sách hay mới nhất!

Sách của nhà phát hành: #Bookshop_Loc

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

Các Chỉ Số Cốt Yếu Trong Quản Lý

Tác giả: #Ciaran_Walsh Ngày cập nhật: 23-02-2019
 • Tác giả: #Ciaran_Walsh
 • Dịch giả: Trần Thị Thu Hằng
 • Nhà xuất bản: #Nxb_Tổng_hợp_TP.HCM
 • Năm xuất bản: 01-12-2008
 • Công ty phát hành: #Bookshop_&_Loc
 • Trọng lượng: 590.00 gam
 • Kích cỡ: 16 x 24 cm
 • Số trang: 460
 • ISBN: 8935205600064 (VI388)
 • Giá bìa: 95,000 đ


Trong xã hội luôn biến động như hiện nay, điều kiện quản lý doanh nghiệp liên tục thay đổi từng ngày, các chỉ số kinh doanh sẽ giúp các nhà quản lý nhận ra những thay đổi quan trọng mà họ cần phải ngay lập tức chú ý tới. Ngay từ định nghĩa, các chỉ số đã cho chúng ta thấy mối quan hệ tồn tại giữa các phần khác nhau của một doanh nghiệp. Chúng cho thấy rõ mối tương quan quan trọng và việc cần thiết phải có một sự cân bằng tương đối giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc nắm được những chỉ số cơ bản của doanh nghiệp sẽ giúp giám đốc các bộ phận phối hợp với nhau một cách dễ dàng và hiệu quả hơn nhằm đạt những mục tiêu tổng quan đặt ra.

Ngôn ngữ chung của kinh doanh chính là vấn đề tài chính. Vì vậy, những chỉ số kinh doanh quan trọng nhất thường cũng là những chỉ số liên quan tới tài chính. Một nhà quản lý sẽ hiểu được rằng các chỉ số tài chính chẳng qua chỉ là sự phản ánh của những gì đang diễn ra trong doanh nghiệp và để thay đổi thì cần phải thay đổi tình hình thực tế của doanh nghiệp chứ không phải điều chỉnh các chỉ số.

Cuốn sách này không giống với hầu hết các cuốn sách về kinh doanh khác. Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt trong từng trang sách. Nó không chỉ đơn giản là những dòng chữ được ghi lại trên giấy, một cuốn sách hay phải được thể hiện qua nội dung và cách thức minh hoạ…Một thế giới vô cùng phức tạp như hiện nay đòi hỏi các nhà quản lý phải chấp nhận ngày càng nhiều những quy luật của xã hội. Họ cần phải nắm bắt một khối lượng thông tin lớn nhất một cách nhanh chóng. Chính vì vậy, họ cần có một phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất. Đó chính là tính lô-gic thể hiện trong cách trình bày của cuốn sách này.

Một cuốn sách đầy đủ nhất, cặn kẽ nhất về các chỉ số tài chính và những chỉ số khác được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý doanh nghiệp. Sự độc đáo của cuốn sách nằm ở chỗ, tất cả nội dung câu chữ đều được minh hoạ cụ thể, trực quan với các sơ đồ, bảng biểu, ví dụ,… giúp người đọc dễ hình dung và tiếp thu. Cuốn sách dành cho các chuyên gia quản trị điều hành hiểu cũng như các nhà quản lý tài chính, các giáo viên và sinh viên các trường đại học kinh tế.

Mục lục:

Lời nói đầu

Phần 1: Kiến thức cơ sở

Chương 1: Kiến thức chung

Chương 2: Báo cáo tài chính

Chương 3: Thuật ngữ trong bảng cân đối kế toán

Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Phần 2: Kết quả kinh doanh

Chương 5: Đo lường hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Chương 6: Đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Chương 7: Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh

Phần 3: Tính thanh khoản của doanh nghiệp

Chương 8: Vòng luân chuyển tiền tệ

Chương 9: Tính thanh khoản

Chương 10: Thế mạnh tài chính

Chương 11: Dòng tiền mặt

Phần 4: Các nhân tố quyết định giá trị một doanh nghiệp

Chương 12: Định giá doanh nghiệp

Chương 13: Đòn bẩy tài chính và định giá doanh nghiệp

Chương 14: Sự tăng trưởng

Phần 5: Ra quyết định về việc quản lý

Chương 15: Mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và giá

Chương 16: Các chỉ số đầu tư

Chương 17: Giá trị gia tăng của cổ đông (SVA)

