sách hay mới nhất!

Hash tag: #Sách_tuyển_chọn

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

Phương pháp 5 - Bản sắc nhân loại

Tác giả: #Edgar_Morin Ngày cập nhật: 13-11-2019
Cuốn Phương pháp 5 có vị trí đặc biệt trong bộ Phương pháp gồm 6 tập, cũng như trong các trước tác của Edgar Morin. Đây là “Công trình tổng hợp cả một đời người, tất cả mọi vấn đề trong các công trình trước đây của tác giả đều được tập trung trong một khuôn khổ và hòa âm mới mẻ”.
Điều đặc sắc nhất của công trình này là ở chỗ nó tập trung nghiên cứu con người như một thực thể siêu phức hợp: “Trong mọi loại sinh vật trên Trái Đất, chúng ta là loại duy nhất có bộ máy não - thần kinh cực siêu phức hợp, duy nhất có ngôn ngữ cấu âm kép để giao tiếp giữa cá nhân này với cá nhân khác, duy nhất có ý thức...”
Nghiên cứu con người như vậy chính là “Nhân học phức hợp” (Anthropologie complexe).
Trước khi đi sâu vào nội dung tác phẩm, cần làm rõ khái niệm “Nhân học” (Anthropologie/Anthropology).
Nhân học đang còn là ngành học mới ở nước ta. Tên gọi, cũng như đối tượng và phạm vi nghiên cứu của nó đang có nhiều cách hiểu khác nhau, nhất là mối quan hệ giữa Nhân học với Nhân chủng học, Nhân học với Dân tộc học, Nhân học với Nghiên cứu Con người.
Nhân học và Nhân chủng học. Năm 2007, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cho xuất bản cuốn sách của E.Adamson Hoebel (1906-1993) nhan đề Nhân chủng học khoa học về con người do Lê Sơn, Lê Trọng Nghĩa và Phạm Khương biên dịch. Sách nguyên là Anthropology: The Study of Man (xuất bản lần thứ III năm 1966, Nxb McGraw-Hill, New York), và theo chúng tôi chỉ nên dịch là “Nhân học: Nghiên cứu con người”. Đây cũng là định nghĩa ngắn gọn về Nhân học của E. Adamson Hoebel, một nhà nhân học nổi tiếng, Giáo sư danh dự Đại học Minnesota (Mỹ), Chủ tịch Hội Dân tộc học Mỹ (American Ethnological Society, 1946-1947) và Chủ tịch Hiệp hội Nhân học Mỹ (American Anthropological Association, 1956-1957). Đây là một công trình khoa học lớn, cho ta những tri thức cơ bản, có hệ thống về Nhân học (sách xuất bản lần thứ IV năm 1996).
Chúng ta đều biết, các nhà nhân học cuối thế kỉ XIX đã nỗ lực phân loại các cư dân trên thế giới thành những chủng tộc khác nhau. Việc làm này đã bị nhiều người lợi dụng để biện hộ cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Đến đầu thế kỉ XX phần lớn các nhà nhân học, nhất là các nhà nhân học Mỹ, tiêu biểu là Franz Boas, được coi là người khai sinh ra ngành nhân học Mỹ, đã bác bỏ cách phân loại dựa trên chủng tộc.
Edgar Morin và sự tạo dựng nhân học phức hợp
Mấy ý kiến sơ bộ
Vấn đề thư mục tham khảo khi biên soạn

Phần Một: TAM VỊ NHẤT THỂ CỦA CON NGƯỜI

1. Từ sự cắm rễ vào vũ trụ đến sự hợp trội của con người
2. Nhân loại về nhân loại
3. Bộ-ba của con người
4. Thể đơn nhất đa phương

Phần Hai: BẢN SẮC CÁ NHÂN

Dẫn luận 107
1. Cái sống động của chủ thể
2. Bản sắc đa-hình thái
3. Tinh thần và ý thức
4. Phức hợp Adam
5. Vượt lên lí trí và điên rồ
6. Hiện thực có thể chịu đựng được
Kết luận

