sách hay mới nhất!

Sách của tác giả: #D._T._Suzuki

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT

Tác giả: #D._T._Suzuki Ngày cập nhật: 16-12-2018
 • Tác giả: #D._T._Suzuki
 • Dịch giả: Trúc Thiên
 • Nhà xuất bản: #NXB_Hồng_Đức
 • Năm xuất bản: 2016
 • Trọng lượng: 350
 • Số trang: 163
 • Giá bìa: 27,000 đ
Vâng Thánh chỉ của Thiên Hoàng, tác giả có viết hai bài giảng về Cốt Tủy của Đạo Phật tại Hoàng Cung trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1946. Bài giảng liền sau đó được dịch ra tiếng Anh; và ông Christmas Humphreys, Hội Trưởng Hội Phật học Luân Đôn đem bản thảo về Luân Đôn và cho ấn hành đầu năm nay.
Tuy nhiên, tác giả vẫn không vừa ý lắm với bản dịch đầu, nên xuân này đem ra dịch lại. Trong khi làm công việc ấy, một ý nghĩ đến với tác giả; tại sao không mở rộng nội dung ra để bạn đọc Tây phương có thể hiểu được nhiều hơn? Nghĩ sao tác giả làm vậy.
Phần chính yếu trình bày trong hai bàn giảng đầu được giữ nguyên ở đây, nhưng có vài văn liệu mới được thêm vào, nhất là bản dịch một bài luận văn ngắn về giáo lý Hoa Nghiêm nhan đề Con Sư tử Vàng; ngoài ra, phần luận về giáo lý sai biệt cũng cần được trình bày lại tường tận hơn lần đầu. Đó là một trong những điểm chủ yếu của pháp Phật, nhưng hơi khó hiểu cho bạn đọc Tây phương chưa quen lối tư tưởng Đại Thừa như người Đông phương chúng tôi.
Tác giả trân trọng ghi ơn sâu xa hai ông Levis Bush và giáo sư R.H Blyth đã ưu ái soát kĩ lại bản thảo. Tác giả cũng xin đặc biệt cảm tạ giáo sư Blyth đã giúp cho lời phê bình và khuyên nhủ hữu ích.
Daiselz Teitaro Suzuki
( Linh-mộc-đế Thái Lan )
Kamakura, Nhật Bổn
Tháng 4 -1947
Lời nói đầu
Bài một : PHÂN BIỆT VÀ VÔ PHÂN BIỆT
- Thế giới tri giác và thế giới tâm linh
- Ảo và thực
- Nước vẫn cứ chảy
- Thế giới một- im lặng
- Cái một phân hóa thành cái nhiều
- Phân biệt là vô phân biệt: bàn tay là bàn tay mà cũng chẳng là bàn tay
- Phủ nhận tức khẳng nhận
- Kinh nghiệm đề ra lý trí
- Bàn thờ cái tôi – đầu mối của tội lỗi
- Trí và thức
- Tri huệ bất tư nghi
- Đồng nhứt trong sai biệt
- “ Ta chì thật là ta khi ta tắm”
- Nhật hoàng và sư Đại Đăng
- “ Ai là người chẳng muốn pháp làm bạn”?
- Trong tầm cây quạt của Đại Đăng, ba ngàn thế giới vùng dậy hết
- “ Sống nơi Chúa bằng cái chết của Adam”
- Eckhart và con mắt Bát Nhã của Chúa
Bài hai : TÂM ĐẠI BI VÀ PHÁP GIỚI HOA NGHIÊM SỰ SỰ VÔ NGẠI

