sách hay mới nhất!

Sách của nhà phát hành: #Chính_Trị_Quốc_Gia

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

Nâng Cao Năng Lực Hiệu Quả Tham Mưu Của Các Cơ Quan Đảng Trung Ương Trong Việc Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội XI Của Đảng

Cuốn sách Nâng Cao Năng Lực Hiệu Quả Tham Mưu Của Các Cơ Quan Đảng Trung Ương Trong Việc Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội XI Của Đảng tập hợp một số bài viết đề cập việc tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về các lĩnh vực: chính trị, quốc phòng an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, đã làm rõ nét hơn những công việc cần tham mưu, giúp Trung ương Đảng lãnh đạo đất nước thực hiện việc hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ.

Đây là tài liệu quý giúp các cơ quan Đảng Trung ương có thêm cơ sở khoa học để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ khóa XI từ đó tham mưu giúp Trung ương Đảng đưa ra những quyết sách kịp thời, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Về Đạo Phật

Tác giả: #Hoàng_Tâm_Xuyên Ngày cập nhật: 20-11-2019


Phật giáo là một trong ba tôn giáo lớn hàng đầu trên thế giới hiện nay, xuất hiện sớm nhất ở Ấn Độ vào khoảng giữa thế kỷ VI trước công nguyên, dần dần được truyền bá sang nhiều quốc gia ở khắp các châu lục bằng các con đường khác nhau. Khi được truyền vào các nước châu Á, đạo phật đã kết hợp với nền văn hóa và tín ngưởng bản địa, hình thành nhiều trường phái học thuật và tôn giáo mang bản sắc dân tộc, ảnh hưởng lớn đến lịch sử và văn hóa của các quốc gia châu Á.


Mời bạn đón đọc.

Lễ

Tác giả: #Hạng_Cửu_VũChiêm_Dật_Thiên Ngày cập nhật: 20-11-2019Khổng Tử (chữ Hán: 孔子; còn gọi là Khổng Phu Tử 孔夫子; 27 tháng 8 âm, 551 –11 tháng 4 479 TCN, là một nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục, nhà chính trị, nhà biên khảo nổi tiếng người Trung Hoa, các bài giảng và triết lý của ông có ảnh hưởng sâu rộng đối với đời sống và tư tưởng của các dân tộc Đông Á. Người Trung Hoa đời sau đã tôn xưng ông là Vạn thế Sư biểu (Bậc thầy của muôn đời). Chính phủ Trung Quốc hiện nay, trong nỗ lực truyền bá văn hóa Trung Hoa ra thế giới, đã cho thành lập hàng trăm Học viện Khổng Tử trên khắp thế giới.


Triết học Nho giáo “Nhân – Lễ – Nghĩa” chính là tư tưởng cốt lõi trong học thuyết của Khổng Tử – người được coi là sáng lập triết học Nho giáo.


Triết học của ông nhấn mạnh trên sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân và cai trị bằng đạo đức: “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, sự chính xác của các mối quan hệ xã hội, đạo đức và quy phạm làm người, “Đạo Trung Dung” và các đức tính “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín”. Các giá trị đó đã có được tầm ảnh hưởng lớn trên mọi học thuyết khác ở Trung Quốc như Pháp gia hay Đạo gia trong suốt triều đại nhà Hán. Các tư tưởng của Khổng Tử đã được phát triển thành một hệ thống triết học được gọi là Khổng giáo. Khổng giáo được một người Italia là Matteo Ricci đưa vào châu Âu, ông cũng là người đầu tiên La tinh hoá tên Khổng Tử thành “Confucius”. Khổng giáo còn được xem là một tôn giáo lớn của loài người, nhất là dân tộc Trung Hoa.


– “Nhân” là trung tâm của các đức tính: tình cảm, chân thật, ngay thẳng, hết lòng vì nghĩa, rộng lượng, khoan dung và siêng năng, cần mẫn; người có đức tính nhân chỉ hành động vì nhân nghĩa, đối lập với kẻ bất nhân hành động vì lợi.


– “Lễ” được xem là quy phạm đạo đức và hành vi được chế định cho con người, từ đó để biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm. “Nhân” và “Lễ” gắn bó chặt chẽ với nhau, “Nhân” là nội dung của “Lễ”, “Lễ” là hình thức của “Nhân”.


– “Nghĩa” là nguồn gốc của “Lễ”, là cách hành xử đúng đắn, “Nghĩa” cũng xuất phát từ “Nhân”.


Mời bạn đón đọc.

Tổ Chức Diễn Đàn Trên Báo Mạng Điện Tử

Diễn đàn trên báo mạng điện tử là loại hình trao đổi thông tin còn khá mới mẻ trong lĩnh vực báo chí hiện đại. Là chuyên trang chuyên mục dành riêng để công chứng, công khai phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về một vấn đề nào đó.