Chương 18: Phân tích việc mua lại công ty

Chương 19: Tính vẹn toàn của báo cáo tài chính*

Phụ lục 1: Các khoản mục đặc biệt

Phụ lục 2: Danh sách các công ty được sử dụng trong ví dụ

Phụ lục 3: Danh sách đầy đủ các biểu đồ chỉ số của các công ty ví dụ

Phụ lục 4: Bảng chiết khấu dòng diền và bảng tổng hợp

Mời bạn đón đọc.Thị trường tài chính là một sản phẩm bậc cao của nền kinh tế thị trường - hay nói chính xác hơn, là nền kinh tế tiền tệ, ở đó, bên cạnh các thị trường khác, thị trường tài chính hoạt động như là một sự kết nối giữa người cho vay đầu tiên và người sử dụng cuối cùng, tạo ra vô số các giao dịch, và ở mỗi giao dịch, dù động cơ nào, cũng tạo ra các dòng chảy về vốn trong một nền kinh tế - như là sự lưu thông máu trong một cơ thể - một nền kinh tế hoạt động lành mạnh và có hiệu quả chỉ khi nào thị trường này cũng hoạt động có hiệu quả như thế, và ngược lại.

Việc xác lập trong thực tế một thị trường tài chính hoạt động có hiệu quả, không chỉ là mong muốn mà còn là một yêu cầu bức xúc đối với mọi quốc gia trong quá trình phát triển nền kinh tế. Tuy nhiên, đây là một thị trường chịu sự tác động và chi phối của nhiều yếu tố khác nhau, trong đó không thể không đề cập đến các yếu tố quan trọng như luật pháp, trình độ và năng lực quản lý, trình độ và mức độ phát triển của nền kinh tế, các chính sách kinh tế, v.v… Do vậy rất khó có thể có một thị trường tài chính phát triển thấp. Điều khẳng định đó không hàm chứa quan niệm cho rằng, cần chờ khi nào có nền kinh tế phát triển với trình độ cao mới có thể nghĩ đến việc hình thành và phát triển nền kinh tế phải hết sức quan tâm đến việc hình thành và phát triển thị trường tài chính, vì chính thị trường này hoạt động hiệu quả có khả năng thúc đẩy sự phát triển của chính nền kinh tế đó.

Xuất phát từ nhận thức đó, chúng tôi thấy cần thiết biên soạn quyển sách có tên “Phân tích thị trường tài chính” - một lĩnh vực hết sức hấp dẫn và chứa đựng nhiều kiến thức hết sức phong phú. Những kiến thức về thị trường tài chính và phân tích thị trường tài chính có được là sản phẩm của nhiều người - nhiều nhà khoa học có tầm cỡ ở nhiều nước - được biên soạn lại theo một yêu cầu sử dụng cụ thể, ứng với trình độ phát triển về nhận thức của nhiều người về lĩnh vực này trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Xuất phát từ đó, những người biên soạn không có tham vọng đề cập một cách toàn diện về một lĩnh vực vô cùng phong phú và hấp dẫn này.

Dù sao những gì được trình bày trong cuốn sách, theo chúng tôi, là hết sức cần thiết, đi từ các khái niệm và nội dung của thị trường tài chính, nhận thức cơ bản và các yếu tố hình thành lãi suất - một loại giá cả trên thị trường tài chín, các loại chứng khoán đi từ cổ phiếu, tín phiếu, các chứng khoán tổng hợp, các công cụ tài chính dẫn xuất và quản trị danh mục vốn đầu tư, v.v… Ở mỗi phần như vậy, chúng tôi cố gắng đề cập một cách toàn diện và đưa ra các ví dụ tính toán cụ thể, nhằm giúp cho người sử dụng có những kiến thức cơ bản, cần thiết.

Mục Lục:

Lời nói đầu

Chương 1: Thị trường tài chính

Chương 2: Nhận thức cơ bản vè lãi suất và những yếu tố tác động đến lãi suất


Chương 3: Những chứng khoán trên thị trường tiền tệ

Chương 4: Trái phiếu

Chương 5: Cổ phiếu

Chương 6: Phát hành chứng khoán công ty

Chương 7: Hợp đồng kỳ hạn (Forward) và giao sau hoặc tương lai (Future)

Chương 8: Hợp đồng về quyền lựa chọn (Option Contract)

Chương 9: Chứng khoán tổng hợp

Chương 10: Quản trị danh mục vốn đầu tư

Mời bạn đón đọc.“Nguyên Tắc Thiết Kế Thời Trang” cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản trong thiết kế thời trang, làm nền tảng cơ sở cho việc xây dựng đồ án thiết kế sau này. Mục tiêu của giáo trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cốt lõi: kiến thức tổng quát về thời trang, nguyên lý thiết kế thời trang, cách chuyển tải ý tưởng để thiết kế bộ sưu tập thời trang. Những kiến thức trong sách giúp cho sinh viên và người đọc thấu hiểu được những vấn đề còn mới trong lĩnh vực thời trang, từ đó có thể định hướng được công việc của nhà thiết kế sao cho phù hợp với ngành công nghiệp thời trang còn non trẻ của nước nhà.