- Hai trụ cột Phật giáo: Trí và Bi – hai mà một – Pháp thân
- Giáo lý Hoa Nghiêm: sự và lí – Sắc và không
- Viên dung vô ngại: sự tức lí, sắc tức không- tương tức
- Như – ngoan không, diệu hữu
- Biến và dung – cử và thâu
- Những định thức Hoa Nghiêm
- Mười chương CON SƯ TỬ VÀNG của Pháp Tạng
- Ba cách nhận thức: biến kế chấp, y tha khởi và viên thành thực
- Mười diệu lý Hoa Nghiêm
- Sáu tướng Hoa Nghiêm: tổng biệt, đồng dị, thành hoại
- Bốn thế giới Hoa Nghiêm: lí sự, lí sự vô ngại, và sự sự vô ngại
- Vũ trụ quan động: hằng mà chuyển – Đương xử
- Tâm đại bi và nguồn động lực của thế giới Hoa Nghiêm
PHỤ LỤC: ĐẠI SƯ TEITARO SUZUKI VĂN NGHIỆP CỦA SUZUKI

Thiền Và Văn Hóa Nhật Bản

Tác giả: #D._T._Suzuki Ngày cập nhật: 16-12-2018
Khi viết tác phẩm này, tôi chỉ nhằm vào độc giả nước ngoài, nhưng sau này mọi người đều yêu cầu tôi nên dịch ra tiếng Nhật để người Nhật có thể đọc được, biết đâu họ có thể cảm nhận được những điều bổ ích, và những giá trị mang tính tham khảo, ví thề mới xuất hiện bản dịch tiếng Nhật. Nếu như lúc ban đầu tôi có ý định viết cho người Nhật xem, thì có lẻ phong cách viết sẽ khác, có thể sẽ thiên về tính nghiên cứu hơn, nhưng tình hình bây giờ đã lỡ rồi cũng đành chịu thôi.
Gần đây, dường như người Nhật Bản có hơi rụt rè không giống trước đây, nhưng tôi tin rằng, trên tinh thần và tư tưởng của họ phát triển theo xu hướng hướng ngoại thì cuối cùng rồi người Nhật Bản cũng thật sự trưởng thành, bởi vì trong lòng chúng tôi đang sở hữu của báu vô giá.
Lời tựa
Chương 1: Thiền học nhập môn
Chương 2: Thiền và Nghệ Thuật
Chương 3: Thiền và Võ sĩ đạo
Chương 4: Thiền và Kiếm đạo
Chương 5: Thiền và Nho học
Chương 6: Thiền và Trà đạo
Chương 7: Thiền và Hài cú
Ghi chép sau khi dịch sang Trung văn

Thiền Và Văn Hóa Nhật Bản

Tác giả: #D_T_Suzuki Ngày cập nhật: 16-12-2018
Thiền Và Văn Hóa Nhật Bản
Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:
Lời tựa
Chương 1: Thiền học nhập môn
Chương 2: Thiền và Nghệ Thuật
Chương 3: Thiền và Võ sĩ đạo
Chương 4: Thiền và Kiếm đạo
Chương 5: Thiền và Nho học
Chương 6: Thiền và Trà đạo
Chương 7: Thiền và Hài cú
Ghi chép sau khi dịch sang Trung văn.
***
'Khi viết tác phẩm này, tôi chỉ nhằm vào độc giả nước ngoài, nhưng sau này mọi người đều yêu cầu tôi nên dịch ra tiếng Nhật để người Nhật có thể đọc được, biết đâu họ có thể cảm nhận được những điều bổ ích, và những giá trị mang tính tham khảo, ví thề mới xuất hiện bản dịch tiếng Nhật. Nếu như lúc ban đầu tôi có ý định viết cho người Nhật xem, thì có lẻ phong cách viết sẽ khác, có thể sẽ thiên về tính nghiên cứu hơn, nhưng tình hình bây giờ đã lỡ rồi cũng đành chịu thôi.
Gần đây, dường như người Nhật Bản có hơi rụt rè không giống trước đây, nhưng tôi tin rằng, trên tinh thần và tư tưởng của họ phát triển theo xu hướng hướng ngoại thì cuối cùng rồi người Nhật Bản cũng thật sự trưởng thành, bởi vì trong lòng chúng tôi đang sở hữu của báu vô giá.'
(D. T. Suzuki)

