửa chữa những chỗ chưa chính xác. Tác giả cảm ơn ban biên tập các báo nói trên. Việc soạn thảo, chỉnh lí nội dung cuốn sách vào giai đoạn cuối thì tác giả có dịp tham gia dự án Báo cáo Việt Nam 2035 do Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam thực hiện và đóng góp bài viết “Việt Nam cần một nền kinh tế thị trường định hướng phát triển: Đánh giá 30 năm đổi mới và nhìn về tương lai”. Tác giả cảm ơn chị Phạm Chi Lan, một trong những chuyên gia phụ trách dự án nói trên, đã có nhã ý yêu cầu tham gia nên tác giả có dịp tổng kết các suy nghĩ về chủ đề chính trong sách này. Ngoài ra, trong mấy năm qua, qua các hội thảo hoặc qua trao đổi riêng, tác giả nhận được rất nhiều ý kiến, nhiều tư liệu và thông tin bổ ích hoặc những khuyến khích quý giá trong quá trình hình thành ý tưởng và phân tích cho nội dung cuốn sách. Không thể kể hết, nhưng có dịp trao đổi nhiều nhất là những anh chị Lê Đăng Doanh, Trần Hữu Dũng, Phan Chánh Dưỡng, Chu Hảo, Phạm Chi Lan, Trần Đức Nguyên, Huỳnh Bửu Sơn, Võ Trí Thành, Trần Đình Thiên, Trần Trọng Thức, Hà Dương Tường, và Vũ Quang Việt.

Lịch sử của tính hiện đại

Tác giả: #JACQUES_ATTALI Ngày cập nhật: 17-08-2019
Truy tìm những nghĩa lắt léo khác nhau của tính hiện đại trong những nền văn minh khác nhau, trong những ngôn ngữ khác nhau, trong nhiều thời đại khác nhau, trong suốt chiều dài lịch sử, chính là truy đến cùng, ở những chỗ tốt nhất, những bí mật của thân phận con người. Đó là xác định cách suy nghĩ của mỗi nhóm người về điều mà nó mơ tưởng về tương lai, trong thời gian và trong không gian, chống lại những gì có thể có hại cho nó, đề cao những gì hợp với mơ ước không tưởng của nó. Đó cũng là diễn dịch sự tiến triển của các giá trị, các tư tưởng, những gu thẩm mĩ, những chủ đề phẫn nộ, những quan niệm về tiến bộ, những tổ chức kinh tế, những công cuộc táo bạo, những hệ thống chính trị, những phong tục; và đời thường hơn, những cách ăn, mặc, ở, đi lại, làm việc, giải trí, yêu đương, ve vãn nhau, và cảm thấy hạnh phúc.
Những suy nghĩ này không hề vô ích, cũng không có gì bảo đảm rằng những giá trị mà chúng ta đang ôm ấp và chúng ta coi như đã thật sự đạt được kể cả dân chủ, tự do cá nhân và quyền con người sẽ vẫn là những giá trị của tương lai. Những giá trị khác, trong những hoàn cảnh nhất định, sẽ thay thế chúng, trong trí tưởng và trong thực tế.
Mỗi lần một nhóm mới lên nắm quyền, nó chỉ cho phép coi như “hiện đại” những thay đổi chuẩn bị cho tương lai mà nó mơ ước, củng cố quyền lực của nó và duy trì nó lâu dài. Khi đó nó xác định một “cái mới” được ưa thích hơn “cái cũ”.
Nghệ thuật của một thời đại (từ hội họa đến văn chương rồi đến điện ảnh và các loại hình mới khác nữa) nói chung được bảo trợ bởi chính giới tinh hoa thống trị, là phản ánh của sự táo bạo của giới này, của những dự phóng của giới này về tương lai. So với những chiều kích khác của xã hội, nghệ thuật thể hiện tốt hơn quan niệm ưu thắng về tính hiện đại.
Một xã hội mà “hiện đại hóa” là mục tiêu công khai của những kẻ lãnh đạo nó có cái nhìn sáng tỏ về tương lai của nó, thì ràng buộc mật thiết với cái mà nó gọi là “tiến bộ”.
Những xã hội tiền sử trong cả nghìn năm đều muốn những sự lặp lại, vì sợ mọi thay đổi sẽ mang đến cái chết. Con người hi vọng và không được bảo đảm sự trở lại của mặt trời mỗi buổi sáng, mưa mỗi mùa thu, những chồi non đầu tiên mỗi mùa xuân. Không có gì gây bất an hơn sự thay đổi. Khi đó đối với họ, tính hiện đại là sự trở lại của vẫn cái ấy. Hiện đại là ổn định. Vũ trụ học của họ, cũng đầy tài năng như nghệ thuật của họ, là biện hộ cho sự không tưởng này.

