sách hay mới nhất!

Sách của tác giả: #Mi_Bảo

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

Hát Tiễn Đào Hoa Chờ Người Quay Lại - Tập 1

Tác giả: #Mị_Bảo Ngày cập nhật: 20-08-2018
 • Tác giả: #Mị_Bảo
 • Nhà xuất bản: #NXB_Phụ_Nữ
 • Năm xuất bản: 05-2017
 • Công ty phát hành: #Đinh_Tị
 • Trọng lượng: 360
 • Kích cỡ: 20.5 x 14.5
 • Số trang: 512
 • ISBN: 8935212328296 (FA332650)
 • Giá bìa: 118 đ
Hát Tiễn Đào Hoa Chờ Người Quay Lại (Tập 1)
“Ca tẫn đào hoa, hát đến khi hoa đào tàn lụi…”
Khi nghe thấy câu thơ này, ta thực sự chỉ muốn nói: “Ta không quen nàng! Ta không quen nàng!” Bởi chẳng ai ngắt câu: “Ca tẫn, đào hoa phiến” thành “Ca tẫn đào hoa” như nàng cả! Nhưng với nàng, mọi thứ vô lý đều có thể trở thành hợp lý, mọi lý lẽ trời ơi đất hỡi đều có thể trở thành bình thường đến mức không thể bình thường hơn, mọi quy củ truyền thống tồn tại hàng nghìn năm nàng có thể phá vỡ chỉ trong một câu nói… Nàng quả là một con người kỳ lạ!
Nhưng tại sao, ta lại cảm thấy con người kỳ lạ này đáng yêu, hồn nhiên đến như thế, lương thiện, giỏi giang đến như thế? Nàng không phải tuyệt thế giai nhân, không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, nhưng nàng là nữ nhân cuốn hút nhất, khiến ta không thể rời mắt, bởi, nàng khác tất cả những nữ nhân mà ta từng gặp!
“Ta không quan tâm nàng từ đâu tới, ta chỉ cần biết nàng có đi nữa không?”

HÁT TIỄN HOA ĐÀO, CHỜ NGƯỜI QUAY LẠI - TẬP 1

Tác giả: #Mị_Bảo Ngày cập nhật: 20-08-2018
 • Tác giả: #Mị_Bảo
 • Dịch giả: Lê Cẩm Hà
 • Nhà xuất bản: #Thanh_Niên
 • Năm xuất bản: 6/2017
 • Công ty phát hành: #Đinh_Tị
 • Trọng lượng: 600 gr
 • Kích cỡ: 14.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 510
 • ISBN: 8935212328296 (MI196598)
 • Giá bìa: 118,000 đ
Hát Tiễn Đào Hoa Chờ Người Quay Lại (Tập 1)
“Ca tẫn đào hoa, hát đến khi hoa đào tàn lụi…”
Khi nghe thấy câu thơ này, ta thực sự chỉ muốn nói: “Ta không quen nàng! Ta không quen nàng!” Bởi chẳng ai ngắt câu: “Ca tẫn, đào hoa phiến” thành “Ca tẫn đào hoa” như nàng cả! Nhưng với nàng, mọi thứ vô lý đều có thể trở thành hợp lý, mọi lý lẽ trời ơi đất hỡi đều có thể trở thành bình thường đến mức không thể bình thường hơn, mọi quy củ truyền thống tồn tại hàng nghìn năm nàng có thể phá vỡ chỉ trong một câu nói… Nàng quả là một con người kỳ lạ!
Nhưng tại sao, ta lại cảm thấy con người kỳ lạ này đáng yêu, hồn nhiên đến như thế, lương thiện, giỏi giang đến như thế? Nàng không phải tuyệt thế giai nhân, không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, nhưng nàng là nữ nhân cuốn hút nhất, khiến ta không thể rời mắt, bởi, nàng khác tất cả những nữ nhân mà ta từng gặp!
“Ta không quan tâm nàng từ đâu tới, ta chỉ cần biết nàng có đi nữa không?”

