sách hay mới nhất!

Review sách Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets — Nassim Nicholas Taleb

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

Reviews sách hay cùng tác giả: #Nassim_Nicholas_Taleb

Reviews sách hay cùng thể loại #Sách_Ngoại_Văn, #Sách_học_tiếng_Anh, #Sách_học_ngoại_ngữ, #Sách_kinh_doanh, #Sách_khởi_nghiệp, #Sách_làm_giàu