sách hay mới nhất!

Review sách Đạo Phật Và Đạo Bằng Hữu — Subhamati - Subhuti

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

Đạo Phật Và Đạo Bằng Hữu

Tác giả: #Subhamati__&__Subhuti Ngày cập nhật: 16-01-2019
Đạo Phật Và Đạo Bằng Hữu
Đạo bằng hữu tâm linh bằng cách nào là toàn bộ của đời sống tâm linh? Làm sao nó hỗ trợ cho sự trưởng thành tâm linh của chúng ta? Tại sao nhiều cuộc thảo luận về Phật giáo lại bỏ qua nó? Trong sách Đạo Phật và đạo bằng hữu, tác giả Subhuti khảo sát những câu hỏi này bằng cách đi sâu vào giáo lí và những câu chuyện từ các kinh điển Phật giáo cũng như từ các nhà tư tưởng phương Tây và từ trải nghiệm thiết thân về đạo bằng hữu trên con đường tu tập. Sách Đạo Phật cống hiến những đường lối thực tiễn để vun bồi, đào sâu và mở rộng những mối quan hệ bằng hữu có thể tạo cảm hứng và hình thành cuộc sống tâm linh của chúng ta.

Reviews sách hay cùng tác giả: #Subhamati__&__Subhuti

Reviews sách hay cùng thể loại #Sách_triết_học, #Sách_văn_hoá, #Sách_tâm_linh, #Sách_kiến_thức_đời_sống, #Sách_hướng_dẫn_phong_thuỷ, #, #Sách_phật_giáo