sách hay mới nhất!

Sách của nhà phát hành: #Kinh_Tế

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>


Nội Dung:
I. Những quy định chung
II. Thừa kế theo di chúc
III.Thừa kế theo pháp luật
IV. Phân chia di sản thừa kế
V. Giải quyết tranh chấp về thừa kế.
Đường lối đổi mới toàn diện đất nước khởi đầu từ Đại hội VI, được khẳng định và phát triển ở Đại hội VII và VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra bước ngoặc đánh dấu sự phát triển mới về kinh tế - xã hội trên đất nước ta. thực hiện đường lối này ngân hàn việt Nam đã có những chuyển đổi nhất định , góp phần vào thành tựu chung của nền kinh tế. Tuy nhiên so với đòi hỏi của đất nước thì lĩnh vực ngân hàng nói chung và Ngân hàng Trung ương nói riêng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, đặc biệt là trong chính sách điều tiết vĩ mô thông qua sự vận d0ộng của tiền tệ và hoạt động Ngân hàng. Điều này đã làm cản trở không ít đến tới tốc độ phát triển kinh tế chung của đất nước . Do vậy vẫn phải tiếp tục tiến hành những cải cách hợp lý trong cách tổ chức và hoạt động của ngân hàng trung ương . Việc nghiên cứu chính sách điều tiết vĩ mô của Ngân hàng trung ương tại một số nước tiêu biểu trên thế giới là cần thiết, nhằm bổ sung thêm những kinh nghiệm , gợi mở những cách hoạt đổng để hoàn thiện vao trò của ngân hàng trung ương Việt Nam, từ đó thực hiện chức năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế một cách có hiệu quả , phục vụ tốt nhất cho sự tăng trưởng của kinh tế đất nước. Cuốn sách Chính sách tiền tệ và điều tiết vĩ mô của Ngân hàng trung ương ở các nước phát triển của Tiến sĩ Lê Vinh Danh là một tài liệu rất bổ ích theo chủ đề nêu trên trong cả khía cạnh học tập lẫn nghiên cứucho các sinh viên đại học, những nhà nghiên cứu có quan tâm.

Marketing Công Nghiệp - Tái bản 05/2014

Tác giả: #Hồ_Thanh_Lan Ngày cập nhật: 19-08-2019
 • Tác giả: #Hồ_Thanh_Lan
 • Nhà xuất bản: #NXB_Hồng_Đức
 • Năm xuất bản: 01-05-2014
 • Công ty phát hành: #Kinh_Tế
 • Trọng lượng: 396.00 gam
 • Kích cỡ: 16 x 24 cm
 • Số trang: 296
 • ISBN: 2060020005261 (VI25459)
 • Giá bìa: 78,000 đMụclục:

Lời nói đầu

Lời tựa

Phần 1: Những nhận thức khái quát về môi trường của Marketing công nghiệp

Chương 1: Hệ thống của marketing công nghiệp

Phần 2: Khách hàng công nghiệp và hành vi thị trường

Chương 2: Hệ thống phân loại công nghiệp tiêu chuẩn

Chương 3: Nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ công nghiệp

Chương 4: Hiểu biết về mua công nghiệp

Phần 3: Quá trình marketing công nghiệp: Phân khúc, hoạch định, chiến lược và thu thập thông tin

Chương 5: Phân khúc trong thị trường công nghiệp

Chương 6: Hoạch định chiến lược marketing công nghiệp

Chương 7: Thông tin marketing công nghiệp

Phần 4: Marketing Mix công nghiệp

Chương 8: Chiến lược sản phẩm trong marketing công nghiệp

Chương 9: Chiến lược kênh tiêu thụ trong marketing công nghiệp

Chương 10: Chiến luợc phân phối trong marketing công nghiệp

Chương 11: Chiến lược chiêu thị trong marketing công nghiệp – bán hàng cá nhân

Chương 12: Chiến lược chiêu thị trong marketing công nghiệp - quảng cáo và chiêu thị bán hàng

Chương 13: Chiến lược định giá trong marketing công nghiệp.

Mời bạn đón đọc.Nguyên Lý kế Toán - Tóm Tắt Lý Thuyết, Hệ Thống Bài Tập Và Bài Giải
Nguyên lý kế toán là một môn học đầu tiên trong hệ thống các môn học về kế toán, là kiến thức cơ sở cho sinh viên thuộc khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh.
Cuốn sách nhằm giúp các bạn sinh viên nắm được những vấn đề chủ yếu, quan trọng của môn học nguyên lý kế toán và thực hành được các bài tập có liên quan.
Cuốn sách là tài liệu bổ ích, cần thiết cho sinh viên các hệ đào tạo theo tín chỉ. Cuốn sách này sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian ghi bài để tập trung cho việc nghe giảng, thảo luận và thực hành tốt bài tập.
Nội Dung:
Phần 1: Tóm tắt lý thuyết
Phần 2: Hệ thống bài tập kế toán nguyên lý kế toán
Phần 3: Phần bài giải và một số hướng dẫn thêm.
Mời bạn đón đọc.

Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Năm 2008

Tác giả: #Võ_Văn_Nhị Ngày cập nhật: 19-08-2019


Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế, tạo ra cở sở vật chất - kỹ thuật để thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp không chỉ có ý nghĩa nội bộ mà còn có ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn.
Để quản lý tốt tình hình và hiệu quả hoạt động xây lắp, thì thông tin kế toán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính nó là nguồn thông tin giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tượng khác có liên quan để thực hiện việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định kinh tế cần thiết, đúng đắn.
Nhằm giúp cho các doanh nghiệp xây lắp, có tài liệu tham khảo để thực hành công tác kế toán. Cuốn sách bao gồm các nội dung sau:
- Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp xây lắp.
- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán và các bảng phân bổ sử dụng trong doanh nghiệp xây lắp.
- Một số văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản.
Mục lục:
Lời nói đầu
Chương mở đầu: Các đặc điểm ngành chi phối đến kế toán doanh nghiệp xây lắp
Chương 1: Kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh
Chương 2: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
Chương 3: Kế toán hợp đồng xây dựng, bàn giao công trình (hoặc tiêu thụ sản phẩm) và dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm xây lắp
Chương 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương 5: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
Chương 6: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp xây lắp
Chương 7: Báo cáo tài chính
Phụ lục: Giới thiệu các bảng phân bổ và các số ghi chi tiết áp dụng trong các doanh nghiệp xây lắp.
Mời bạn đón đọc.

Giáo Trình Thẩm Định Tín Dụng

Tác giả: #Nhiều_Tác_Giả Ngày cập nhật: 19-08-2019Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản nhất của ngân hàng thương mại. Thông qua hoạt động này, hệ thống ngân hàng thương mãi sẽ cung ứng một khối lượng vốn rất lớn cho nền kinh tế, cả trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà cả trong lĩnh vực văn hóa giáo dục và tiêu dùng của xã hội. hoạt động tín dụng có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống của người lao động, tuy nhiên, bên cạnh những tác dụng tích cực này, hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại còn có những tác động theo chiều hướng ngược lại, gây hiệu ứng không có lợi cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế với nhiều nguyên nhân khác nhau: chủ quan, khách quan, nguyên nhân bên, bên ngoài v.v.


Trong đó nguyên nhân bên trong mang tính chủ quan của ngân hàng chiếm tỷ trọng không nhỏ, do chưa làm tốt việc thẩm định tín dụng. Để khắc phục những yếu kém trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại, cần áp dụng nhiều biện pháp đồng bô, trong đó nâng cao tình chuyên nghiệp và hiệu quả của công tác thẩm định tín dụng là biện pháp cơ bản và then chốt. Trên tinh thần đó, giáo trình Thẩm định tín dụng được Bộ môn Tài chính Ngân hàng, thuộc Khoa Kinh tế Trường Đại học Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương chức biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đào tạo tại Trường.


Cuốn giáo trình sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong công tác thẩm định tín dụng của ngân hàng thương mại. Với kiến thức được trang bị, sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên có thể vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại.


Mời bạn đón đọc.


Luật các tổ chức tín dụng

Chương I: Những quy định chung


Chương II: Giấy phép


Chương III: Tổ chức, quản trị, điều hành của tổ chức tín dụng


Mục 1: các quy định chung


Mục 2: quy định chung đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, công ty TNHH


Mục 3: tổ chức tín dụng là công ty cổ phần


Mục 4: Tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


Mục 5: tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


Mục 6: tổ chức tín dụng là hợp tác xã


Mục 7: tổ chức tài chính vi mô


Mục 8: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại VN


Chương IV: hoạt động của tổ chức tín dụng


Mục 1: những quy định chung


Mục 2: hoạt động của ngân hàng thương mại


Mục 3: hoạt động của công ty tài chính


Mục 4: hoạt động của công ty cho thuê tài chính


Mục 5: hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã


Mục 6: hoạt động của tổ chức tài chính vi mô


Mục 7: hoạt động của chi nhánh ngân Hàng nước ngoài tại Việt Nam


Chương V: Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng


Chương IV: Các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng


Chương VII: Tài chính, hạch toán, báo cáo


Chương VIII: Kiểm toán đặc biệt, tổ chức lại , phá sản giải thể, thanh lý tổ chức tín dụng


