sách hay mới nhất!

Sách của nhà phát hành: #Oxford_University_Press

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>
Exceptionally strong skills training with a particular focus on speaking - that's what you get with Family and Friends. How? The clear methodology, with objectives for every lesson, and carefully staged activities support your students learning. So does the controlled 'Skills Time' program, which enables your students to continually improve their listening, speaking and literacy skills. Phonics is straightforward and fun! The progression is specially written for non-native speakers, meaning each sound is taught in a way that's easy to understand. The writing activities are very well structured and help you teach students essential sub-skills, such as punctuation, so they feel ready to do their own personalized writing in the Workbook and worksheets from the Teacher's Resource CD. The picture dictionary and wordlists at the back of the book offer students additional support for reading and writing activities. The wide variety of linked print and digital resources helps you to meet the needs of students with different learning styles and makes your lessons more engaging. The teacher's resource CD is packed full of photocopiable resources such as values worksheets, extra writing pages and cut and make activities. Do you need help preparing for tests? There are print-ready and editable tests with audio on the Teacher's Resource CD along with practice papers for Cambridge Young Learners English Tests which you can print and use, or customize to practice a particular language point or to suit mixed ability classes. But Family and Friends is not only about academic success - it develops the whole child too. The values syllabus helps children develop social and emotional skills which guarantee success in the classroom and at home.


Exceptionally strong skills training with a particular focus on speaking - that's what you get with Family and Friends. How? The clear methodology, with objectives for every lesson, and carefully staged activities support your students learning. So does the controlled 'Skills Time' program, which enables your students to continually improve their listening, speaking and literacy skills. Phonics is straightforward and fun! The progression is specially written for non-native speakers, meaning each sound is taught in a way that's easy to understand. The writing activities are very well structured and help you teach students essential sub-skills, such as punctuation, so they feel ready to do their own personalized writing in the Workbook and worksheets from the Teacher's Resource CD. The picture dictionary and wordlists at the back of the book offer students additional support for reading and writing activities. The wide variety of linked print and digital resources helps you to meet the needs of students with different learning styles and makes your lessons more engaging. The teacher's resource CD is packed full of photocopiable resources such as values worksheets, extra writing pages and cut and make activities. Do you need help preparing for tests? There are print-ready and editable tests with audio on the Teacher's Resource CD along with practice papers for Cambridge Young Learners English Tests which you can print and use, or customize to practice a particular language point or to suit mixed ability classes. But Family and Friends is not only about academic success - it develops the whole child too. The values syllabus helps children develop social and emotional skills which guarantee success in the classroom and at home.

Pocket Oxford English Dictionary

Tác giả: #Oxford_Dictionaries Ngày cập nhật: 17-01-2019
The Pocket Oxford English Dictionary offers over 120,000 words, phrases, and definitions. It covers all the words you need for everyday use, carefully selected from the evidence of the Oxford English Corpus, a databank of 21st century English, containing over 2 billion words.


Exceptionally strong skills training with a particular focus on speaking - that's what you get with Family and Friends. How? The clear methodology, with objectives for every lesson, and carefully staged activities support your students learning. So does the controlled 'Skills Time' program, which enables your students to continually improve their listening, speaking and literacy skills. Phonics is straightforward and fun! The progression is specially written for non-native speakers, meaning each sound is taught in a way that's easy to understand. The writing activities are very well structured and help you teach students essential sub-skills, such as punctuation, so they feel ready to do their own personalized writing in the Workbook and worksheets from the Teacher's Resource CD. The picture dictionary and wordlists at the back of the book offer students additional support for reading and writing activities. The wide variety of linked print and digital resources helps you to meet the needs of students with different learning styles and makes your lessons more engaging. The teacher's resource CD is packed full of photocopiable resources such as values worksheets, extra writing pages and cut and make activities. Do you need help preparing for tests? There are print-ready and editable tests with audio on the Teacher's Resource CD along with practice papers for Cambridge Young Learners English Tests which you can print and use, or customize to practice a particular language point or to suit mixed ability classes. But Family and Friends is not only about academic success - it develops the whole child too. The values syllabus helps children develop social and emotional skills which guarantee success in the classroom and at home.

Business Venture: Student Book Pack Elementary level

Tác giả: #Roger_Barnard Ngày cập nhật: 17-01-2019

Solutions Grade 8

Tác giả: #Paul_A_Davices_&_Tim_Falla Ngày cập nhật: 17-01-2019
Solutions Grade 8
(Thử Thách Cấp Độ Mới Sau Khi Học Solutions Grade 7)
Bước qua cuốn Solutions Grade 8, các bạn sẽ tiếp tục chuyến hành trình khám phá những kiến thức mới lạ. Cuốn sách cũng được chia ra nhiều phần khác nhau để bổ trợ cho các kĩ năng nghe, nói, đọc và viết. Kiến thức được đưa ra trong quyển này mang tính chất là các đề tài xã hội, các gương tốt, ý chí, nghị lực của con người vươn lên trong cuộc sống. Cộng thêm các bài tập đa dạng sẽ giúp các bạn học nhanh nhớ lâu, đĩa CD kèm theo giúp phát triển kỹ năng nghe giọng người bản xứ khá tốt. Nhà sách Obook xin hân hạnh giới thiệu!