Phần Ba: NHỮNG BẢN SẮC LỚN

1. Bản sắc xã hội (1): Hạt nhân nguyên sơ
2. Bản sắc xã hội (2): Quái vật Léviathan
3. Bản sắc lịch sử
4. Bản sắc hành tinh
5. Bản sắc tương lai

Phần thứ tư: PHỨC HỢP CON NGƯỜI

1. Tỉnh thức và mộng du
2. Trở về khởi thủy
Định nghĩa

Edgar Mmorin sinh tại Paris năm 1921, là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu của nước Pháp đương đại. Ông là Giám đốc Nghiên cứu danh dự tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học, Chủ tịch Hiệp hội Tư duy phức hợp. Vừa là nhà xã hội học, nhân học và triết học, ông đã xuất bản khoảng năm mươi cuốn sách có ảnh hưởng lớn đến tư duy của thời đại chúng ta. Các tác phẩm của ông được dịch ra ít nhất 28 thứ tiếng và trên 42 quốc gia.

Vũ Trung Tùy Bút

Tác giả: #Phạm_Đình_Hổ Ngày cập nhật: 13-11-2019
Vũ trung tùy bút là tập tùy bút nổi tiếng bằng chữ Hán của Phạm Đình Hổ, gồm 90 bài, được viết vào khoảng cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19, ghi lại nhiều sự việc lớn nhỏ xảy ra trong xã hội Việt Nam cuối Lê đầu Nguyễn.
Lấy nhan đề "cuốn tùy bút viết trong những ngày mưa", Phạm Đình Hổ muốn ghi lại những điều tai nghe mắt thấy, những nhận xét của mình về xã hội đang biến thiên nhanh chóng. Tác phẩm gồm có 88 mẩu chuyện dài ngắn khác nhau. Những mẫu chuyện không theo một hệ thống nhất định, tác giả gặp gì ghi nấy, gặp đâu ghi đó. Chỉ riêng bàn về việc thi cử, đại khái cũng kể lại việc thi cử bất công, thiên vị, bọn giám quan chèn ép người có tài v.v… nhưng khi thì ghi là “phép thi nghiêm ngặt”, “thi cử” có khi lại ghi là “khoa cử”.
Tận dùng thể văn tùy bút Phạm Đình Hổ phản ánh được trung thành nhiều mặt của cuộc sống xã hội đương thời. Do đó, tác phẩm có tình chất hiện thực. Ngoài giá trị văn học "Vũ Trung Tùy Bút" còn có giá trị sử học và xã hội học.
~~~ ĐÀN ~~~

"Nước ta có thứ đàn đáy và đàn tranh đều gẩy bằng tiếng tơ. Đại lược có bốn tiếng chính là: tính, tỉnh, tình, tinh, lại đặt thêm ra ba tiếng phụ là: tung, tang, tàng, bẩy tiếng ấy thay đổi làm chủ, khách mà thành ra xoang điệu. Đời gần đây mới chuộng đàn nguyệt, đó là một thứ hồ cầm đời cổ còn gọi tên là đàn Nguyễn Cầm (bởi ông Nguyễn Hàm đời nhà Tấn đặt ra), gẩy ra thành những tiếng: xừ, xang, hồ, xế, cống, lưu ú, xáng; những tiếng ấy phối hợp với bẩy thanh, mười hai luật, đã kể tường ở trong sách Cửu Phong Tân Nhạc. Song nam bắc phong thổ mỗi nơi một khác, nên ít người biết gẩy cho hay. Khoảng năm Cảnh Hưng (1740) có quan nội điện cung phụng quản tiên hữu đội là Nguyễn Đình Dịch, mới biến đổi ra theo tiếng nam nghe cũng hay. Nhưng tiếng trong, tiếng đục lẫn lộn nhau, chưa có xoang điệu gì cả. Ông Vũ Chi Đồng người làng An Thái cũng thích chơi đàn nguyệt, trước học điệu Trung Hoa biết đủ các tiếng các bậc rồi gẩy ra tiếng ta, và xen thêm các bài đàn đáy, đàn nguyệt của ta, tiếng rắn tiếng mềm dịu dàng hợp nhau; bụng nghĩ thế nào, tay gẩy được thế. Thế mới biết các thứ thanh âm, không thứ nào là không thông với nhau được."
~~~
Mục lục