Giáo trình còn trình bày những nguyên lý thiết kế thời trang giúp cho sinh viên phát huy những ý tưởng sáng tạo. Những kiến thức cơ bản về thiết kế thời trang còn hỗ trợ cho sinh viên chuyển tải từ những sáng tạo mang tính nghệ thuật trình diễn thời trang sang những thiết kế mang tính ứng dụng trong công nghiệp may mặc.

Giáo trình này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ công tác giảng dạy, học tập cho sinh viên hệ Đạo học – Cao đẳng và là tài liệu tham khảo có giá trị về mặt ứng dụng cho các nhà thiết kế trong ngành công nghiệp thời trang.

Đây là giáo trình có chất lượng và giá trị về mặt thực tiễn của ngành. Nguyên tắc thiết kế thời trang được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh hoạ khá cụ thể và những hướng dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được những nguyên lý thiết kế, hiểu rõ được khái niệm cơ bản và nắm vững được những nguyên tắc phát triển ý tưởng thiết kế.

Mục lục:

Lời nói đầu

Phần 1: Kiến thức thời trang

Chương 1: Khái niệm thời trang

Chương 2: Các nhà thiết kế thời trang

Chương 3: Vai trò và nhiệm vụ của nhà thiết kế thời trang

Chương 4: Định nghĩa phong cách và phân loại phong cách

Chương 5: Tầm quan trọng của thương hiệu và phong cách trong sự lựa chọn của người tiêu dùng

Phần 2: Nguyên lý thiết kế thời trang

Chương 6: Kiểu vẽ thời trang

Chương 7: Cơ sở thiết kế

Chương 8: Nguyên lý thiết kế

Phần 3: Thiết kế thời trang căn bản

Tài liệu tham khảo

Mời bạn đón đọc.Giao nhận, vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương thực chất là nghiệp vụ giao nhận vận tải Quốc tế đề cập đến những nội dung được cụ thể hóa trong nghĩa vụ qui định của Incorterms; là một trong những nội dung quan trong nhất trong một chuỗi các nghiệp vụ của quá trình thực hiện một hợp đồng xuất nhập khẩu trong một chuỗi các nghiệp vụ của quá trình thực hiện hiện một hợp đồng xuất khẩu hoặc nhập khẩu.


Do vậy, Nghiệp vụ Giao nhận, Vận tải và Bảo hiểm trong ngoại thương có những đặc điễm cơ bản sau:


Tính chất lý thuyết cao, hiện đại và tính chất thực hành sâu sắc.


Nội dung của nghiệp vụ là quá trình cụ thể hóa tất cả các môn liên quan đến nghiệp vụ ngoại thương như luật, kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, thanh toán quôc tế, thủ tục hải quan...


Tuy nhiên, trong thực tế các doanh nghiệp Việt Nam chỉ quan tâm đến một loạt hàng hóa duy nhất là"hàng hóa hữu hình", còn một loạt hàng hóa đặc biệt là "hàng hóa vô hình" hay hàng hóa dịch vụ như vận tải, giao nhận, bảo hiểm thì không thấy ai quan tâm... mặc dù biết rằng loại hành hóa dịch vụ này đã đóng góp một phần không nhỏ trong hiệu quả kinh doanh; khắc phục đáng kể trong việc cân bằng án cân thanh toán và mậu dịch quốc tế.


Tài liệu được biên soạn có bổ sung cập nhật những nội dung mới về các chứng từ vận tải biển như vận đơn đường biển, hợp đồng thuế thu chuyến; thủ tục hải quan, áp mã tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu... nhằm đáp ứng kịp thời cho việc học tập, nghiên cứu và vận dụng có hiệu quả vào thực tế sau này.


Mời bạn đón đọc.

Kỹ Năng Làm Việc (Tập 1)

Tác giả: #TS._Hà_Nam_Khánh_Giao Ngày cập nhật: 23-02-2019


Bộ sách Business Brief được biên soạn nhằm mục đích: Hỗ trợ tham khảo nhanh - Trao đổi kiến thức kinh doanh ngắn gọn - Hỗ trợ kinh doanh và cạnh tranh hiệu quả.

Trong tập Kỹ Năng Làm Việc, Tập 1 , sách gồm những nội dung chính sau (từ chương 1 đến chương 10):Chương 1: Bảy thói quen làm việc hiệu quảChương 2: Suy nghĩ sáng tạo - Khả năngChương 3: Suy nghĩ sáng tạo - Quy trìnhChương 4: Suy nghĩ sáng tạo - Công cụChương 5: Kỹ năng thương lượngChương 6: Quản trị chất lượng toàn bộChương 7: Thông đạt hiệu quảChương 8: Quản trị mâu thuẩnChương 9: Giải quyết vấn nạnChương 10: Khả năng lãnh đạo