1. Sự ra đời của khao khát cái mới:Tính hiện đại của Con người Đến thế kỉ III Công lịch


2. Tính hiện đại của Đức Tin Từ năm 300 đến 1400


3. Bên kia Cổ đại và Hiện đại: Lí trí Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII


4. Phác thảo về tính hiện đại của lí trí: nền dân chủ Thế kỉ XVIII


5. Sự đắc thắng của tính Hiện đại của Lí trí:nền dân chủ thị trường 121 Thế kỉ XIX


6. Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa hư vô, khoa học viễn tưởng, và hậu hiện đại Cuối thế kỉ XIX đến những năm 1960


7. Tính đương đại Từ 1960 đến nay


8. Chúng ta nghĩ thế nào về tương lai của thế giới vào năm 2030?
Thư mục - Sách tham khảo
Jacques Attali sinh ngày 1 tháng 11 năm 1943, là nhà lí thuyết kinh tế và xã hội, nhà văn, cố vấn chính trị cho Tổng thống François Mitterrand từ 1981 đến 1991, người sáng lập và chủ tịch đầu tiên của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (BERP) 1991-1993, người đề xuất cải cách hệ thống bằng cấp đại học theo yêu cầu của Bộ trưởng Giáo dục Pháp; đồng sáng lập chương trình EUREKA châu Âu nhằm phát triển công nghệ mới; sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Planet Finance và chủ tịch hãng tư vấn quốc tế Attali & Associates (A&A)...
J. Attali đã viết và biên soạn hơn 70 đầu sách, bao gồm nhiều lĩnh vực: tiểu luận, tiểu thuyết, kịch, tiểu sử, hồi kí, truyện kể cho trẻ em. Ông còn là nghệ sĩ piano và thành viên Ban Giám đốc Bảo tàng Orsay. Ông viết nhiều về tầm quan trọng của âm nhạc trong tiến hóa của xã hội. Tác phẩm của ông đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng, bán được hơn 8 triệu bản trên khắp thế giới.
Năm 2009, tờ Foreign Policy đưa ông vào danh sách “100 nhà tư tưởng hàng đầu thế giới” (top 100 global thinkers)

Thế Mà Là Nghệ Thuật Ư?

Tác giả: #Cynthia_Freeland Ngày cập nhật: 17-08-2019
Cuốn sách sống động và thông tuệ này cung cấp lối vào lý tưởng cho việc tư duy về nghệ thuật. Cynthia Freeland tường giải việc tại sao trong nghệ thuật, sự cách tân và tai tiếng luôn là những gì nổi lên hàng đầu, và việc tại sao điều này lại khiến chúng ta suy nghĩ. Bà thảo luận về mối quan hệ của nghệ thuật với cái Đẹp, văn hoá, tiền bạc, tình dục, và công nghệ mới, cũng như dẫn ra các ví dụ đi từ Rembrandt, Goya, Damien Hirst, cho tớ các tượng thờ đóng đinh châu Phi, vũ điệu của bộ tộc da đỏ Puebo, và MTV.
Cuốn sách Thế mà là nghệ thuật ư? (But is it art?) của Cynthia Freeland nhìn một cách nào đó, chính là một trong những thực hành thuộc mô hình giáo dục xã hội hóa nghệ thuật nói trên. Trong suốt hơn 200 trang sách, ngắn gọn và cô đọng, được viết với một văn phong trong sáng và thông tuệ, cả một lịch sử dài các khái niệm về nghệ thuật, không chỉ của riêng phương Tây, mà còn từ phương Đông, đã được điểm qua và phân tích. Qua cuốn sách, người đọc chúng ta sẽ có một cái nhìn rõ ràng và có lẽ sẽ phần nào được cắt nghĩa rằng, khái niệm về nghệ phẩm và nghệ thuật, theo thời gian, đã phát triển để không chỉ còn là một khái niệm thuộc về cái Đẹp, khơi gợi thẩm mỹ, mà còn là một công cụ nhận thức, qua đó, phản chiếu các biến cố, các thông điệp xã hội, chính trị của nghệ sỹ. Người đọc chúng ta cũng sẽ được tiếp cận với hầu hết các lý thuyết mới nhất về nghệ thuật hiện đang chi phối mặt bằng phê bình nghệ thuật phương Tây, như lý thuyết nghệ thuật vị định thế (Institutional theory of art), lý thuyết nghệ thuật vị triết (Philosophical theory of Art), để rồi qua đó, có thể nắm bắt phần nào được phương cách mà nghệ thuật đương đại thế giới hiện nay đang được quan niệm, diễn giải và khởi hoạt. Một điểm đặc biệt của cuốn sách này là, khi đề cập tới sự phát triển của các khái niệm nghệ thuật, nó không chỉ nhìn nhận các khái niệm ấy trong những hệ thống lý thuyết đóng- mà còn liên đới chúng tới các hệ thống ngoại vi về mặt xã hội và chính trị, song có quan hệ chặt chẽ tới sự hình thành và khai triển các khái niệm ấy, trong đó có hệ thống các định chế nghệ thuật -như bảo tàng và các bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân, hoặc hệ thống các khái niệm và biến cố về chính trị, khoa học, xã hội - như sự phát triển của ngành khoa học nhận thức, của Nữ quyền luận, của quan điểm Hậu Thực dân, v.v... Nói cách khác, bằng một tiếp cận mang tính nhân học, cuốn sách này đã liên đới nghệ thuật với tất cả những yếu tố ngoại vi mà nó cho là có tác động tương tác tới những cuộc chuyển hóa của chính khái niệm nghệ thuật.
Cynthia Freeland là Giáo sư Triết học tại Đại học Houston, Texas. Bà viết các cuốn The Naked and the Undead: Evil and the Appeal of Horror, Feminist Interpretations of Aristotle, và Philosophy and Film...
Vài lời của người dịch
Lời cảm ơn
Danh mục phụ bản màu
Danh mục phụ bản đen trắng
Dẫn nhập
Chương 1: Máu và cái đẹp
Chương 2: Các hệ hình và mục đích
Chương 3: Các giao cắt văn hoá
Chương 4: Tiền bạc, thị trường, bảo tàng
Chương 5: Giới tính, thiên tài và các Nữ du kích
Chương 6: Nhận thức, sáng tạo, thấu tỏ
Chương 7: Số hoá và sự truyền bá
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Đọc thêm
Bảng chỉ mục
“Tôi chưa từng thấy một tác phẩm nào uyển chuyển và tự tin đến thế, khi dấn bước vào các vùng chiến địa của nghệ thuật và xã hội ngày nay như tác phẩm này”
– Arthur. C. Danto
“Thật là một cảm giác khoan khoái và thoả mãn sâu sắc... với giọng điệu lôi cuốn và đầy nhiệt huyết, Freeland đã tận tình chỉ dẫn cho người đọc, chưa nói đến cách tổ chức các ví dụ hấp dẫn đến kinh ngạc giúp minh hoạ và làm sinh động sự tường giải của bà”
– Don Bacigalupi, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật San Deigo