LỜI NHÀ XUẤT BẢN
LỜI GIỚI THIỆU
TỰ THUẬT
TRỊNH PHỦ CỐ SỰ
LỤC HẢI
TẢ CHÍ HẦU
CẢNH CHÙA SƠN TÂY
ĐỊA DANH DUYÊN CÁCH
HOA THẢO
HỌC THUẬT
LỐI CHỮ
CÁCH UỐNG CHÈ
XÉT VỀ ĐỊA MẠCH VÀ NHÂN VẬT
ĐÊM RẰM THÁNG TÁM
BIỆN VỀ ÂM NHẠC
BÀN VỂ LỄ
LỄ ĐỘI MŨ
HÔN LỄ
THỪA TỰ
TỆ TỤC
LỄ TẾ GIAO
TẠP KÝ
PHONG TỤC
NÓN ĐỘI
ÁO MẶC
NGUYỄN NGHIÊU MINH
ĐƯỜNG SĨ HOẠN
ĐÀN
NHÂN NGƯ (CÁ VOI)
MẤY NĂM ĐƯỢC MÙA
TRỘM CẮP
MẸO LỪA
MỘNG VÀ SỐ
THÁC OAN
KHOA CỬ
CUỘC BÌNH VĂN TRONG NHÀ GIÁM
PHÉP THI NGHIÊM MẬT
ĐIỂM QUÁI GỞ
NGUYỄN KÍNH
VIỆC THI CỬ
Y HỌC TRUNG HOA
XỨ HẢI DƯƠNG
TÊN HUYỆN ĐƯỜNG AN
TÊN LÀNG CHÂU KHÊ
ĐOÀN THƯỢNG
PHẠM TỬ HƯ
PHẠM NGŨ LÃO
PHẠM CƯ SĨ
LÀNG HẠ BÌ
ĐỖ UÔNG
NHỮ CÔNG TUNG
LÝ ĐẠO TÁI
VÕ THÁI PHI
ĐỂN THỜ LÀNG TUẤN KIỆT
CÁI THÓI KIÊNG NGÀY TRÙNG TANG TRÙNG PHỤC
KHÁCH ĐỂ CỦA
CỔ TÍCH
VIỆC TẾ TỤ
ĐỀN ĐẾ THÍCH
THẦN HỔ
THẦN TRẺ CON
MIẾU BÀ CHÚA NGỰA
ĐỀN THỜ CAO TƯỚNG CÔNG
PHẠM TRẤN, ĐỖ UỔNG
BÙI THẾ VINH
VÕ CÔNG THẠNH
VĂN THỂ
PHÉP THI
THỂ VĂN KINH NGHĨA
THỂ VĂN TỨ LỤC
THỂ THƠ
THỂ VĂN SÁCH
VIỆC TAI DỊ
NHÀ HỌ NGUYỄN Ở TIÊN ĐIỂN
ĐIỂM CÂY ĐA
GÒ ĐẤT LÀNG ĐÌNH TỔ
VIỆC TỂ TỰ
LỄ TANG
LỄ NHÀ MIẾU
THẦN LỄ
BẢI LỄ
QUAN CHÚC
LỄ TANG
TẾ LỄ
BÁI LỄ
TRUYỆN VUA LÊ LỢI
LỄ SÁCH PHONG
CƯ TANG
MỘ CHÍ
TRỢ TỂ
THẨN HỔ ĐỘNG ĐÌNH
DUYÊN CÁCH
“Đọc tác phẩm của Phạm Đình Hổ ta thấy có chiều sâu cúa người uyên thâm Hán học, có chất lịch thiệp của người trải đời, có cái ngạo nghễ, hóm hỉnh của bậc hàn nho thanh bạch, có cái tinh tế của trí thức kinh kì biết thưởng thức ăn chơi...”
Nguyễn Đăng Na

