sách hay mới nhất!

Review sách Quản Trị Cung Ứng - Tái bản 03/11/2011 — Đoàn Thị Hồng Vân

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>


Trong quá trình tồn tại và phát triển của mọi tổ chức, cung ứng luôn là hoạt động không thể thiếu. Xã hội càng phát triển, cung ứng càng khẳng định rõ hơn vai trò quan trọng của mình. Giờ đây, trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cung ứng đã thực sự trở thành vũ khí chiến lược sắc bén, giúp tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường quốc nội và quốc tế.


Mục lục


Lời nói đầu


Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về cung ứng và quản trị cung ứng


Chương 2: Tổ chức trong quản trị cung ứng


Chương 3: Quy trình nghiệp vụ cung ứng


Chương 4: Mua sắm trang thiết bị sản xuất


Chương 5: Mua dịch vụ


Chương 6: Xác định nhu cầu vật tư và dự báo nhu cầu vật tư


Chương 7: Nguồn cung cấp


Chương 8: Ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong quản trị cung ứng


Chương 9: Đàm phán trong hoạt động cung ứng


Chương 10: Dự trữ


Chương 11: Kho bãi


Chương 12: Vận tải


Danh mục tài liệu tham khảo chính


Mời bạn đón đọc.

Reviews sách hay cùng tác giả: #Đoàn_Thị_Hồng_Vân

Reviews sách hay cùng thể loại #Sách_kinh_tế, #Sách_bài_học_kinh_doanh, #Sách_quản_trị_kinh_doanh