Đường sống – Văn thư nghị luận chọn lọc

Tác giả: #Lev_Tolstoi Ngày cập nhật: 17-08-2019
Cuốn sách mang tên chung là Đường sống - cái tên rất giàu ý nghĩa. Lev Tolstoi là người kiên trì theo đuổi học thuyết của mình, mà học thuyết đó, theo ông là một con đường sống cho sự phát triển của nhân loại. Học thuyết mà Lev Tolstoi theo đuổi và coi là con đường sống, khác với những con đường khác. Đường sống cũng là tác phẩm cuối cùng của Tolstoi, ra mắt độc giả sau khi ông đã qua đời. Đây là cuốn sách rất dày, tập hợp những danh ngôn, những châm ngôn của các hiền triết, các triết gia, các nhà tư tưởng lớn của thế giới, nói về tất cả các phương diện của cuộc sống, các lĩnh vực của cuộc sống, về đạo đức, về giáo dục, về tín ngưỡng, v.v… chia thành 32 chương, trong đây có một chương mà tám phần mười những châm ngôn đó là của Tolstoi, ông không ghi tên tác giả. Đó là lí do cuốn sách mang tên Đường sống, nhân dịp năm nay chúng ta kỉ niệm 100 năm ngày mất của nhà văn hoá Nga Lev Tolstoi, và đây là tác phẩm cuối cùng Lev Tolstoi để lại cho loài người. Tác phẩm này, theo nhà nghiên cứu Phạm Vĩnh Cư, ngay ở Nga cũng không mấy người biết đến.
Về kết cấu cuốn sách, ban đầu, chúng tôi dự định chỉ giới thiệu một số tác phẩm nghị luận của Tolstoi. Nhưng sau đó, chúng tôi thấy thế thì không đủ, bởi vì Tolstoi không những là bậc thầy về văn nghị luận, mà ông là bậc thầy siêu đẳng của nghệ thuật thư từ. Đọc thư của ông nhiều khi thích hơn đọc văn của ông nhiều. Thư của ông sống động đến mức độ ta hình dung được ngay con người của ông. Trong kho lưu trữ của Tolstoi ở Moscow, hiện đang giữ hơn một vạn bức thư của Tolstoi và hơn năm vạn bức thư thập phương gửi đến cho ông, mà ông có trả lời hơn một vạn bức. Toàn bộ thư từ của Tolstoi được in trong Tổng tập Tolstoi, chiếm 31 tập trong 90 tập. Còn những thư từ của những người khác gửi Tolstoi thì lại được in rất rải rác, phải biết cách tìm mới tìm được ra. Nên chúng tôi thấy cần phải giới thiệu cả phần thư từ của Tolstoi để người đọc qua tiếp cận thư từ của Tolstoi sẽ hình dung được rõ hơn con người của ông, khí chất, tính khí của ông, những thiện cảm, ác cảm của ông; con người ông thể hiện qua thư từ rất rõ. Đặc biệt, Tolstoi rất gắn bó với Phương Đông, qua một con người đặc biệt của Phương Đông là Mahatma Gandhi – Thánh Gandhi, và chúng tôi biết một bộ sưu tập những thư từ giữa Tolstoi và Gandhi, nên cũng cố tìm bằng được bộ sưu tập đấy, và trong cuốn sách này có thể thấy toàn bộ thư từ giữa Tolstoi và Gandhi, bấy giờ Tolstoi đã là vĩ nhân, còn Gandhi thì trên thế giới này chưa ai biết đến, nhưng Gandhi đã tiếp thu tư tưởng của Tolstoi, đã lãnh đạo nhân dân của mình giành được độc lập theo con đường mà Tolstoi đã vạch ra; nên Gandhi suốt đời tôn sùng Lev Tolstoi là người thầy vĩ đại của mình. Qua những thư từ đấy, qua những lời phát biểu của Gandhi về Tolstoi, chúng tôi muốn để bạn đọc Việt Nam hiểu thêm thế nào là Tolstoi đối với thế giới, không phải chỉ với lĩnh vực văn học, mà đối với nhân loại, nên chúng tôi đưa phần thư từ của Tolstoi vào cuốn sách.