“Qua Vũ trung tùy bút, người đọc nhất là những ai muốn nghiên cứu văn hóa, văn học, lịch sử, địa lý, phong tục Việt Nam giai đoạn cuối đời Lê sẽ thu thập được những điều bố ích và thú vị, đặc biệt những điều mà trong lịch sử không thấy ghi chép, sẽ gây cho người đọc sự ngạc nhiên, thích thú.”
Đàm Ánh Loan

Lần đầu tiên, Vũ trung tùy bút được nhà nghiên cứu lịch sử và văn học dân tộc Nguyễn Hữu Tiến hiệu là Đông Cháu dịch ra tiếng Việt. Cho đến nay, bản dịch này được xem la tốt nhất. Bản dịch đăng trên tạp chí Nam Phong số 121 tháng 9 năm 1927.Từ lúc ấu thơ đến khi trưởng thành, có rất nhiều điều mà tất cả các bé sẽ phải học hỏi và trải qua: tính tự lập, biết yêu thương, biết chia sẻ, đoàn kết, giữ lời hứa, kiên trì... Tuy nhiên, các bé vốn hiếu động và non nớt, bỡ ngỡ trước mọi thứ nên việc học những kỹ năng này vốn chẳng dễ dàng gì.


Bộ sách Kỹ Năng Sống Đầu Đời Của Bé chính là kim chỉ nam cho các bậc cha mẹ trong việc dạy dỗ và uốn nắn con em mình. Mỗi câu chuyện sẽ gồm nhiều tình huống thú vị, gần gũi với trẻ em, qua đó dần trang bị những kỹ năng sống đầu đời hữu ích đến các bé yêu.


Trọn bộ gồm 2 cuốn:

Kỹ Năng Sống Đầu Đời Của Bé - Tập 1Kỹ Năng Sống Đầu Đời Của Bé - Tập 2Mời bạn đón đọc.

Lang Gia Bảng - Tập 1

Tác giả: #Hải_Yến Ngày cập nhật: 13-11-2019
 • Tác giả: #Hải_Yến
 • Dịch giả: Nguyễn Ngọc Hiếu
 • Nhà xuất bản: #NXB_Thanh_Niên
 • Năm xuất bản: 17-12-2014
 • Công ty phát hành: #Đinh_Tị
 • Trọng lượng: 528.00 gam
 • Kích cỡ: 14.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 528
 • ISBN: 8935212322836 (VI44865)
 • Giá bìa: 119,000 đLang Gia Bảng kể về Mai Trường Tô, một mưu sĩ không tên tuổi bỗng một ngày trở thành tâm điểm cho những tranh đoạt chốn cung đình nhờ lời khẳng định của Lang Gia Các thần bí, có được chàng sẽ lấy được thiên hạ.


Được mệnh danh là "Bá tước Monte Cristo" của Trung Quốc, bộ tiểu thuyết Lang Gia Bảng của tác giả Hải Yến liên tục lọt vào top những bảng xếp hạng văn học danh giá của xứ sở gấu trúc. Năm 2007 Lang Gia Bảng được độc giả bình chọn đứng đầu thể loại Giá Không Lịch Sử, năm 2011 Lang Gia Bảng lọt top 100 tiểu thuyết ngôn tình kinh điển, đứng trên rất nhiều tác phẩm nổi tiếng khác.


