sách hay mới nhất!

Review sách Dữ Liệu Nhỏ — Martin Lindstrom

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

Dữ Liệu Nhỏ

Tác giả: #Martin_Lindstrom Ngày cập nhật: 10-12-2018

Dữ Liệu Nhỏ

Thông qua cuốn sách, Martin Lindstrom, sẽ cho chúng ta biết:


Reviews sách hay cùng tác giả: #Martin_Lindstrom

Reviews sách hay cùng thể loại #Sách_kinh_tế, #Sách_khởi_nghiệp, #Sách_làm_giàu