Ngoài ra, trong tác phẩm của ông, đến phút cuối cùng, chúng tôi cũng phải thấy là phải giành một phần cho những tư tưởng của Tolstoi về giáo dục. Ban đầu, chúng tôi thấy bộ sách này đã lớn rồi, nên định làm một cuốn sách riêng để giới thiệu những tác phẩm của Tolstoi về giáo dục. Nhưng rồi chúng tôi thấy, không biết đến bao giờ mới có thể làm được việc đó. Nên nhóm dịch giả đã thống nhất đưa vào cuốn sách này. Nhà giáo Vũ Thế Khôi rất nhiệt tình nhận dịch các tác phẩm của Tolstoi bàn về giáo dục. Trong khi những vấn đề về giáo dục hiện được nhận thức khá rõ đây là vấn đề quá nóng bỏng ở đất nước ta hiện nay. Chúng ta tham cứu được những tư tưởng về giáo dục của Tolstoi thì sẽ có thêm một hậu thuẫn chấn chỉnh nền giáo dục. Đây cũng cách đóng góp – mà nhà nghiên cứu Phạm Vĩnh cư gọi là rất nhỏ nhoi của nhóm dịch, cho nền giáo dục nước nhà.
Tolstoi còn dành nhiều tâm huyết cho vấn đề đạo đức con người, liên quan chặt chẽ với vấn đề giáo dục. Ông đặt vấn đề là làm sao con người có một nền đạo đức đích thực, một nền đạo đức bất di bất dịch, không gì phá vỡ được. Tolstoi có hẳn một hệ quan điểm thế nào là đạo đức của con người và loài người, và làm thế thế nào để giữ và phát triển được điều đó. Đây là một trọng điểm trong cuốn sách này, nhóm dịch giả trong theo đuổi điều này trong quá trình tuyển chọn, dịch thuật các tư liệu về Tolstoi. Mọi phát biểu của Tolstoi về đạo đức của con người và loài người đều được đưa vào cuốn sách này.
Thứ ba, là những quan điểm của Tolstoi về khoa học chân chính, về khoa học công nghiệp. Chúng ta có thể đều biết, Tolstoi phê phán rất gay gắt nền văn minh hiện đại, khoa học hiện đại. Nhưng Tolstoi phê phán như thế nào, tinh thần phê phán của Tolstoi như thế nào, ông có phải là người cổ hủ, không hiểu biết gì mà phê phán hay không, hay ông theo đuổi một mục đích nào đó để phê phán nền khoa học hiện đại, và cả nền công nghệ hiện đại. Nền văn minh chúng ta đang sống hiện nay cũng bị Tolstoi phê phán rất gay gắt. Nhưng chúng ta phải gạt đi những nhận định, những phê phán gay gắt đấy, nhìn đằng sau những phê phán ấy, có những hạt nhân chân lý nào mà Tolstoi theo đuổi. Tôi thấy rằng, thời gian lịch sử trôi qua, chúng ta có thể bình tĩnh nhận định, tiếp thu tất cả những ý kiến phê phán và xây dựng của Tolstoi, cũng như đối với một tư tưởng rất quan trọng của Tolstoi về phi bạo lực, về lấy thiện trả ác. Tolstoi là người kiên trì xây dựng cho loài người con đường phát triển phi bạo lực, con đường phát triển đấu tranh không dùng ác để chống ác, không lấy ác để trị ác, mà chỉ lấy cái thiện để khắc phục cái ác. Tolstoi có quan niệm rất sắt đá rằng cái ác cũng như bóng tối, không thể dùng bóng tối để xua tan bóng tối, mà chỉ có thể dùng ánh sáng để xua tan bóng tối. Tolstoi kiên trì suốt đời, cổ vũ mọi người, viết thư cổ vũ từng cá nhân, hay đấu tranh với cái ác bằng con đường thiện.
Hi vọng công việc mà nhóm dịch giả Phạm Vinh Cư tiến hành sẽ được độc giả Việt Nam hưởng ứng bằng cách quan tâm đọc Lev Tolstoi hơn, và đọc không chỉ ở những tác phẩm nghệ thuật mà cả những tác phẩm nghị luận, triết học, tôn giáo học của Tolstoi nữa.
Lời nhà xuất bản
“Hành trình tư tưởng của Tolstoi nhìn từ hôm nay”