Danh thế ngày càng tăng, Lang Gia Bảng được độc giả cũng như giới nghiền phim chờ đợi chuyển thể thành phim truyền hình, nối tiếp truyền thống chuyển thể các tác phẩm văn học rất thành công tại Trung Quốc.


Mời bạn đón đọc.


Gồm:Bảy điều ước


Cứu vật vật trả ân


Hố vàng hố bạc


Hồn Trương Ba da hàng thịt


Của thiên trả địaMời bạn đón đọc.

Đỉnh Xuất Kỳ Nhân

Tác giả: #Tâm_hằng_Nguyễn_Đắc_Xuân Ngày cập nhật: 13-11-2019
Xin chúc mừng bạn, người đang cầm trên tay quyển sách này, người đang đọc những dòng này. Dù bạn tìm đến quyển sách này với lý do gì đi nữa thì chắc chắn hiện tại trong tâm trí bạn đã được gieo vào một hạt giống suy nghĩ thiện lành. Bạn đã được dẫn dắt đi theo con đường hạnh phúc. Vì nếu không như vậy thì thật khó để bạn có mối quan tâm đến một quyển sách thuộc chủ đề Phật giáo, dù cho đây là một quyển sách nói về một bậc thầy Phật giáo, thiền sư Thích Nhất Hạnh, nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây chỉ sau Đạt-lai Lạt-ma.
Có thể bạn vốn đã rất hâm mộ thiền sư Thích Nhất Hạnh, có thể bạn chỉ đang có ý định tu tập theo thiền sư, hoặc cũng có thể, bạn mới chỉ đến tên thiền sư ở đâu đó, nhưng dù thế nào, chắc chắn rằng sau cuốn sách này, bạn sẽ khó có thể ngăn mình bị thiền sư cuốn hút.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh có một sự hấp dẫn đến kỳ lạ. Mọi phong thái, cử chỉ của thiền sư đều vô cùng giản dị, không khoa trương màu mè nhưng cũng chính vì lẽ đó, lại càng lôi cuốn mọi người đến với thiền sư. Nguyễn Đắc Xuân đã miêu tả, “Sư Ông thời cơm cũng ít và ngủ cũng ít, làm việc lại nhiều thế mà thần sắc lúc nào cũng thanh thoát, đôi mắt trong sáng và thánh thiện, có một lực hút mạnh mẽ, khiến các Phật tử ngồi quanh Sư Ông đều nhìn Sư Ông bằng ánh mắt trìu mến và thương kính. Bảy mươi năm tu học của thầy khiến đạo tâm tỏa ra trên từng bước chân, thanh thản, nhẹ nhàng như lướt mây mỗi khi thiền hành.” Dường như bất kỳ ai có mối liên kết nào với thiền sư, dù là may mắn được trực tiếp gặp thiền sư hay gián tiếp qua những trang sách hoặc phương tiện khác, đều không thể thoát ra được khỏi sự ảnh hưởng của ngài mà chỉ muốn đi mãi theo con đường ngài đã vạch ra. Đó chính là câu chuyện của Tâm Hằng Nguyễn Đắc Xuân sẽ kể cho chúng ta nghe, và cũng có thể đó là câu chuyện của rất nhiều đệ tử khác trên khắp thế giới.
Trong cuốn sách, Tâm Hằng Nguyễn Đắc Xuân sẽ kể về mối liên kết gắn bó giữa ông và thiền sư Thích Nhất Hạnh, cùng niềm ngưỡng mộ và những ảnh hưởng sâu sắc mà thiền sư tác động lên cuộc đời ông. 60 năm làm đệ tử của thầy, ông đã có cơ hội được tiếp xúc với thầy nhiều lần và cuốn sách này sẽ cho chúng ta thấy một hình ảnh ít người biết tới của thiền sư Thích Nhất Hạnh qua góc nhìn của một người dành cả đời học tập theo thầy. Ông sẽ kể cho chúng ta nghe về “duyên” giữa hai người, những sự kiện ngẫu nhiên gắn kết họ với nhau. Trên quãng đường đời của mình, Nguyễn Đắc Xuân được đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người mà dường như đều phảng phất bóng hình của thiền sư ở đâu đó. Từ đây, ông càng thấy được sự ảnh hưởng to lớn của thiền sư trên khắp thế giới. Cả quyển sách tràn đầy những lời ngợi ca thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng như những hoạt động của thiền sư mà tác giả may mắn được biết hoặc tham gia. Ngoài ra, độc giả sẽ đươc gặp những con người đã thay đổi cuộc đời nhờ thiền sư, đặc biệt là ca sĩ Hà Thanh, một người rất được yêu thích ở Sài Gòn trước năm 1975. Cuối cùng, cuốn sách không chỉ nói về một con người Việt Nam xuất chúng, có công rất lớn trong việc truyền bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, mà theo chân tác giả, nó còn là một góc lịch sử Việt Nam trước năm 1975, một giai đoạn quan trọng với nhiều biến động trong lịch sử đất nước.
Hy vọng cuốn sách sẽ đem lại nhiều lợi lạc về tri thức cũng như tinh thần cho các bạn độc giả, và nếu có thể, khiến cuộc đời các bạn đi theo một hướng hoàn toàn mới, đầy an lạc và thiện lành.
Những năm gần đây, Việt Nam đã và đang hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới, theo đó việc tạo môi trường và điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển đúng hướng là điều hết sức cần thiết.