 • Tác giả: #Richard_Nelson_Bolles
 • Dịch giả: Hoàng Trung
 • Nhà xuất bản: #Nxb_Trẻ
 • Năm xuất bản: 01-06-2008
 • Công ty phát hành: #Bookshop_&_Loc
 • Trọng lượng: 410.00 gam
 • Kích cỡ: 16x24 cm
 • Số trang: 304
 • ISBN: 8935205600170 (VI1935)
 • Giá bìa: 58,000 đ


Xưa nay, nghề nghiệp vẫn luôn là sự quan tâm đầu tiên của các bạn trẻ - những người đang băn khoăn đứng trước ngả rã cuả cuộc đời và chưa biết chọn cho mình một nghề nghiệp nào cho phù hợp, những người đang có công việc ổn định nhưng rồi một ngày chợt nhận ra rằng mình không phù hợp với nghề đó, không yêu thích nghề đó mà muốn khám phá một nghề khác thách thức hơn.

Vậy, trong hành trình tìm việc hoặc thay đổi công việc, bạn đã hiểu cặn kẽ về quy trình tìm việc hay chưa? Bạn có biết rằng mục đích quan trọng của bản lý lịch là để làm sao bạn được mời đi phỏng vấn, và đương nhiên là để lọt vào vòng trong? Bạn có hiểu rằng, tại sao không nên nghỉ phỏng vấn như một cách để tiếp thị (bản thân bạn), tức là “bán” mình cho một người mua mà hãy nên nghĩ rằng, phỏng vấn là một phần của cuộc nghiên cứu của bạn, tức là quá trình thu thập thông tin mà bạn tham dự vào hoặc phải tham gia sâu trong suốt quá trình tìm việc.

Bạn có biết rằng, trong thực tế tuyển dụng, có rất nhiều ứng viên đến dự phỏng vấn với niềm tin rằng mình sẽ trúng tuyển, nhưng họ đã không được nhà tuyển dụng “để mắt” tới chỉ vì những yếu tố mà bản thân người đó không ngờ được. Thực tế chứng minh rằng, trong các buổi phỏng vấn, người ta thường bị “chết” vì con muỗi chứ không phải con rồng và việc này thường diễn ra trong hai phút đầu tiên.

Bạn có dám chắc rằng mình nắm rõ những bí mật về lương thưởng? Nhiều người trong chúng ta thường hay ngại ngùng khi đề cập đến vấn đề lương trong các cuộc phỏng vấn. Và không ít người cho rằng, khi nói chuyện thẳng thắn về mức lương, ứng viên có thể bị coi là “mất điểm” trước nhà tuyển dụng. Các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp khuyên rằng, trước khi chấp nhận một công việc, bao giờ cũng phải hỏi về lương thưởng.

Bạn có biết rõ bản thân mình với những thế mạnh hay hạn chế để từ đó có thể tìm ra cho mình một nghề nghiệp phù hợp hoặc xa hơn nữa là bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của riêng mình?

Cây dù của bạn màu gì? sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên. Hay đọc để khám phá bản thân mình, khám phá những bí ẩn của thị trường việc làm để nắm bắt và tạo dựng sự nghiệp trong tương lai. Hy vọng rằng, cuốn sách sẽ mang lại cho các bạn trẻ nhiều điều thú vị và bổ ích!

- “Cây dù của bạn màu gì? Là cuốn cẩm nang không thể thiếu trong hành trang tìm kiếm việc làm của các bạn trẻ - những người đang tìm việc hoặc muốn thay đổi nghề nhiệp. Cho đến nay, cuốn sách này đã được dịch ra 12 thứ tiếng trên thế giới với hơn 10 triệu bản được bán ra tại nhiều quốc gia và luôn đứng đầu danh mục những cuốn sách bán chạy nhất trong lĩnh vực tư vấn nghề nghiệp trên thế giới” – USA Today.

- “Bất cứ ai đang muốn tìm cho mình một công việc phù hợp với khả năng cũng nên đọc cuốn sách này - một cuốn sách với vô vàn lời khuyên cặn kẽ và hữu ích” – Anne Fisher, Fortune.

- “Cây dù của bạn màu gì? Là cuốn cẩm nang tư vấn nghề nghiệp thú vị nhất, hữu ích nhất cho các bạn trẻ mà tôi vô cùng yêu thích” – Barbara Presley Noble, New York Times.

- “Trong nhiều thập kỷ qua, cây dù của bạn màu gì? Đã trở thành cuốn sách mang tính kinh điển cho những ai muốn tìm một công việc phù hợp. Tác giả tiết lộ những bí mật tuyển dụng có thể khiến bạn ngạc nhiên. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt và giúp nó lọt vào danh mục những cuốn sách bán chạy nhất của mọi thời đại” – David Murphy, San Francisco Chronide.

Mục lục:

Lời giới thiệu

Phần một: Những điều nhà trường không dạy ta về tìm việc

Khúc dạo đầu: Ba kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống

Chương 1: Năm cách tốt nhất để tìm việc

Chương 2: Bản chất của thị trường lao động

Chương 3: Internet giúp ích như thế nào?