Thiền Học Nhập Môn

Tác giả: #D._T._Suzuki Ngày cập nhật: 16-12-2018
Thiền học nhập môn là tác phẩm tập hợp những bài viết đã được đăng trong tạp chí Tân Đông Phương (New East), do Robertson Scott chủ biên; đây là tạp chí được phát hành ở Nhật Bản vào năm 1914 - khi chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra. Lúc đó, Ban biên tập có đề nghị tôi tập hợp những bài này rồi in thành sách nhưng tôi lại phớt lờ đi. Sau đó, những bài viết này trở thành tài liệu để cho tôi viết tập một, bộ Thiền luận (Zen Essays, 1922); vì vậy, phần nội dung có chỗ lặp lại cũng là điều khó tránh khỏi.
Đây chẳng những là sách Thiền học nhập môn mà nó còn là một tác phẩm căn bản cho độc giả nghiên cứu các tác phẩm khác của tôi - Đó là một thành công của người viết. Thiền học nhập môn hoàn toàn không muốn nghiên cứu bất cứ chủ đề nào trên phương diện học thuật. Nhân đây, tôi cũng xin giới thiệu cuốn Sổ tay Thiền Phật giáo (Manual of Zen Buddhism, 1935) sắp xuất bản của tôi đến chư phương độc giả.
D. T. Suzuki
Viết tại Kamakura, tháng 8 năm 1934
Tựa
Chương 1: Lời nói đầu
Chương 2: Thiền là gì?
Chương 3: Thiền có phải là chủ nghĩa hư vô?
Chương 4: Thiền không thích họp với Logic
Chương 5: Thiền là sự khẳng định cao hơn
Chương 6: Thiền bình thường
Chương 7: Khai ngộ hay đạt được quan điểm mới
Chương 8: Công án
Chương 9: Thiền đường và sinh hoạt của tăng chúng

...Bất cứ một tâm lý gia nào, cho dù cách đây hai mươi năm, hẳn đã hết sức ngạc nhiên - hay bất mãn - thấy các đồng liêu của mình đi lưu tâm đến một hệ thống tôn giáo "thần bí" như Thiền tông, ông hẳn đã lại còn ngạc nhiên hơn nữa thấy rằng đa số những người hiện diện không phải chỉ "lưu tâm" đến mà còn quan tâm sâu xa, và một tuần lễ gần gũi giáo sư Suzuki và những tư tưởng của ông, ít nhất cũng có thể nói là gây một ảnh hưởng phấn khích và hăng say đối với họ.

Lý do của sự thay đổi này nằm trong những yếu tố được bàn luận sau đây trong sách, nhất là trong bài của tôi. Tóm tắt những yếu tố, ta có thể tìm thấy chúng trong sự phát triển của lý thuyết tâm phân học, trong những thay đổi đã xảy ra trong không khí trí thức và tâm linh của thế giới Tây phương, và trong văn nghiệp của giáo sư Suzuki, mà bằng những sách vở, những thuyết giảng và nhân cách của ông, đã khiến thế giới Tây phương làm quen với Thiền...