Hát Tiễn Hoa Đào Chờ Người Quay Lại (Tập 2)

Tác giả: #Mi_Bảo Ngày cập nhật: 20-08-2018
Hát Tiễn Hoa Đào Chờ Người Quay Lại (Tập 2)

Giới thiệu Hát Tiễn Hoa Đào Chờ Người Quay Lại (Tập 2)

“Ca tẫn đào hoa, hát đến khi hoa đào tàn lụi…”

Khi nghe thấy câu thơ này, ta thực sự chỉ muốn nói: “Ta không quen nàng! Ta không quen nàng!” Bởi chẳng ai ngắt câu: “Ca tẫn, đào hoa phiến” thành “Ca tẫn đào hoa” như nàng cả! Nhưng với nàng, mọi thứ vô lý đều có thể trở thành hợp lý, mọi lý lẽ trời ơi đất hỡi đều có thể trở thành bình thường đến mức không thể bình thường hơn, mọi quy củ truyền thống tồn tại hàng nghìn năm nàng có thể phá vỡ chỉ trong một câu nói… Nàng quả là một con người kỳ lạ!

Nhưng tại sao, ta lại cảm thấy con người kỳ lạ này đáng yêu, hồn nhiên đến như thế, lương thiện, giỏi giang đến như thế? Nàng không phải tuyệt thế giai nhân, không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, nhưng nàng là nữ nhân cuốn hút nhất, khiến ta không thể rời mắt, bởi, nàng khác tất cả những nữ nhân mà ta từng gặp!

Trích dẫn trong Hát Tiễn Hoa Đào Chờ Người Quay Lại (Tập 2)

“Ta không quan tâm nàng từ đâu tới, ta chỉ cần biết nàng có đi nữa không?”

tại Hà Nội, Đà Nẵng & TPHCM.

Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại - Tập 1

Tác giả: #Mi_Bảo Ngày cập nhật: 20-08-2018
 • Tác giả: #Mi_Bảo
 • Dịch giả: Lê Cẩm Hà
 • Nhà xuất bản: #NXB_Thanh_Niên
 • Năm xuất bản: 12-06-2017
 • Công ty phát hành: #Đinh_Tị
 • Trọng lượng: 594.00 gam
 • Kích cỡ: 14.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 512
 • ISBN: 8935212328296 (VI58375)
 • Giá bìa: 118,000 đ“Ca tẫn đào hoa, hát đến khi hoa đào tàn lụi…”


Khi nghe thấy câu thơ này, ta thực sự chỉ muốn nói: “Ta không quen nàng! Ta không quen nàng!” Bởi chẳng ai ngắt câu: “Ca tẫn, đào hoa phiến” thành “Ca tẫn đào hoa” như nàng cả! Nhưng với nàng, mọi thứ vô lý đều có thể trở thành hợp lý, mọi lý lẽ trời ơi đất hỡi đều có thể trở thành bình thường đến mức không thể bình thường hơn, mọi quy củ truyền thống tồn tại hàng nghìn năm nàng có thể phá vỡ chỉ trong một câu nói… Nàng quả là một con người kỳ lạ!


Nhưng tại sao, ta lại cảm thấy con người kỳ lạ này đáng yêu, hồn nhiên đến như thế, lương thiện, giỏi giang đến như thế? Nàng không phải tuyệt thế giai nhân, không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, nhưng nàng là nữ nhân cuốn hút nhất, khiến ta không thể rời mắt, bởi, nàng khác tất cả những nữ nhân mà ta từng gặp!


“Ta không quan tâm nàng từ đâu tới, ta chỉ cần biết nàng có đi nữa không?”


Mời bạn đón đọc.

Hát Tiễn Đào Hoa Chờ Người Quay Lại (Tập 2)

Tác giả: #Mi_Bảo Ngày cập nhật: 20-08-2018
Hát Tiễn Đào Hoa Chờ Người Quay Lại (Tập 2)

Giới thiệu Hát Tiễn Đào Hoa Chờ Người Quay Lại (Tập 2)

“Ca tẫn đào hoa, hát đến khi hoa đào tàn lụi…”

Khi nghe thấy câu thơ này, ta thực sự chỉ muốn nói: “Ta không quen nàng! Ta không quen nàng!” Bởi chẳng ai ngắt câu: “Ca tẫn, đào hoa phiến” thành “Ca tẫn đào hoa” như nàng cả! Nhưng với nàng, mọi thứ vô lý đều có thể trở thành hợp lý, mọi lý lẽ trời ơi đất hỡi đều có thể trở thành bình thường đến mức không thể bình thường hơn, mọi quy củ truyền thống tồn tại hàng nghìn năm nàng có thể phá vỡ chỉ trong một câu nói… Nàng quả là một con người kỳ lạ!

Nhưng tại sao, ta lại cảm thấy con người kỳ lạ này đáng yêu, hồn nhiên đến như thế, lương thiện, giỏi giang đến như thế? Nàng không phải tuyệt thế giai nhân, không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, nhưng nàng là nữ nhân cuốn hút nhất, khiến ta không thể rời mắt, bởi, nàng khác tất cả những nữ nhân mà ta từng gặp!