Chương 4: Làm thế nào để xử lý với những thiếu hụt của bản thân

Chương 5: Lý lịch

Chương 6: Phỏng vấn

Chương 7: Thương luợng về lương thưởng

Phần hai: Về một địa cầu luôn thay đổi, không thể dự đoán và không bao giờ ngơi nghỉ

Chương 8: Cách thức chọn một nơi để sống

Chương 9: Làm thế nào để lựa chọn được một nghề mới

Chương 10: Làm thế nào để bắt đầu công ty riêng của bạn

Chương 11: Bạn đến với thế giới để làm gì?

Mời bạn đón đọc.

Chiến Tranh Tiền Tệ

Tác giả: #Song_Hong_Bing Ngày cập nhật: 23-02-2019
 • Tác giả: #Song_Hong_Bing
 • Dịch giả: Hồ Ngọc Minh
 • Nhà xuất bản: #Nxb_Trẻ
 • Năm xuất bản: 01-09-2008
 • Công ty phát hành: #Bookshop_&_Loc
 • Trọng lượng: 550.00 gam
 • Kích cỡ: 16x24 cm
 • Số trang: 496
 • ISBN: 8935205600644 (VI53766)
 • Giá bìa: 89,000 đ


* Vì sao giá vàng , giá dầu và giá đô la liên tục thay đổi trong thời gian gần đây?

* Một cơn địa chấn sắp xảy ra trên thị trường tiền tệ thế giới.

* Đồng hồ đang đếm ngược!

Ai thực sự là người giàu nhất thế giới?

Có phải Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chính là ngân hang trung ương tư nhân?

Tại sao phố Wall lại mạo hiểm đổ hết vốn liếng của mình cho việc “đầu tư” vào Hitle?

Tại sao tỉ lệ Tổng thống Mỹ bị ám sát lại cao hơn tỉ lệ tử vong của quân Mỹ trong chiến dịch Normandie?


Ngay từ nhỏ chúng ta đã có khái niệm về tiền bạc. Chúng ta hân hoan chờ đón những đồng tiền mừng tuổi mới keng khi năm hết tết đến. Lớn lên, bứơc vào con đường mưu sinh, chúng ta mong muốn kiếm được nhiều tiền, vì khái niệm tiền bạc nhìêu khi gắn liền với sự thành công trong cuộc sống.

Tuy nhiên, rất ít người trong chúng ta hiểu được cội nguồn tiền bạc cũng như sự sinh tồn và phát triển của đồng tiền, vì sao những tờ giấy có in những con số lại có gía trị đến thế, nhưng cũng với tờ giấy đó, chúng ta gần như không mua được món hàng có giá trị trong giai đoạn khủng hoảng tiền tệ siêu cấp. Phần lớn chúng ta thường nghĩ rằng, sự hiện diện của đồng tiền trong cuộc sống là một lẽ đương nhiên, như không khí hay nước vậy.


Cho đến khi đọc cuốn sách “Chiến tranh tiền tệ”, chúng ta mới chợt giật mình nhận ra một điều kinh khủng rằng, đằng sau những tờ giấy bạc chúng ta chi tiêu hàng ngày là cả một thế lực ngầm đáng sợ - một thế lực bí ẩn với quyền lực siêu nhiên có thể điều khiển cả thế giới rộng lớn này.

“Chiến tranh tiền tệ” đề cập đến một cuộc chiến khốc liệt, không khoan nhượng và dai dẳng giữa một nhóm nhỏ các ông trùm tài chính - đứng đầu là gia tộc Rothschild - với các thể chế tài chính kinh tế của nhiều quốc gia. Đó là một cuộc chiến mà đồng tiền là súng đạn và mức sát thương thật là ghê ghớm.

“Chiến tranh tiền tệ” giúp chúng ta hiểu nhiều điều, rằng Bill Gates chưa phải là người giàu nhất hành tinh, rằng tỉ lệ tử vong của các tổng thống Mỹ lại cao hơn tỉ lệ tử trận của binh lính Mỹ ngoài chiến trường, vì sao Phố Wall lại mạo hiểm đổ hết vốn liếng của mình cho việc “đầu tư” vào Hitler.

Bên cạnh việc phơi bày những âm mưu của các nhà tài phiệt thế giới trong việc tạo ra những cơn “hạn hán” hay “bão lũ” về tiền tệ để thu lợi nhuận, cuốn sách cũng đề cập đến sự phát triển của các định chế tài chính thế giới - những cơ cấu được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển vũ bão của nền kinh tế toàn cầu. Hoạt động sản xuất kinh doanh hiện đại và hoạt động dịch chuyển dòng vốn xuyên quốc gia là hai bộ phận cấu thành nền kinh tế toàn cầu mà bất cứ quốc gia nào nếu tách riêng ra cũng khó lòng phát triển. Như vậy, vấn đề không phải là việc cắt đứt mối quan hệ với dòng vốn quốc tế vốn đựơc điều khiển bởi các tập đoàn tài chính khổng lồ mà là làm thế nào để sử dụng nguồn vốn ngoại lực một cách có hiệu quả trong sự phối hợp với các nguồn lực nội tại nhằm tạo ra sự phồn vinh cho nền kinh tế nước nhà.