trân trọng giới thiệu

CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT

Tác giả: #D._T._Suzuki Ngày cập nhật: 16-12-2018
 • Tác giả: #D._T._Suzuki
 • Dịch giả: Trúc Thiên
 • Nhà xuất bản: #NXB_Hồng_Đức
 • Năm xuất bản: 2016
 • Trọng lượng: 350
 • Số trang: 163
 • Giá bìa: 27,000 đ
Vâng Thánh chỉ của Thiên Hoàng, tác giả có viết hai bài giảng về Cốt Tủy của Đạo Phật tại Hoàng Cung trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1946. Bài giảng liền sau đó được dịch ra tiếng Anh; và ông Christmas Humphreys, Hội Trưởng Hội Phật học Luân Đôn đem bản thảo về Luân Đôn và cho ấn hành đầu năm nay.
Tuy nhiên, tác giả vẫn không vừa ý lắm với bản dịch đầu, nên xuân này đem ra dịch lại. Trong khi làm công việc ấy, một ý nghĩ đến với tác giả; tại sao không mở rộng nội dung ra để bạn đọc Tây phương có thể hiểu được nhiều hơn? Nghĩ sao tác giả làm vậy.
Phần chính yếu trình bày trong hai bàn giảng đầu được giữ nguyên ở đây, nhưng có vài văn liệu mới được thêm vào, nhất là bản dịch một bài luận văn ngắn về giáo lý Hoa Nghiêm nhan đề Con Sư tử Vàng; ngoài ra, phần luận về giáo lý sai biệt cũng cần được trình bày lại tường tận hơn lần đầu. Đó là một trong những điểm chủ yếu của pháp Phật, nhưng hơi khó hiểu cho bạn đọc Tây phương chưa quen lối tư tưởng Đại Thừa như người Đông phương chúng tôi.
Tác giả trân trọng ghi ơn sâu xa hai ông Levis Bush và giáo sư R.H Blyth đã ưu ái soát kĩ lại bản thảo. Tác giả cũng xin đặc biệt cảm tạ giáo sư Blyth đã giúp cho lời phê bình và khuyên nhủ hữu ích.
Daiselz Teitaro Suzuki
( Linh-mộc-đế Thái Lan )
Kamakura, Nhật Bổn
Tháng 4 -1947
Lời nói đầu
Bài một : PHÂN BIỆT VÀ VÔ PHÂN BIỆT
- Thế giới tri giác và thế giới tâm linh
- Ảo và thực
- Nước vẫn cứ chảy
- Thế giới một- im lặng
- Cái một phân hóa thành cái nhiều
- Phân biệt là vô phân biệt: bàn tay là bàn tay mà cũng chẳng là bàn tay
- Phủ nhận tức khẳng nhận
- Kinh nghiệm đề ra lý trí
- Bàn thờ cái tôi – đầu mối của tội lỗi
- Trí và thức
- Tri huệ bất tư nghi
- Đồng nhứt trong sai biệt
- “ Ta chì thật là ta khi ta tắm”
- Nhật hoàng và sư Đại Đăng
- “ Ai là người chẳng muốn pháp làm bạn”?
- Trong tầm cây quạt của Đại Đăng, ba ngàn thế giới vùng dậy hết
- “ Sống nơi Chúa bằng cái chết của Adam”
- Eckhart và con mắt Bát Nhã của Chúa
Bài hai : TÂM ĐẠI BI VÀ PHÁP GIỚI HOA NGHIÊM SỰ SỰ VÔ NGẠI

- Hai trụ cột Phật giáo: Trí và Bi – hai mà một – Pháp thân
- Giáo lý Hoa Nghiêm: sự và lí – Sắc và không
- Viên dung vô ngại: sự tức lí, sắc tức không- tương tức
- Như – ngoan không, diệu hữu
- Biến và dung – cử và thâu
- Những định thức Hoa Nghiêm
- Mười chương CON SƯ TỬ VÀNG của Pháp Tạng
- Ba cách nhận thức: biến kế chấp, y tha khởi và viên thành thực
- Mười diệu lý Hoa Nghiêm
- Sáu tướng Hoa Nghiêm: tổng biệt, đồng dị, thành hoại
- Bốn thế giới Hoa Nghiêm: lí sự, lí sự vô ngại, và sự sự vô ngại
- Vũ trụ quan động: hằng mà chuyển – Đương xử
- Tâm đại bi và nguồn động lực của thế giới Hoa Nghiêm
PHỤ LỤC: ĐẠI SƯ TEITARO SUZUKI VĂN NGHIỆP CỦA SUZUKI
Sách này là kết quả của một cuộc hội thảo về Thiền và Tâm phân học, dưới sự bảo trợ của Ban Tâm phân học của trường y khoa Autonomous National University, Mexico, vào thượng tuần tháng tám, 1957, ở Cuernavaca, Mexico.

Bất cứ một tâm lý gia nào, cho dù cách đây hai mươi năm, hẳn đã hết sức ngạc nhiên - hay bất mãn - thấy các đồng liêu của mình đi lưu tâm đến một hệ thống tôn giáo “thần bí” như Thiền tông, ông hẳn đã lại còn ngạc nhiên hơn nữa thấy rằng đa số những người hiện diện không phải chỉ “lưu tâm” đến mà còn quan tâm sâu xa, và một tuần lễ gần gũi giáo sư Suzuki và những tư tưởng của ông, ít nhất cũng có thể nói là đã gây một ảnh hưởng phấn khích và hăng say đối với họ.