Nội dung cuốn sách được chia làm 4 chương:

Chương 1: giới thiệu tổng quan về diễn đàn trên báo mạng điện tử như khái niệm về diễn đàn trên báo mạng điện tử, và đặt biệt nêu lên một số đánh giá về tác động của diễn đàn trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay.

Chương 2: giới thiệu các hình thức diễn đàn trên báo mạng điện tử.

Chương 3: phân tích đặc điểm và các thành phần của diễn đàn trên báo mạng điện tử.Chương 4: Nêu cách thức tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử.Cuốn sách giới thiệu khái quát các thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ trên thế giới, phần đầu sách bao gồm bản đồ thế giới, bản đồ Đông Nam Á và bản đồ Việt Nam; quốc kỳ các nước và lãnh thổ; tên một số tổ chức quốc tế; một số khu vực trên thế giới; các ký hiệu, chỉ số. Cuối sách có tài liệu tham khảo. Các thông tin, số liệu trong sách đã được cập nhật mới.


Mời bạn đón đọc.

Luật Thống Kê

Tác giả: #Quốc_hội Ngày cập nhật: 20-11-2019

Luật Thống Kê
Luật này được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Hồ Sơ Mật Lầu 5 Góc Và Hồi Ức Về Chiến Tranh Việt Nam ( Sách Tham Khảo)

Tối ngày 1 tháng Mười năm 1969, tôi rảo bước qua dãy bàn dành cho nhân viên bảo vệ của Rand Corporation (RAND) ở Santa Monica, xách theo một vali đầy tài liệu tối mật mà tôi dự định sẽ sao chụp vào đêm hôm đó. Số tài liệu này là một phần trong công trình nghiên cứu tối mật gồm 7000 trang liên quan tới những quyết sách của Mỹ ở Việt Nam, sau này được biết đến dưới tên gọi Hồ sơ Lầu Năm Góc. Phần còn lại của công trình nằm trong két đựng tài liệu trong văn phòng của tôi. Tôi quyết định sao chụp và đưa ra công chúng toàn bộ nghiên cứu này, hoặc là thông qua các cuộc điều trấn tại Thượng viện, hoặc là thông qua báo chí, nếu cần thiết. Tôi tin rằng tôi có thể sẽ phải ngồi tù suốt đời vì những việc này, nhất là việc đưa ra công chúng bộ Hồ sơ Lầu Năm Góc. Quá trình dẫn dắt tôi đi đến hành động nói trên chính là nội dung trọng tâm của hồi ký này.
Cuốn sách gồm 4 phần:


Phần 1: Đánh – đàm và ký kết hiệp định


Phần 2: Đấu tranh thi hành hiệp định


Phần 3: Mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam


Phần 4: Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và bài học.


Mời bạn đón đọc.

Lịch Sử Việt Nam Giản Yếu

Tác giả: #GS._Lương_Ninh_ Ngày cập nhật: 20-11-2019

Lịch Sử Việt Nam Giản Yếu

Nội dung cuốn sách trình bày lịch sử giản yếu từ thời nguyên thuỷ đến nay, phản ánh quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam thống nhất từ Mục Nam Quan tới mũi Cà Mau, từ Trường Sơn đến hải đảo Biển Đông. Cuốn sách có một bản phụ lục “Niên biểu – sự kiện” để giúp bạn đọc tiện tra cứu về các vương triều, các sự kiện lớn cùng với niên đại lịch sử từ thời nguyên thuỷ tới nay.
Để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi cho tái bản lần thứ hai cuốn sách trên. Cuốn sách đã có một số chỗ được sửa chữa và bổ sung cho hoàn thiện thêm.

Hồ Sơ Mật Lầu 5 Góc Và Hồi Ức Về Chiến Tranh Việt Nam ( Sách Tham Khảo)

Tối ngày 1 tháng Mười năm 1969, tôi rảo bước qua dãy bàn dành cho nhân viên bảo vệ của Rand Corporation (RAND) ở Santa Monica, xách theo một vali đầy tài liệu tối mật mà tôi dự định sẽ sao chụp vào đêm hôm đó. Số tài liệu này là một phần trong công trình nghiên cứu tối mật gồm 7000 trang liên quan tới những quyết sách của Mỹ ở Việt Nam, sau này được biết đến dưới tên gọi Hồ sơ Lầu Năm Góc. Phần còn lại của công trình nằm trong két đựng tài liệu trong văn phòng của tôi. Tôi quyết định sao chụp và đưa ra công chúng toàn bộ nghiên cứu này, hoặc là thông qua các cuộc điều trấn tại Thượng viện, hoặc là thông qua báo chí, nếu cần thiết. Tôi tin rằng tôi có thể sẽ phải ngồi tù suốt đời vì những việc này, nhất là việc đưa ra công chúng bộ Hồ sơ Lầu Năm Góc. Quá trình dẫn dắt tôi đi đến hành động nói trên chính là nội dung trọng tâm của hồi ký này.