Solutions Grade 10

Tác giả: #Paul_A_Davices_&_Tim_Falla Ngày cập nhật: 17-01-2019
Solutions Grade 10
(Thử Thách Cấp Độ Mới Sau Khi Học Solutions Grade 9)
Bước qua cuốn Solutions Grade 10, các bạn sẽ tiếp tục chuyến hành trình khám phá những kiến thức mới lạ. Cuốn sách cũng được chia ra nhiều phần khác nhau để bổ trợ cho các kĩ năng nghe, nói, đọc và viết. Kiến thức được đưa ra trong quyển này mang tính chất là các đề tài xã hội, các gương tốt, ý chí, nghị lực của con người vươn lên trong cuộc sống. Cộng thêm các bài tập đa dạng sẽ giúp các bạn học nhanh nhớ lâu, đĩa CD kèm theo giúp phát triển kỹ năng nghe giọng người bản xứ khá tốt. Nhà sách Obook xin hân hạnh giới thiệu!

Solutions Grade 7

Tác giả: #Paul_A_Davices_&_Tim_Falla Ngày cập nhật: 17-01-2019
Solutions Grade 7
(Thử Thách Cấp Độ Mới Sau Khi Học Solutions Grade 6)
Bước qua cuốn Solutions Grade 7, các bạn sẽ tiếp tục chuyến hành trình khám phá những kiến thức mới lạ. Cuốn sách cũng được chia ra nhiều phần khác nhau để bổ trợ cho các kĩ năng nghe, nói, đọc và viết. Kiến thức được đưa ra trong quyển này mang tính chất là các đề tài xã hội, các gương tốt, ý chí, nghị lực của con người vươn lên trong cuộc sống. Cộng thêm các bài tập đa dạng sẽ giúp các bạn học nhanh nhớ lâu, đĩa CD kèm theo giúp phát triển kỹ năng nghe giọng người bản xứ khá tốt. Nhà sách Obook xin hân hạnh giới thiệu!

Solutions Advanced Class Audio CDs 2Ed

Tác giả: #Paul_Davies_&_Tim_Falla Ngày cập nhật: 17-01-2019
Solutions Advanced Class Audio CDs 2Ed Cuốn sách Solutions Advanced Class Audio CDs 2Ed gồm khóa học bao gồm các phương pháp giảng dạy cho giáo viên, và cũng là giải pháp biến tất cả học sinh thành những người học tích cực, mang đến cho mọi người cảm giác thành tích bất kể trình độ của họ. đã được hiện đại hóa hoàn toàn với 80% nội dung mới để thu hút sinh viên, ngữ pháp và từ vựng được trình bày rõ ràng. Cách tiếp cận có hướng dẫn của nó tạo nên sự tự tin của mỗi học sinh, thông qua các mục tiêu từng bước một, thực hành nhiều hơn, các hoạt động có ý nghĩa nhiều hơn và chuẩn bị cho các kỳ thi. Khóa học hiện nay bao gồm một loạt các phương pháp giảng dạy, trang bị cho giáo viên với những gói lựa chọn linh hoạt để sử dụng trong lớp học, ở nhà, và khi đang di chuyển. Các yếu tố kỹ thuật của khóa học làm sinh động vật liệu và cho phép giáo viên thay đổi tốc độ và trọng tâm của bài học. Sổ làm việc trực tuyến giúp tăng cường học tập độc lập với nhiều tính năng tương tác trong khi iTools cho phép bạn làm sinh động vật liệu và thay đổi tốc độ cũng như trọng tâm của bài học. Bộ sách Solutions biến tất cả học sinh thành những người học tích cực, bằng cách cung cấp nhiều cơ hội học tập phong phú cho toàn bộ các khả năng thông qua các hoạt động mở rộng và sửa đổi trong tất cả các thành phần - mang đến cho mọi người cảm giác thành tích bất kể trình độ của họ.

Solutions Grade 6

Tác giả: #Paul_A_Davices_&_Tim_Falla Ngày cập nhật: 17-01-2019
Solutions Grade 6 Cuốn sách Solutions Grade 6 với khóa học tiếng Anh tổng quát năm cấp độ cho các học sinh 14-19 tuổi, cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp. Cuốn sách có cấu trúc rõ ràng và phương pháp tiếp cận từng bước để giao tiếp cung cấp việc hỗ trợ ngôn ngữ và kỹ năng được hỗ trợ để giúp sinh viên tự tin nói. Nhà sách Obook xin hân hạnh giới thiệu!