Lý do của sự thay đổi này nằm trong những yếu tố được bàn luận sau đây trong sách, nhất là trong bài của tôi. Tóm tắt những yếu tố, ta có thể tìm thấy chúng trong sự phát triển của lý thuyết tâm phân học, trong những thay đổi đã xảy ra trong không khí trí thức và tâm linh của thế giới Tây phương, và trong văn nghiệp của giáo sư Suzuki, mà bằng những sách vở, những thuyết giảng và nhân cách của ông, đã khiến thế giới Tây phương làm quen với Thiền.

Hẳn nhiên là tất cả mọi người tham dự hội thảo đều có quen thuộc đôi chút với những tác phẩm của giáo sư Suzuki, cũng như nhiều vị độc giả của sách này cũng có thể vậy. Điều dị biệt giữa những bài thuyết giảng được in ở đây của ông với những tác phẩm khác của ông là những bài này đặc biệt đối trị với những vấn đề tâm lý học như vô thức, và bản ngã, và hơn nữa chúng được đọc trước một nhóm nhỏ gồm những nhà tâm phân và những nhà tâm lý học mà giáo sư Suzuki đã biết đến những thắc mắc và ưu tư của họ suốt những cuộc bàn luận và đàm thoại của trọn một tuần gần gũi. Do đó, tôi tin rằng, những giảng thuyết này có giá trị đặc biệt đối với những nhà tâm phân và những nhà tâm lý và cho nhiều người suy tư, quan tâm đến những vấn đề của con người, bởi vì trong khi chúng không được làm cho “dễ đọc”, chúng lại dẫn dắt độc giả hiểu được Thiền đến một mức độ mà họ có thể tự tiếp tục được.

Hai phần kia của sách chắc không cần phải bình luận gì. Tôi chỉ phải nhắc lại rằng trong khi bài của giáo sư Suzuki và bài của ông De Martino hầu như là nguyên văn các bài giảng thuyết của họ (trong bài của giáo sư Suzuki chỉ có sự thay đổi từ hình thức trực tiếp của một bài “diễn giảng”, thành hình thức của một bài viết), bài của tôi đã được duyệt lại hoàn toàn, cả về chiều dài lẫn nội dung. Lý do chính cho việc duyệt lại này nằm chính trong cuộc hội thảo. Trong khi tôi quen thuộc với văn học Thiền, cái tính chất phấn chấn của cuộc hội thảo và cái tư tưởng sau đó đã khiến tôi khoáng trương và duyệt lại những ý tưởng của mình một cách đáng kể. Điều này không phải chỉ nói đến kiến thức của tôi về Thiền, mà cả đến một số quan niệm nào đó về Tâm phân học, chẳng hạn các vấn đề như những gì đã cấu tạo nên vô thức, nên sự chuyển hoán vô thức thành ý thức, và nên mục tiêu của liệu pháp tâm phân.
- trích Lời tựa của Erich Fromm


TỰA của Erich Fromm

PHẦN I: GIẢNG THUYẾT VỀ THIỀN, D. T. Suzuki
I. Đông và Tây.
II. Vô thức trong Thiền.
III. Khái niệm về Ngã trong Thiền.
IV. Công án.
V. Ngũ vị.

PHẦN II: TÂM PHÂN HỌC VÀ THIỀN, Erich Fromm
I. Khủng hoảng tâm linh hiện tại và vai trò của Tâm phân học.
II. Các giá trị và mục tiêu trong những khái niệm Tâm phân học của Freud.
III. Bản chất của Chính hữu — tiến hóa tâm lý của con người.
IV. Bản chất của ý thức, dồn ép và giải dồn ép
V. Những nguyên tắc của Thiền.
VI. Giải dồn ép và Ngộ.
PHẦN III: THÂN PHẬN CON NGƯỜI VÀ THIỀN, Richard de MartinoSách này là kết quả của một cuộc hội thảo về Thiền và Tâm phân học, dưới sự bảo trợ của Ban Tâm phân học của trường y khoa Autonomous National University, Mexico, vào thượng tuần tháng tám, 1957, ở Cuernavaca, Mexico.