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà kinh tế thị trường phát triển sớm và mạnh, đóng góp khá lớn cho ngân sách của cả nước. Trong những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng nhanh về số lượng, vốn kinh doanh và có mặt khắp các lĩnh vực, thích nghi nhanh với các quy luật của thị trường, năng động, nhạy bén trong tiếp cận với công nghệ, kỹ thuật tiên tiến... Trong khu vực kinh tế tư nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh có một bộ phận đáng kể là doanh nhân, hộ kinh doanh cá thể người Hoa.

Người Hoa là một dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Từ lịch sử đến hiện tại, họ đã có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước Việt Nam. Người Hoa sinh sống ở nhiều nơi trong cả nước, nhưng đông đảo nhất là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu từ kết quả điều tra dân tộc thiểu số năm 2015, toàn thành phố có 418.167 người Hoa với khoảng 85.000 hộ (tỷ lệ hơn 5,26% dân số thành phố), trong đó có 53,59% sống tập trung ở Quận 5, Quận 6 và Quận 11. Cộng đồng này đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh; họ cũng là cầu nối quan trọng cho quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư của Việt Nam với các quốc gia có đông người Hoa sinh sống ở Đông Nam Á, Châu Á và trên thế giới.

Việc ban hành và áp dụng thành công các chính sách phát triển kinh tế tư nhân nói chung là cần thiết. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn mà tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến đổi, tác động của hội nhập kinh tế quốc tế có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Trung Quốc diễn biến phức tạp, đã tác động đến tâm tư, tình cảm và đời sống kinh tế, xã hội của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì việc phân tích, nghiên cứu sâu các hoạt động kinh tế tư nhân của người Hoa, làm rõ hơn về đặc điểm, tiềm năng, ưu thế, những mặt tích cực và hạn chế của cộng đồng này sẽ góp phần quan trọng phục vụ cho sự phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Nội dung cuốn sách là kết quả của một công trình nghiên cứu của tác giả, qua đó phản ánh đời sống kinh tế - xã hội của người Hoa, phân tích, đánh giá thực trạng, những mặt tích cực, hạn chế của kinh tế tư nhân người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, làm rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung phát triển đúng hướng trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, tác giả đã sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế, kết hợp cả nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, phương pháp luận kinh tế chính trị để luận giải về sự vận động và phát triển của kinh tế tư nhân người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Tác giả đã trực tiếp trao đổi, phỏng vấn chuyên sâu một số nhà doanh nghiệp người Hoa, nhà quản lý những lĩnh vực có liên quan, người am hiểu về người Hoa và hoạt động kinh tế người Hoa; sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích, lô-gic kết hợp với lịch sử, kế thừa có chọn lọc những kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước; kết hợp điều tra, khảo sát thực tế tại một số địa bàn có đông người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó hoạt động kinh tế tư nhân của người Hoa tại Quận 5 mang tính khái quát, điển hình cao, nên phạm vi nghiên cứu khảo sát này tập trung vào các hoạt động kinh tế tư nhân của người Hoa tại Quận 5 trong mối quan hệ so sánh với Quận 6 và Quận 11, mốc thời gian khảo sát từ năm 2009 đến 2015.