Phần I: TÁC PHẨM

Về giáo dục quốc dân
Về giáo dục và đào tạo
Tự bạch
Tín ngưỡng của tôi
Lời bạt cho Bản sonat Kreutzer
Về cuộc sống
Yêu lao động, hay là thắng lợi của nhà nông
Vương quốc của Thiên Chúa ở trong ta
Tôn giáo và đạo đức
Vô vi
Nhân hội nghị về hòa bình
Hai cuộc chiến
Lời tựa cho bài viết của Edward Carpenter "Khoa học ngày nay"
Chủ nghĩa ái quốc và chính phủ
Đừng giết người
Trả lời quyết định của thánh vụ viện ngày 20-22 tháng hai và những thư nhận được nhân cơ hội này
Tôn giáo là gì và bản chất của nó ở đâu?
Về khoan dung tín ngưỡng
Lời tựa cho tiểu sử Anh ngữ của Garrison do V.G. Chertkov và F. Holla biên soạn
Gửi nhân dân lao động
Gửi các nhà hoạt động chính trị
“Hãy tỉnh ngộ”
Chung cục một thời đại
Lời kêu gọi những người Nga
Về ý nghĩa của cách mạng Nga
Thư gửi một người Trung Quốc
Thư gửi một người Ấn Độ
Phúc đáp một phụ nữ Ba Lan
Gửi đạt hội Slave ở Sofia
Tham luận chuẩn bị cho Đại hội hòa bình tại Stokholm
Bàn thêm về khoa học
Bàn về giáo dục
Bước ngoặt không thể tránh khỏi
Chỉ một giới luật
Về chủ nghĩa xã hội
[Bài nói đã ghi âm]
Chuyện trò với thiếu nghi về những vấn đề đạo đức
Hãy tin mình
Tự nhủ
Đường sống

Phần II: THƯ TỪ

Thư của Tolstoi
Tolstoi với I.S.Turgenev
Tolstoi với Vladimir Soloviev
Tolstoi với Romain Rolland
Tolstoi với Bernard Shaw
Tolstoi với M. Gandhi
Tolstoi với Adin Ballou và Lewis G. Wilson
Tolstoi với một viên chức Mỹ
Tolstoi với hai nữ sinh da màu Mỹ
Chú thích
Tên riêng và từ đặc biệt
Bảng tra cứu vấn đề
Bảng tra tên riêng