Bất cứ một tâm lý gia nào, cho dù cách đây hai mươi năm, hẳn đã hết sức ngạc nhiên - hay bất mãn - thấy các đồng liêu của mình đi lưu tâm đến một hệ thống tôn giáo “thần bí” như Thiền tông, ông hẳn đã lại còn ngạc nhiên hơn nữa thấy rằng đa số những người hiện diện không phải chỉ “lưu tâm” đến mà còn quan tâm sâu xa, và một tuần lễ gần gũi giáo sư Suzuki và những tư tưởng của ông, ít nhất cũng có thể nói là đã gây một ảnh hưởng phấn khích và hăng say đối với họ.

Lý do của sự thay đổi này nằm trong những yếu tố được bàn luận sau đây trong sách, nhất là trong bài của tôi. Tóm tắt những yếu tố, ta có thể tìm thấy chúng trong sự phát triển của lý thuyết tâm phân học, trong những thay đổi đã xảy ra trong không khí trí thức và tâm linh của thế giới Tây phương, và trong văn nghiệp của giáo sư Suzuki, mà bằng những sách vở, những thuyết giảng và nhân cách của ông, đã khiến thế giới Tây phương làm quen với Thiền.

Hẳn nhiên là tất cả mọi người tham dự hội thảo đều có quen thuộc đôi chút với những tác phẩm của giáo sư Suzuki, cũng như nhiều vị độc giả của sách này cũng có thể vậy. Điều dị biệt giữa những bài thuyết giảng được in ở đây của ông với những tác phẩm khác của ông là những bài này đặc biệt đối trị với những vấn đề tâm lý học như vô thức, và bản ngã, và hơn nữa chúng được đọc trước một nhóm nhỏ gồm những nhà tâm phân và những nhà tâm lý học mà giáo sư Suzuki đã biết đến những thắc mắc và ưu tư của họ suốt những cuộc bàn luận và đàm thoại của trọn một tuần gần gũi. Do đó, tôi tin rằng, những giảng thuyết này có giá trị đặc biệt đối với những nhà tâm phân và những nhà tâm lý và cho nhiều người suy tư, quan tâm đến những vấn đề của con người, bởi vì trong khi chúng không được làm cho “dễ đọc”, chúng lại dẫn dắt độc giả hiểu được Thiền đến một mức độ mà họ có thể tự tiếp tục được.

Hai phần kia của sách chắc không cần phải bình luận gì. Tôi chỉ phải nhắc lại rằng trong khi bài của giáo sư Suzuki và bài của ông De Martino hầu như là nguyên văn các bài giảng thuyết của họ (trong bài của giáo sư Suzuki chỉ có sự thay đổi từ hình thức trực tiếp của một bài “diễn giảng”, thành hình thức của một bài viết), bài của tôi đã được duyệt lại hoàn toàn, cả về chiều dài lẫn nội dung. Lý do chính cho việc duyệt lại này nằm chính trong cuộc hội thảo. Trong khi tôi quen thuộc với văn học Thiền, cái tính chất phấn chấn của cuộc hội thảo và cái tư tưởng sau đó đã khiến tôi khoáng trương và duyệt lại những ý tưởng của mình một cách đáng kể. Điều này không phải chỉ nói đến kiến thức của tôi về Thiền, mà cả đến một số quan niệm nào đó về Tâm phân học, chẳng hạn các vấn đề như những gì đã cấu tạo nên vô thức, nên sự chuyển hoán vô thức thành ý thức, và nên mục tiêu của liệu pháp tâm phân.
- trích Lời tựa của Erich Fromm


TỰA của Erich Fromm

PHẦN I: GIẢNG THUYẾT VỀ THIỀN, D. T. Suzuki
I. Đông và Tây.
II. Vô thức trong Thiền.
III. Khái niệm về Ngã trong Thiền.
IV. Công án.
V. Ngũ vị.