Cuốn sách được chia thành 5 chương:

Chương 1. Người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh qua góc nhìn của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Chương 2. Người Hoa trong khu vực kinh tế tư nhân Thành phố Hồ Chí Minh – Lý luận và thực tiễn.

Chương 3. Lược sử định cư và đời sống kinh tế - xã hội của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 4. Thực trạng đời sống kinh tế của người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2015.

Chương 5. Quan điểm và giải pháp đối với phát triển kinh tế tư nhân người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp cuốn sách ra mắt bạn đọc, trước hết, tác giả xin dành sự trân trọng và biết ơn các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước đã có những nghiên cứu, bài viết làm cơ sở cho việc đúc kết những lý luận quan trọng. Trân trọng cảm ơn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Kinh tế Việt Nam, các nhà khoa học: Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hoài Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Lâm; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dũng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Khánh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Bảo; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thái Quốc; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Xuân Đình; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam; Tiến sĩ Nguyễn Bá Ân; Tiến sĩ Lưu Đức Hải, cùng các nhà khoa học đã chỉ dẫn, góp ý tận tình, giúp tôi hoàn thành công trình này.

Chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân đã cung cấp nhiều tài liệu, thông tin có giá trị. Đặc biệt cảm ơn các vị nguyên là lãnh đạo Ban Công tác người Hoa, ông Nghị Đoàn, ông Hà Tăng, bà Lưu Kim Hoa, cùng các vị chủ doanh nghiệp người Hoa đã dành thời gian trao đổi, cung cấp tư liệu, tham gia trả lời bản câu hỏi khảo sát giúp tôi thực hiện công trình này.

Tôi cũng hết sức trân trọng sự hỗ trợ, động viên của gia đình, người thân, những người bạn thân thiết đã chia sẻ, tạo điều kiện, đồng hành bên tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Trân trọng cảm ơn NXB Văn hóa - Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để cuốn sách được ra đời và đến với bạn đọc quan tâm.

Dù đã rất cố gắng, cuốn sách này không tránh khỏi sai sót. Rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để có điều kiện hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công trình.