Trích dẫn trong Hát Tiễn Đào Hoa Chờ Người Quay Lại (Tập 2)

“Ta không quan tâm nàng từ đâu tới, ta chỉ cần biết nàng có đi nữa không?”

tại Hà Nội, Đà Nẵng & TPHCM.

Hát Tiễn Đào Hoa Chờ Người Quay Lại (Tập 1)

Tác giả: #Mi_Bảo Ngày cập nhật: 20-08-2018
Hát Tiễn Đào Hoa Chờ Người Quay Lại (Tập 1)

Giới thiệu Hát Tiễn Đào Hoa Chờ Người Quay Lại (Tập 1)

“Ca tẫn đào hoa, hát đến khi hoa đào tàn lụi…”

Khi nghe thấy câu thơ này, ta thực sự chỉ muốn nói: “Ta không quen nàng! Ta không quen nàng!” Bởi chẳng ai ngắt câu: “Ca tẫn, đào hoa phiến” thành “Ca tẫn đào hoa” như nàng cả! Nhưng với nàng, mọi thứ vô lý đều có thể trở thành hợp lý, mọi lý lẽ trời ơi đất hỡi đều có thể trở thành bình thường đến mức không thể bình thường hơn, mọi quy củ truyền thống tồn tại hàng nghìn năm nàng có thể phá vỡ chỉ trong một câu nói… Nàng quả là một con người kỳ lạ!

Nhưng tại sao, ta lại cảm thấy con người kỳ lạ này đáng yêu, hồn nhiên đến như thế, lương thiện, giỏi giang đến như thế? Nàng không phải tuyệt thế giai nhân, không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, nhưng nàng là nữ nhân cuốn hút nhất, khiến ta không thể rời mắt, bởi, nàng khác tất cả những nữ nhân mà ta từng gặp!

Trích dẫn trong Hát Tiễn Đào Hoa Chờ Người Quay Lại (Tập 1)

“Ta không quan tâm nàng từ đâu tới, ta chỉ cần biết nàng có đi nữa không?”

tại Hà Nội, Đà Nẵng & TPHCM.

Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại - Tập 2

Tác giả: #Mi_Bảo Ngày cập nhật: 20-08-2018
 • Tác giả: #Mi_Bảo
 • Dịch giả: Thu NgânLê Cẩm Hà
 • Nhà xuất bản: #NXB_Thanh_Niên
 • Năm xuất bản: 12-06-2017
 • Công ty phát hành: #Đinh_Tị
 • Trọng lượng: 660.00 gam
 • Kích cỡ: 14.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 552
 • ISBN: 8935212328302 (VI25324)
 • Giá bìa: 118,000 đ“Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi!”


Khoảnh khắc nghe thấy câu nói này của chàng, tôi cảm thấy mình như mất đi toàn bộ tri giác, tất thảy buồn đau, mọi nỗi lo lắng, giận hờn, chỉ vì câu nói này mà hóa hư không. Dù chàng giờ đã là hoàng đế, còn hàng ngàn, hàng vạn con dân ỷ lại vào chàng, nhưng tôi vẫn muốn ích kỷ cho mình, chỉ giây phút này thôi, lần nữa đắm chìm trong mật ngọt chàng mang lại. Rồi mai, tôi sẽ lại trả chàng về với ngôi vị cao quý ấy, còn mình, thời hạn ba năm sẽ là ngắn hay dài, tùy thuộc vào việc tôi có tìm được giải dược giải được độc tố trong cơ thể hay không. Vậy nên, tôi muốn dùng ba năm ấy để tự rèn luyện mình, bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, tận mắt ngắm nhìn, tận tai nghe thấu từng nỗi buồn vui của bách tính, muốn trong tương lai, sẽ có một ngày tôi đủ mạnh mẽ để có thể sánh vai cùng chàng gánh vác giang sơn. A Huyên, nếu chàng nguyện ý chờ ta, thì hãy đợi. Nếu không đợi được, ta cũng sẽ không trách chàng. Cho dù ở nơi chân trời góc bể, cũng phải cố gắng để mình được vui vẻ và hạnh phúc.


Mời bạn đón đọc.