PHẦN II: TÂM PHÂN HỌC VÀ THIỀN, Erich Fromm
I. Khủng hoảng tâm linh hiện tại và vai trò của Tâm phân học.
II. Các giá trị và mục tiêu trong những khái niệm Tâm phân học của Freud.
III. Bản chất của Chính hữu — tiến hóa tâm lý của con người.
IV. Bản chất của ý thức, dồn ép và giải dồn ép
V. Những nguyên tắc của Thiền.
VI. Giải dồn ép và Ngộ.
PHẦN III: THÂN PHẬN CON NGƯỜI VÀ THIỀN, Richard de MartinoThiền Học Nhập Môn

Tác giả: #D._T._Suzuki Ngày cập nhật: 16-12-2018
Thiền học nhập môn là tác phẩm tập hợp những bài viết đã được đăng trong tạp chí Tân Đông Phương (New East), do Robertson Scott chủ biên; đây là tạp chí được phát hành ở Nhật Bản vào năm 1914 - khi chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra. Lúc đó, Ban biên tập có đề nghị tôi tập hợp những bài này rồi in thành sách nhưng tôi lại phớt lờ đi. Sau đó, những bài viết này trở thành tài liệu để cho tôi viết tập một, bộ Thiền luận (Zen Essays, 1922); vì vậy, phần nội dung có chỗ lặp lại cũng là điều khó tránh khỏi.
Đây chẳng những là sách Thiền học nhập môn mà nó còn là một tác phẩm căn bản cho độc giả nghiên cứu các tác phẩm khác của tôi - Đó là một thành công của người viết. Thiền học nhập môn hoàn toàn không muốn nghiên cứu bất cứ chủ đề nào trên phương diện học thuật. Nhân đây, tôi cũng xin giới thiệu cuốn Sổ tay Thiền Phật giáo (Manual of Zen Buddhism, 1935) sắp xuất bản của tôi đến chư phương độc giả.
D. T. Suzuki
Viết tại Kamakura, tháng 8 năm 1934
Tựa
Chương 1: Lời nói đầu
Chương 2: Thiền là gì?
Chương 3: Thiền có phải là chủ nghĩa hư vô?
Chương 4: Thiền không thích họp với Logic
Chương 5: Thiền là sự khẳng định cao hơn
Chương 6: Thiền bình thường
Chương 7: Khai ngộ hay đạt được quan điểm mới
Chương 8: Công án
Chương 9: Thiền đường và sinh hoạt của tăng chúng

Thiền Và Tâm Phân Học

Ở phương Tây trong suốt nửa cuối thế kỷ XX, Thiền và Phân tâm học là hai lĩnh vực nghiên cứu gây sóng gió trong giới học giả cũng như trong đông đảo công chúng. Cho đến thời điểm hiện nay, những cuộc tranh cãi, những tác phẩm giới thiệu hai môn học này vẫn tràn ngập các diễn đàn và các thư viện Âu-Mỹ. Còn ở Việt Nam, Thiền đã trở thành một trào lưu tìm kiếm, học hỏi và ứng dụng ở mọi lĩnh vực đời sống, thậm chí trở thành một ngôn ngữ thời trang. Còn Phân tâm học thì không được như thế, có lẽ do những khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức cũng như đặc trưng “phương Tây” của môn khoa học này.

Giữa Thiền và Phân tâm học có những điểm chung khi cùng chia sẻ hành trình tìm hiểu tầng sâu trong tâm thức con người, cũng như tìm lời giải cho căn bệnh tinh thần của thời đại, dù ở phương Đông hay phương Tây.

Cuốn sách này tập hợp những bài viết của ba tác giả nổi tiếng: Erich Fromm, Richard de Martino và Daisetz Teitaro Suzuki về Thiền và Phân tâm học. Riêng D.T. Suzuki độc giả Việt Nam đã quen thuộc qua tác phẩm lừng danh “Thiền Luận”.