Tâm Lý Học Trong Nháy Mắt - Tập 4

Tác giả: #Nhóm_Ezpsychology Ngày cập nhật: 13-11-2019
Tâm Lý Học Trong Nháy Mắt - dự án Tâm Lý Học giản đơn với những video series hoạt họa song ngữ trực tuyến Anh - Việt nhằm đưa tâm lý học tới gần hơn với bất cứ ai yêu thích và có hứng thú với bộ môn đầy mê hoặc này.
Trong thời đại công nghệ thông tin khi mọi thứ đều có thể dễ dàng được “google”, ta càng nhanh tự đưa ra kết luận về bệnh mình mắc phải. Nói cách khác, tự chuẩn đoán bệnh khá tràn lan, tuy nhiên nó rất nguy hiểm. Ví dụ một người hay “mưa nắng thất thường” có thể tự chẩn đoán mình bị “hung cảm” hay “rối loạn tâm thần lưỡng cực”. Đọc nhiều là hữu ích, tuy nhiên bạn nên tìm sự giúp đỡ của các chuyên gia trong ngành như bác sĩ hay nhà tâm lý học nếu có phát hiện các dấu hiệu khác thường ở bản thân hay người thân quanh bạn.
Dù vậy, vai trò của bạn bè và người thân trong việc nhận định, chữa trị và phòng ngừa các rối loạn tâm lý là rất quan trọng. Khi ai đó bị rối loạn tâm lý, không chỉ riêng người bệnh, mà đồng thời mỗi người xung quanh người bệnh đều sẽ bị ảnh hưởng. Là người thân hay bạn của một người bị rối loạn tâm lý, bạn có thể cảm thấy phiền muộn vì căn bệnh này và không biết làm gì hay làm sao để giúp đỡ.
Nhận thức được căn bệnh có thể là bước đầu tiên hướng tới cảm giác ít bị cô lập hơn và tham gia chăm sóc cho cả người thân và bản thân. Trong giai đoạn bệnh cấp tính, bạn nên cố gắng hỗ trợ và thấu hiểu hết sức có thể. Bạn nên nói chuyện một cách bình tĩnh, rõ ràng, và dễ hiểu.
Người bị rối loạn tâm lý có thể nói điều gì đó hoàn toàn vô nghĩa đối với những người khác. Nếu không thể hiểu được họ, bạn nên thử truyền tải sự quan tâm và lo lắng của mình theo những cách khác. Bạn có thể nghe nhạc, vẽ, xem TV, hay ngồi lặng lẽ bên nhau. Bạn sẽ sớm tìm ra điều gì có hiệu quả nhất bằng cách để ý phản ứng của người bệnh với những gì bạn làm cùng họ. Người bị rối loạn tâm lý thường nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh họ, vì thế đừng nói chuyện như thể người bệnh không có mặt ở đó.
 • Tác giả: #Ngọc_Linh
 • Nhà xuất bản: #Nxb_Thế_giới
 • Năm xuất bản: 01-03-2016
 • Công ty phát hành: #Đinh_Tị
 • Trọng lượng: 220.00 gam
 • Kích cỡ: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 176
 • ISBN: 8935212326995 (VI45193)
 • Giá bìa: 48,000 đTrở thành một người con hiếu thảo, một người công dân tốt hay xa hơn nữa là một con người tài năng là mong ước lớn nhất của các bậc phụ huynh dành cho con cái mình. Vì thế, ngay khi còn nhỏ, việc rèn luyện kiến thức, kỹ năng sống cho con là nghĩa vụ lớn lao của các bậc làm cha làm mẹ.


Bộ sách 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc tập hợp những mẩu chuyện ngắn gọn, súc tích nhưng giàu tính giáo dục, là một bộ sách toàn diện, không những hướng các em đến chân thiện mỹ, biết phân biệt phải trái, mà còn là những bài học bổ ích giúp các em hoàn thiện kỹ năng sống, phát triển tư duy nâng cao khả năng giải quyết vấn đề. Mỗi câu chuyện là một tình huống cụ thể trong cuộc sống nên các em sẽ dễ dàng hình dung và hiểu được vấn đề cốt lõi trong từng câu chuyện, từ đó rút ra được những bài học về nhân cách, về kỹ năng và áp dụng vào cuộc sống thường ngày.


Mời bạn đón đọc.

Tô Màu Cổ Tích - Trọn Bộ 2 Cuốn

Ngày cập nhật: 13-11-2019
 • Nhà xuất bản: #Nxb_Mỹ_thuật
 • Công ty phát hành: #Đinh_Tị
 • Trọng lượng: 150.00 gam
 • Kích cỡ: 19x26.5 cm
 • Số trang: 32
 • Giá bìa: 20,000 đ

Tô màu cổ tích, trọn bộ 2 cuốn gồm:


Nàng Bạch Tuyết


Chú mèo Đi Hia


Mời bạn đón đọc.