Nhân học chính trị

Tác giả: #Georges_Balandier Ngày cập nhật: 17-08-2019
Cuốn sách này nhằm tới việc thỏa mãn một loạt đòi hỏi. Nó được dành cho nhân học chính trị, một chuyên ngành ra đời muộn của nhân học xã hội, nhằm giới thiệu mang tính phê phán các lí thuyết, các phương pháp và các kết quả của chuyên ngành này. Từ phương diện này, đây là công trình đầu tiên đề xuất một sự tổng hợp, một sự thử nghiệm suy tư một cách tổng thể về các xã hội chính trị - vốn xa lạ đối với lịch sử Phương Tây - đã được các nhà nhân học vén lộ. Vị thế khó khăn này tiềm ẩn những mối nguy có thể mắc phải; chúng có thể nảy sinh vì mọi tri thức khoa học trong quá trình tạo dựng đều phải chấp nhận ở vào thế dễ bị phê phán và một phần nào đó trở thành vấn đề gây tranh cãi. Một công trình kiểu này chỉ có thể thực hiện dựa vào những thành tựu đã đạt được, trong những thập kỉ vừa qua, theo hướng tập trung vào những điều tra trực tiếp, là những nghiên cứu đã mở rộng tập hợp các hệ thống chính trị “ngoại lai”, và những nghiên cứu lí thuyết mới đây nhất. Các nhà nhân học và xã hội học chuyên nghiên cứu Châu Phi đã có đóng góp lớn cho công việc này; điều này được chứng thực bởi chính số lượng những dẫn cứ các nghiên cứu của họ.
Công trình này cũng mong muốn chứng minh những đóng góp của nhân học chính trị đối với các nghiên cứu nhằm vào một sự xác định giới hạn rõ hơn, và một sự hiểu biết tốt hơn về trường chính trị. Nó định nghĩa một phương thức định vị, và như vậy là đem lại một câu trả lời cho sự phê phán của các chuyên gia vốn trách cứ các nhà nhân học chính trị là đã định hướng nỗ lực của họ vào một đối tượng không được xác định rõ. Công trình xem xét mối quan hệ của quyền lực với các cấu trúc cơ sở đem lại cho nó bệ đỡ đầu tiên, với các phân tầng xã hội làm cho nó trở nên cần thiết, với những nghi lễ đảm bảo cho sự bám rễ của nó trong cái thiêng và can thiệp vào các chiến lược của nó. Công việc này không thể soi tỏ vấn đề Nhà nước - và nó xem xét tỉ mẩn các đặc điểm của Nhà nước truyền thống -, song nó cho thấy ở mức độ nào thì cần thiết phải phân tách lí thuyết chính trị với lí thuyết về Nhà nước. Nó chỉ ra rằng toàn bộ các xã hội loài người [đều] sản sinh ra [cái] chính trị và toàn bộ chúng đều đối mặt với những thăng trầm của lịch sử. Đồng thời, những bận tâm của triết học chính trị cũng được nhìn nhận lại và theo một cách nhất định được làm mới ở đây.
Giới thiệu như vậy về nhân học chính trị không loại trừ việc xác định quan điểm lí thuyết. Ngược lại, đây chính là cơ hội để xây dựng một [chuyên] ngành nhân học năng động và mang tính phê phán trên một trong những địa hạt có vẻ là thuận hơn cả đối với việc kiến thiết nó. Theo nghĩa này, cuốn sách đề cập lại ở đây, với một mức khái quát hóa cao hơn, những bận tâm đã được xác định trong các nghiên cứu Châu Phi học của chúng tôi. Nó xem các xã hội chính trị không chỉ dưới khía cạnh các nguyên tắc chi phối tổ chức của chúng, mà còn trên cơ sở những hoạt động thực tiễn, những chiến lược và những thao túng mà chúng gây ra. Nó ghi nhận khoảng vênh tồn tại giữa các lí thuyết mà các xã hội sản sinh với hiện thực xã hội, chỉ là áng chừng và mong manh, được tạo ra từ hành động của con người - từ chính trị của họ. Do bản chất của đối tượng mà nó nghiên cứu, bởi những vấn đề mà nó xem xét, nhân học chính trị đã đạt được một hiệu quả mang tính phê phán không thể phủ nhận. Chúng tôi nhắc lại điều này với kết luận: chuyên ngành này giờ đã đạt được một hiệu lực công phá mà một số lí thuyết đã có vị thế vững chắc bắt đầu phải gánh chịu. Do vậy, nhân học chính trị góp phần vào việc làm mới tư duy xã hội học, một sự làm mới cần thiết do vận động của sự vật cũng như diễn tiến của các khoa học xã hội.
Lời giới thiệu
Chương 1: Kiến tạo nhân học chính trị
1. Ý nghĩa của nhân học chính trị
2. Xây dựng nhân học chính trị
3. Các phương pháp và
xu hướng của nhân học chính trị
Chương 2: Lĩnh vực chính trị
I. Các nhà tối đa luận và các nhà tối thiểu luận
2. Đối chiếu các phương pháp
3. Quyền lực chính trị và sự cần thiết
4. Các quan hệ và các hình thức chính trị
Chương 3: Quan hệ thân tộc và quyền lực
1. Quan hệ thân tộc và dòng họ
2. Năng động dòng họ
3. Các khía cạnh của “quyền lực phân nhánh”
Chương 4: Phân tầng xã hội và quyền lực
1. Trật tự và phụ thuộc
2. Các hình thức của phân tầng xã hội và quyền lực chính trị
3. “Chế độ phong kiến” và quan hệ phụ thuộc
Chương 5: Tôn giáo và quyền lực
1. Nền tảng thiêng của quyền lực
2. Chiến lược cái thiêng và chiến lược quyền lực
Chương 6: Những khía cạnh của Nhà nước truyền thống
I. Đặt câu hỏi về khái niệm Nhà nước
2. Những bất định trong nhân học chính trị
3. Các giả thuyết về nguồn gốc của Nhà nước
Chương 7: Truyền thống và hiện đại
1. Các tác nhân và khía cạnh của biến đổi chính trị
2. Sự năng động của chủ nghĩa truyền thống và của tính hiện đại
Kết luận: Những triển vọng của nhân học chính trị
Thư mục bổ sung