Gấp cuốn sách lại, có thể bạn đọcc sẽ có nhiều tâm trạng khác nhau. Đối với một số người, đó có thể là sự sợ hãi thế lực tài chính quốc tế và cảm giác bất an về sự chi phối của thế lực này. Với số khác thì đó có thể là một cảm giác thú vị khi khám phá ra sự thật trần trụi để từ đó có cách nhìn nhận khác nhằm xây dựng cho mình những kế hoạch đầu tư một cách hiệu quả nhất.

Và cho dù bạn có lo sợ hay cảm thấy tò mò, thú vị thì “Chiến tranh tiền tệ” cũng là cuốn sách đáng đọc. Một cuốn sách bổ ích cho các chuyên gia quản lý tài chính, các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư nhỏ, các giáo viên giảng dạy về tài chính-ngân hang cũng như sinh viên các trường kinh tế.

“Chiến tranh tiền tệ” là cuộc chiến khốc liệt giữa các nhà tài phiệt quốc tế và các thể chế tài chính kinh tế của nhiều quốc gia, nơi đồng tiền là súng đạn và mức sát thương thật là khủng khiếp. Một cuốn sách thực sự làm sửng sốt cả những ai muốn tìm hiểu về bản chất tiền tệ để từ đó nhận ra những hiểm hoạ tài chính tiềm ẩn nhằm chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chiến tiền tệ “không đổ máu”.

- ThS. Đinh Thế Hiển Giám Đốc Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh Tế Ứng Dụng.

Mời bạn đón đọc.

Thiên Nga Đen

Tác giả: #Nassim_Nicholas_Taleb Ngày cập nhật: 23-02-2019


Thiên Nga Đen là một biến cố tưởng chừng như không thể xảy ra với ba đặc điểm chính: không thể dự đoán, có tác động nặng nề và sau khi nó xảy ra, người ta dựng lên một lời giải thích để khiến nó ít ngẫu nhiên hơn, dễ dự đoán hơn bản chất thật của nó. Thành công bất ngờ của Google có thể xem là một "thiên nga đen", sự kiện ngày 11 tháng 9 cũng vậy. Với Nassim Nicholas Taleb, "thiên nga đen" ẩn chứa hầu như mọi điều về thế giới này, từ sự trỗi dậy của tôn giáo đến những biến cố trong cuộc sống của chính chúng ta


Vì sao chúng ta không nhận thấy những hiện tượng "thiên nga đen" mãi đến sau khi chúng xảy ra? Theo Taleb, một phần là vì con người chúng ta tự trói buộc mình vào những cái chi tiết trong khi lẽ ra nên tập trung vào cái tổng quát. Chúng ta tập trung vào những gì đã biết trong khi hết lần này đến lần khác bỏ qua những thứ mình chưa biết. Do đó, chúng ta không thể đánh giá được các cơ hội, không thể kháng lại xu hướng đơn giản hóa, tường thuật và phân loại, và không đủ phóng khoáng để tưởng thưởng cho những ai có thể hình dung ra được "những cái không thể"


Tinh tế, bao quát và đầy kinh ngạc, Thiên Nga Đen sẽ thay đổi cách nhìn của bạn về thế giới. Taleb thực sự là tác giả của thể loại sách khai trí với những câu chuyện dí dỏm, ngông cuồng và khác thường. Ông là người có kiến thức uyên thâm trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học nhận thức, kinh doanh cho đến lý thuyết xác suất. Thiên Nga Đen là cuốn sách mang tính bước ngoặc - bản thân nó chính là một "thiên nga đen"


Mời bạn đón đọc.

Bùng Nổ Bitcoin

Tác giả: #Brian_Kelly Ngày cập nhật: 23-02-2019
 • Tác giả: #Brian_Kelly
 • Dịch giả: Chu Nhất Minh VươngLê Đạt Chí
 • Nhà xuất bản: #NXB_Kinh_Tế_TP.HCM
 • Năm xuất bản: 01/2018
 • Công ty phát hành: #Bookshop_&_Loc
 • Trọng lượng: 726.00 gam
 • Kích cỡ: 16 x 24 cm
 • Số trang: 242
 • ISBN: 9786049226021 (VI468523)11 giờ 30 phút tối của một ngày bình thường như bao ngày, khi tôi đang chuẩn bị đặt mình vào một giấc ngủ sâu sau bộn bề công việc, chợt điện thoại reo lên theo một giao thức kết nối miễn phí từ mạng xã hội Facebook. Đầu dây bên kia là cậu học trò cũ đang sắp hoàn thành một chương trình đào tạo Thạc sĩ nghiên cứu tại Vương quốc Anh – cũng là một trong hai trung tâm Tài chính lớn nhất của Thế giới, cách nửa vòng Trái đất. Sau một hồi chuyện trò về sức khỏe và công việc, cậu học trò có đề cập với tôi một câu mà nhiều ngày sau đó tôi khó lòng mà quên được – “Cả thế giới điên đảo vì Bitcoin”.


