sách hay mới nhất!

Review sách Nho Giáo (Bìa Mềm) — Trần Trọng Kim

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

Nho Giáo (Bìa Mềm)

Tác giả: #Trần_Trọng_Kim Ngày cập nhật: 17-02-2019

Nho Giáo (Bìa Mềm)

- Nho Giáo là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu của nhà văn hóa, nhà sử học Trần Trọng Kim được in lần đầu vào những năm 30 của thế kỷ XX. Trong những bộ khảo luận về Nho học xuất bản ở nước ta cho tới nay, Bộ Nho giáo của Lệ Thần Trần Trọng Kim vẫn được đánh giá cao. Đây là một trong những không nhiều cuốn sách ra đời sớm nhất thời hiện đại nghiên cứu về Nho giáo Trung Hoa và tầm ảnh hưởng lớn lao của nó trong đời sống văn hóa Việt Nam ta hàng nghìn năm nay.

- Việc làm quyển sách nói về Nho giáo tức là việc vẽ lấy cái bản đồ của nho giáo.

- Nho giáo là một đạo rất cao minh của nhân loại đã phát huy ra từ xưa đến nay ... Ai đã tâm đắc cái tinh thần, thì cũng có cái nhân cách tôn quý đặc biệt, khác hẳn người thường.

Reviews sách hay cùng tác giả: #Trần_Trọng_Kim

Reviews sách hay cùng thể loại #Sách_triết_học, #Sách_văn_hoá, #Sách_tâm_linh, #Sách_kiến_thức_đời_sống, #Sách_hướng_dẫn_phong_thuỷ