Ngoại giao Nhật Bản

Tác giả: #Irie_Akira Ngày cập nhật: 17-08-2019
Cuốn sách này ghi lại những suy nghĩ của tác giả về quan hệ đối ngoại của Nhật Bản cận đại. Vì vậy, đây không phải là một cuốn thông sử hoặc khái niệm chung chung, và tác giả tránh liệt kê các sự kiện chi tiết có tính giáo khoa. Để làm nổi lên những vấn đề của ngoại giao Nhật Bản, tác giả chú ý đến những điều ở phía sau các sự kiện bề mặt và suy ngẫm về ý nghĩa của chúng đối với thời đại hiện nay.
“…Trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động, khi suy nghĩ về con đường sắp tới của ngoại giao Nhật Bản, tôi muốn một lần nữa nhìn lại bước đi sau thời Minh Trị mà không bị sa vào chủ quan, định kiến. Tính tích cực của ngoại giao nghĩa là gì? Nếu như nói rằng ngoại giao Nhật Bản trong quá khứ là “thành công” hay “thất bại” thì phải lý giải điều đó ra sao? Thêm nữa, nói rằng “tích cực” hay “tiêu cực” thì có liên quan gì đến thành công hay thất bại của ngoại giao? Đôi khi người ta cũng nói đến tương lai của Nhật Bản là “lãnh đạo châu Á”, những suy nghĩ như vậy trong quá khứ đã mang lại cho nước Nhật điều gì?...”
(trích Lời nói đầu, Ngoại giao Nhật Bản, Irie Akira, dịch giả : Nguyễn Đức Minh, Lê Thị Bình, NXB Tri thức, 2013)
Lời nói đầu
Lời tựa
NỖI KHỔ CỦA CƯỜNG QUỐC NHẬT BẢN
Mở đầu thế kỷ 20
Nỗi bi ai của thắng lợi
Việc nghiên cứu sâu nguyên tắc ngoại giao
Phương pháp nghiên cứu lịch sử ngoại giao mới
Chương I: KHỞI NGUỒN CỦA NỀN NGOẠI GIAO NHẬT BẢN CẬN ĐẠI
Châu Âu và Mỹ dưới con mắt người Nhật Bản
Thuyết thoát Á của Fukuzawa
Sự nỗ lực trên con đường hiện đại hóa
Tình hình quốc tế xung quanh Nhật Bản
Nền ngoại giao không tư tuởng
Chương II: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẾ QUỐC NHẬT BẢN
Tuyến chủ quyền và tuyến lợi ích
“Chiến tranh một cách hòa bình” ở châu Á
Cuộc tấn công vào Triều Tiên và Đài Loan
Chính phủ Nhật Bản nhìn nhận về Trung Quốc của như thế nào
Chủ nghĩa thực dụng của chính phủ, chủ nghĩa lý tưởng của dân chúng
Bối cảnh của tư tưởng Chủ nghĩa châu Á
Chương III: CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN QUỐC GIA ĐẠI LỤC
Sự cô lập của nền ngoại giao Nhật Bản
Chính sách đại lục của Lục quân và chính sách hải dương của Hải quân
Sự bài xích di dân Nhật Bản ở Mỹ
Cách mạng Tân Hợi bùng nổ
Chương IV: NGOẠI GIAO NHẬT BẢN TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI
Tình hình thế giới biến động:
Ảnh hưởng của cách mạng Nga
Sự đối đầu với chủ nghĩa lý tưởng Mỹ
Quan hệ hữu hảo Nhật-Mỹ về kinh tế
Chủ nghĩa châu Á và chủ nghĩa hợp tác Âu-Mỹ
Thuyết ngoại giao mới của Yoshino Sakuzo
Chương V: TÌM KIẾM TRẬT TỰ MỚI
Tìm kiếm ý tưởng ngoại giao mới
Ý nghĩa của Hội nghị Washington
Triết lý ngoại giao của Shidehara
Sự phá sản của ngoại giao Shidehara
Từ ngoại giao Tanaka chuyển sang hành động đơn phương của quân đội
Chương VI: TƯ TƯỞNG CỦA CUỘC CHIẾN TRANH NHẬT-TRUNG
Quan điểm quốc phòng của quân Quan Đông
Sự thiếu ý tưởng thống nhất của phái quân sự
Chủ nghĩa thực dụng của Ishiwara Kanji
Rút khỏi Hội Quốc liên và ngoại giao Hiroda 1
Các nước khác lảng tránh đối đầu
Chương VII: CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH THÁI BÌNH DƯƠNG
Thể chế chống Nhật của Trung Quốc và Mỹ
Ảnh hưởng của tình hình châu Âu tới châu Á
“Xây dựng trật tự mới ở Đông Á”
Quá tin vào Đức và chính sách Nam tiến
Đại Đông Á – một ý tưởng nặng tính chủ quan
Làn sóng tấn công Liên Xô của Đức
Quyết định tấn công Trân Châu Cảng
Chương VIII: TỪ CHIẾN TRANH NHẬT-MỸ ĐẾN HIỆP ƯỚC BẢO ĐẢM AN NINH NHẬT-MỸ
Di sản của chiến tranh
Sự biến động trong quan hệ Mỹ-Xô
Phương thức chiếm đóng Nhật Bản của Mỹ
Ý nghĩa của chiến tranh Triều Tiên
Ngoại giao Yoshida và chính sách kinh tế
Thái độ cứng rắn của Trung Quốc đối với Mỹ
Chương cuối: NGOẠI GIAO LÀ GÌ?
“Công cụ” phân tích chính sách ngoại giao
Truyền thống ngoại giao của Nhật Bản
“Đông và Tây” ở người Nhật Bản
Tình thế mới: cuộc đối đầu Mỹ-Trung
Tương lai của cuộc chiến tranh Việt Nam
Viễn cảnh ngoại giao Nhật Bản mới
Irie Akira sinh ngày 20.10.1934 tại Tokyo. Ông tốt nghiệp đại học Harvard năm 1957, nhận bằng Tiến sĩ Sử học tại Viện Harvard năm 1961, sau đó giảng dạy Lịch sử Ngoại giao Mỹ tại Đại học Harvard và một số trường đại học khác. Ông trở thành Trưởng Bộ môn Lịch sử của Đại học Harvard năm 1989 và là Giáo sư thỉnh giảng của một số đại học của Nhật Bản như Waseda, Ritsumeikan, Kansai.