Mặc dù lúc ấy, Bitcoin vẫn là một thứ gì đó xa vời, lạ lùng, như cách đây nhiều năm, khi tôi không có một tí khái niệm gì về việc sử dụng Facebook. Quá lạ lẫm, nhưng với quyết tâm hòa mình với làng song công nghệ. Tôi đã ra sức tìm gặp những người trong giới nghiên cứu tài chính, những cá nhân đang hoạt động tại thị trường Việt Nam, những người giao dịch hay thợ đào bitcoin ở Việt Nam để được chia sẻ nhiều hơn về Bitcoin. Những cuộc hội thảo về đồng tiền ảo, những nhóm các bạn trẻ tại “vườn thú” Google Việt Nam, những diễn đàn FINTECH của các quỹ đầu tư, các định chế tài chính quốc tế… để tìm hiểu về điều công nghệ tài chính – Bitcoin là một trong số đó. Tuy nhiên, những câu trả lời mà tôi nhận được hoàn toàn không thể thuyết phục được sự tò mò của tôi. Hầu hết mọi người chỉ nói về tiền bitcoin một cách bâng quơ như là một bong bóng sắp vỡ, một loại “tiền ảo” tương tự như “vàng ảo” đầy rủi ro bị xóa sổ cách đây nhiều năm do những gian lận, hay chỉ là một trào lưu mới nổi, không đáng bận tâm như trà chanh, xoài lắc, trà sữa… của giới sinh viên. Hoặc, tôi cũng không rõ là họ có đang cố giấu giếm tôi về một công cụ có thể sinh lợi và thay đổi mọi thứ trong tương lai hay không. Bởi vì theo kinh nghiệm nhiều năm, tôi biết rằng: “Để có thể thành công trong lĩnh vực kinh doanh thì cần phải tận dụng được sự bất cân xứng thông tin thị trường để kiếm được tỷ suất sinh lợi vượt trội. Và rất có thể, Bitcoin là mảnh ghép quan trọng trong “bức tranh” lợi nhuận của không ít người”. Cố dành thêm một vài ngày để mò mẫm trong hằng cơ số mũ cơ sở dữ liệu trên Internet. Khi đã thực sự mệt mỏi vì phải luôn xâu chuỗi những thông tin rời rạc để trả lời cho những câu hỏi: Đó là gì? Tại sao? Như thế nào? Tôi quyết định đặt mua qua Amazon bản mềm cuốn sách nhận được nhiều những đánh giá tốt nhất – “The Bitcoin Big Bang – Bùng nổ Bitcoin” này.


Xuất sắc! Đó là cụm từ duy nhất mà tôi có thể diễn tả sau khi đọc xong cuốn sách này lần đầu. Mọi thông tin được diễn đạt trong cuốn sách hoàn toàn cô đọng để giúp tôi thỏa mãn được tất cả những thắc mắc và hàm ý đằng sau công nghệ Bitcoin.


Cuốn sách thực sự lôi cuốn bởi vì nó như một cuốn tự truyện của tác giả về quãng thời gian hai năm gắn bó với công nghệ Bitcoin. Từ ngày đầu tiên tìm hiểu xem Bitcoin là gì, tạo tài khoản đầu tiên trên Coinbase để mua đồng bitcoin đầu tiên, cho đến khi ICO đồng tiền điện tử tự tạo đầu tiên. Mọi cảm xúc của tác giả đều được ghi lại một cách trung thực trên từng trang sách (hoài nghi, hưng phấn, lo lắng, cảm thấy may mắn…). Tất cả được hòa trộn lại trong cuốn sách này. Bên cạnh đó, theo chân tác giả, những thuật ngữ mới (chuỗi, khối, hàm băm, máy đào, ICO, khóa cá nhân, khóa công cộng…) xoay quanh Bitcoin được hé lộ, tuy nhiên, người đọc không thực sự cảm thấy khô khan nhàm chán như đang đọc một cuốn sách giáo trình học thuật; ngược lại, họ sẽ cảm thấy thực sự cuốn hút vì lối viết hóm hỉnh pha lẫn tự truyện và kiến thức chuyên sâu được lồng vào. Ở một khía cạnh khác, cuốn sách không bị loãng, “lá cải” và hời hợt theo kiểu thu hút người đọc về việc truy lùng nguồn gốc của một thiên tài ẩn danh “Satoshi Nakamoto – vị cha đẻ của Bitcoin” hay câu chuyện về những phát ngôn gây sốc của giới tài chính phố Wall nhằm thâu tóm bitcoin giá rẻ, hoặc bất kì học thuyết âm mưu nào; mà cuốn sách này được viết cho những người thực sự cần hiểu về một thứ mới mẻ có thể thay đổi nhân loại trong nay mai.