Mục 1: Kiểm soát đặc biệt


Mục 2: Tổ chức lại, giải thể, phá sản, thanh lý, phong tỏa vốn, tài sản


Chương IX: Cơ quan quản lý nhà nước


Chương X: Điều khoản thi hành


Nghị định số: 05/2020-NĐ-CP ngày 18/01/2010 quy định việc áp dụng luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng


Chương I: Những quy định chung


Chương II: Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản


Chương III: Nghĩa vụ về tài sản


Chương IV: Các biện pháp bảo toàn tài sản


Chương V: Hội nghị chủ nợ


Chương VI: Thủ tục thanh lý tài sản


Chương VII: Tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản


Chương VIII: Xử lý vi phạm và điều khoản thi hành


Mời bạn đón đọc.

 • Tác giả: #Võ_Văn_Nhị
 • Nhà xuất bản: #NXB_Tài_Chính
 • Năm xuất bản: 01-12-2010
 • Công ty phát hành: #Kinh_Tế
 • Trọng lượng: 1020.00 gam
 • Kích cỡ: 19x27 cm
 • Số trang: 620
 • ISBN: 2020030002438 (VI61401)
 • Giá bìa: 198,000 đ


Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế, tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật để thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp không chỉ có ý nghĩa nội bộ mà còn có ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn. Bên cạnh đó việc quản lý vốn đầu tư ở các đơn vị có nhu cầu xây dựng cơ bản có tầm quan trọng rất lớn, trong việc khai thác và phát huy hiệu quả sử dụng vốn để thực hiện các mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay.


Để quản lý tốt tình hình và hiệu quả hoạt động xây lắp, hoạt động quản lý và sử dụng vốn đầu tư, thì thông tin kế toán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. chính nó là nguồn thông tin giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan chức năng của nhà nước và các bên có liên quan thực hiện việc hoạch định, kiểm soát và ra các quyết định kinh tế cần thiết, đúng đắn.


Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản:


- Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp xây lắp.


- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán và các bảng phân bổ sử dụng trong doanh nghiệp xây lắp.


- Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư


- Một số văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản, gồm các Nghị định, Thông tư, Quyết định cập nhật hóa gần đây nhất, liên quan đến các vấn đề cụ thể trong quản lý và triển khai hoạt động xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế, dự toán, thi công, giám sát, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng...


Mời bạn đón đọc.Sự phát triển của ngành kinh tế học và khuynh hướng tiếp
cận hình thức hóa trong ngành này đã khiến cho kinh tế học dần dần trở
thành khó hiểu và trừu tượng đối với những người không chuyên. Điều này
đặt ra một vấn đề khó khăn đối với các tác giả viết các tài liệu nhập
môn của kinh tế học trong việc lựa chọn phạm vi các chủ đề để trình bày
và phương pháp trình bày. Ở một thái cực, có thể cố gắng bao gồm nhiều
vấn đề với cách trình bày tương đối trừu tượng-hình thức và thảo luận
thật chi tiết từng vấn đề. Ở thái cực bên kia, là cách trình bày một số
ít nội dung rất căn bản bằng một ngôn ngữ thông thường và giản lược tối
đa các chi tiết. Mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng cũng
như có đối tượng độc giả của mình. Trên thực tế, các tác giả thường chọn
lựa một cách tiếp cận đâu đó giữa hai thái cực này; và như chính bản
thân nguyên lý căn bản của kinh tế học đã chỉ ra, mỗi lựa chọn đều bao
hàm những đánh đổi để đạt được các mục tiêu mong muốn.


Mục lục:Mục lục:

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Mục lục

Các từ viết tắt

Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia

Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở

Chương 4: Thị trường tiền tệ

Chương 5: Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán

Chương 6: Mô hình IS – LM

Chương 7: Tổng cung – tổng cầu

Chương 8: Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô

Chương 9: Lạm phát – thất nghiệp

Mời bạn đón đọc.Nội Dung:
Phần thứ nhất: Nội dung cơ bản của Luật xuất bản năm 2004
I) Những quan điểm chỉ đạo sửa đổi Luật xuất bản
II) Bố cục của Luật xuất bản năm 2004
III) Một số nội dung cơ bản của Luật xuất bản năm 2004
Phần thứ hai: So sánh luật xuất bản năm 1993 với Luật xuất bản năm 2004.