Vật lí ngày nay

Tác giả: #GS._Cao_Chi Ngày cập nhật: 17-08-2019
Cuốn sách này có thể xem như phần tiếp theo của cuốn Vật lí hiện đại - Những vấn đề thời sự từ Bigbounce đến Vũ trụ toàn ảnh, NXB Tri thức, in năm 2011 và tái bản lần thứ nhất năm 2014.
Cũng như cuốn sách trước mục đích của cuốn sách này là chia sẻ với bạn đọc những thông tin thời sự về vật lí hiện đại cập nhật đến đầu năm 2016. Để đọc cuốn sách này cần một trình độ và một sự cố gắng nhất định, nhưng tác giả tin rằng nội dung cuốn sách sẽ được dễ dàng tiếp cận đối với nhiều bạn đọc quan tâm đến vật lí từ nhiều chuyên ngành vật lí và ngoài vật lí. Cuốn sách sẽ đem lại nhiều kiến thức cơ bản cần thiết để am hiểu những vấn đề thời sự của vật lí.
Cuốn sách này gồm 9 chương, mỗi chương gồm nhiều mục. Các mục được thiết kế để đọc gần như độc lập với các mục khác. Do đó có nhiều đoạn ngắn cần hồi dẫn. Mỗi mục có thể làm tư liệu gợi ý đến nhiều vấn đề khác. Tài liệu tham khảo được kèm theo các mục để bạn đọc tiện đường tham chiếu.
Những nội dung chính của cuốn sách là các vấn đề mới và thời sự:
G.S Cao Chi sinh năm 1931 tại Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, chuyên gia vật lý lý thuyết, vật lý hạt nhân, là cộng tác viên khoa học Việt Nam tại Viện Liên Hiệp nghiên cứu hạt nhân Doubla, Nga (1963 – 1968, chuyên viên cao cấp Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam. Tác giả nhiều công trình khoa học về hấp dẫn, đối xứng, ứng dụng hình học vào lý thuyết trường, nhiều bài viết về năng lượng hạt nhân và phổ biến khoa học đăng tải trên các tạp chí, các tổng quan trên hai tập kỷ yếu do NXB Tri thức ấn hành.
Max Planck, Người khai sáng thuyết lượng tử: Kỷ yếu mừng sinh nhật thứ 150 (1858 – 2008) (2009)
150 thuyết tiến hóa và Charles Darwin – Kỷ yếu 2009, tập 2 (tháng 1/2010)
Đồng dịch giả cùng với Phạm Văn Thiều (cuốn Lược sử thời gian của Stephen Hawking)