Hát Tiễn Đào Hoa Chờ Người Quay Lại (Tập 1)

Tác giả: #Mị_Bảo Ngày cập nhật: 20-08-2018

Hát Tiễn Đào Hoa Chờ Người Quay Lại (Tập 1)

“Ca tẫn đào hoa, hát đến khi hoa đào tàn lụi…”

Khi nghe thấy câu thơ này, ta thực sự chỉ muốn nói: “Ta không quen nàng! Ta không quen nàng!” Bởi chẳng ai ngắt câu: “Ca tẫn, đào hoa phiến” thành “Ca tẫn đào hoa” như nàng cả! Nhưng với nàng, mọi thứ vô lý đều có thể trở thành hợp lý, mọi lý lẽ trời ơi đất hỡi đều có thể trở thành bình thường đến mức không thể bình thường hơn, mọi quy củ truyền thống tồn tại hàng nghìn năm nàng có thể phá vỡ chỉ trong một câu nói… Nàng quả là một con người kỳ lạ!

Nhưng tại sao, ta lại cảm thấy con người kỳ lạ này đáng yêu, hồn nhiên đến như thế, lương thiện, giỏi giang đến như thế? Nàng không phải tuyệt thế giai nhân, không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, nhưng nàng là nữ nhân cuốn hút nhất, khiến ta không thể rời mắt, bởi, nàng khác tất cả những nữ nhân mà ta từng gặp!

“Ta không quan tâm nàng từ đâu tới, ta chỉ cần biết nàng có đi nữa không?”

Hát Tiễn Đào Hoa Chờ Người Quay Lại (Tập 2)

Tác giả: #Mị_Bảo Ngày cập nhật: 20-08-2018

Hát Tiễn Đào Hoa Chờ Người Quay Lại (Tập 2)

“Ca tẫn đào hoa, hát đến khi hoa đào tàn lụi…”

Khi nghe thấy câu thơ này, ta thực sự chỉ muốn nói: “Ta không quen nàng! Ta không quen nàng!” Bởi chẳng ai ngắt câu: “Ca tẫn, đào hoa phiến” thành “Ca tẫn đào hoa” như nàng cả! Nhưng với nàng, mọi thứ vô lý đều có thể trở thành hợp lý, mọi lý lẽ trời ơi đất hỡi đều có thể trở thành bình thường đến mức không thể bình thường hơn, mọi quy củ truyền thống tồn tại hàng nghìn năm nàng có thể phá vỡ chỉ trong một câu nói… Nàng quả là một con người kỳ lạ!

Nhưng tại sao, ta lại cảm thấy con người kỳ lạ này đáng yêu, hồn nhiên đến như thế, lương thiện, giỏi giang đến như thế? Nàng không phải tuyệt thế giai nhân, không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, nhưng nàng là nữ nhân cuốn hút nhất, khiến ta không thể rời mắt, bởi, nàng khác tất cả những nữ nhân mà ta từng gặp!

“Ta không quan tâm nàng từ đâu tới, ta chỉ cần biết nàng có đi nữa không?”

Hát Tiễn Hoa Đào Chờ Người Quay Lại (Tập 1)

Tác giả: #Mi_Bảo Ngày cập nhật: 20-08-2018
Hát Tiễn Hoa Đào Chờ Người Quay Lại (Tập 1)

Giới thiệu Hát Tiễn Hoa Đào Chờ Người Quay Lại (Tập 1)

“Ca tẫn đào hoa, hát đến khi hoa đào tàn lụi…”

Khi nghe thấy câu thơ này, ta thực sự chỉ muốn nói: “Ta không quen nàng! Ta không quen nàng!” Bởi chẳng ai ngắt câu: “Ca tẫn, đào hoa phiến” thành “Ca tẫn đào hoa” như nàng cả! Nhưng với nàng, mọi thứ vô lý đều có thể trở thành hợp lý, mọi lý lẽ trời ơi đất hỡi đều có thể trở thành bình thường đến mức không thể bình thường hơn, mọi quy củ truyền thống tồn tại hàng nghìn năm nàng có thể phá vỡ chỉ trong một câu nói… Nàng quả là một con người kỳ lạ!

Nhưng tại sao, ta lại cảm thấy con người kỳ lạ này đáng yêu, hồn nhiên đến như thế, lương thiện, giỏi giang đến như thế? Nàng không phải tuyệt thế giai nhân, không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, nhưng nàng là nữ nhân cuốn hút nhất, khiến ta không thể rời mắt, bởi, nàng khác tất cả những nữ nhân mà ta từng gặp!

Trích dẫn trong Hát Tiễn Hoa Đào Chờ Người Quay Lại (Tập 1)

“Ta không quan tâm nàng từ đâu tới, ta chỉ cần biết nàng có đi nữa không?”

tại Hà Nội, Đà Nẵng & TPHCM.