Bùng nổ Bitcoin. Đúng như cái tên của nó, cuốn sách này vừa viết về cơn sốt bitcoin và so sánh nó như cơn sốt đào vàng ở Mỹ vào thế kỷ 19, vừa diễn giải về thuật toán đồng thuận giải quyết bài toán về các vị tướng Byzantine (công nghệ blockchain) – nền tảng xây dựng nên ứng dụng Bitcoin, nhưng cũng đề cập đến những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai, ảnh hưởng đến một số ngành và thậm chí là cả kiến thức kinh tế học, quản lý đang được áp dụng ở hiện tại nếu như tiền tệ thay thế (hay tiền ảo) thực sự được chấp nhận rộng rãi. Đặc biệt hơn, tác giả hiểu được suy nghĩ của người đọc khi hướng dẫn cho người đọc khá rõ về cách tạo một ví lưu trữ bitcoin, thực hiện giao dịch và cách để đầu tư sinh lợi từ Bitcoin. Cuối cùng, tác giả cũng không quên dành ra hai phần phụ lục nhằm đề cập đến những quy định về việc chấp nhận giao dịch và quản lý các loại tiền tệ thay thế ở Mỹ.


Về quan điểm, mặc dù khi viết về cuốn sách này, tác giả cũng như những nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, những chuyên gia lâu năm trong những thị trường tiền tệ toàn cầu cho rằng “Bitcoin là bong bóng”. Tuy nhiên, tác giả vẫn hết sức đón nhận Bitcoin như là ứng dụng tuyệt vời từ nền tảng Blockchain; tác giả coi việc Satoshi Nakamoto tạo ra Bitcoin như là một đột phá tiên tiến của thế kỉ 21, sánh ngang với việc Tim Berners-Lee tạo ra mạng lưới toàn cầu (World Wide Web – khơi màu cho cách mạng công nghiệp 3.0).


Tiếp nối, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đến gần các tỷ phú thế giới, những nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân, những cộng đồng công nghệ, Chính phủ… đang sục sôi, dành toàn bộ nguồn lực để đầu tư phát triển những ứng dụng công nghệ mới dựa trên các nền tảng IoT (Internet of Things – vạn vật kết nối), Fintech, AI (Artificial Intelligence – trí thông minh nhân tạo), machine learning (máy học), cloud computing (điện toán đám mây) và tiêu biểu là công nghệ Bitcoin – blockchain. Vì vậy, dù muốn hay không thì ngay sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn đã, đang và sẽ tiếp cận với những công nghệ đó dưới bất kì hình thức nào. Nói như Thomas L. Friedman (tác giả của cuốn “Thế giới phẳng”): “Thế giới trở nên phẳng hơn chủ yếu là nhờ nhân tố World Wide Web”, thì theo tôi: “Từ nay, thế giới sẽ trở nên minh bạch hơn, an toàn hơn, ít tiêu hao chi phí hơn nhờ có blockchain – nền tảng tạo ra bitcoin”. Tóm lại, để thành công trong tương lai tôi kì vọng rằng các bạn sẽ hiểu thêm một ít về những công nghệ mới, cụ thể là Bitcoin thay vì chỉ sử dụng chúng. “Not now then when, not you then who” – hành động ngay trước khi bạn hay tôi trở thành những con người lạc hậu, mù công nghệ của thế kỉ này.


Nhóm biên dịch


Mời bạn đón đọc.
 • Tác giả: #Huỳnh_Văn_Hoài
 • Năm xuất bản: 01-05-2001
 • Công ty phát hành: #Bookshop_&_Loc
 • Trọng lượng: 1600.00 gam
 • Kích cỡ: 20x28 cm
 • Số trang: 950
 • Giá bìa: 160,000 đ


xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn cuốn sách Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng doanh nghiệp do giảng viên Huỳnh Vǎn Hoài, khoa Tài Chính Nhà nước, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sưu tầm và hệ thống.
Cuốn sách gồm các phần chính sau:
1. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, kế toán Việt Nam
2. Hệ thống kế toán doanh nghiệp
3. Chế độ báo cáo tài chính
4. Quản lý khấu hao cơ bản
5. Chế độ xử phạt vi phạm hành chính
6. Chế độ quản lý doanh nghiệp
Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích đối với cán bộ làm công tác kế toán, kiểm toán và sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán...