sách hay mới nhất!

Sách của nhà phát hành: #Nhân_Trí_Việt

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

TOEFL iBT Activator Writing: Beginning

Tác giả: #YBM_Sisa Ngày cập nhật: 16-12-2018

TOEFL iBT Activator Writing: Beginning

TOEFL iBT Activator là bộ sách luyện thi 4 cấp độ được biên soạn nhằm giúp phát triển các kỹ năng về reading, listening, speaking, writing và grammar để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT.

Bằng cách cung cấp cơ hội phát triển một loạt kỹ năng ngôn ngữ, bộ sách nhắm đến việc giúp học viên đạt được những thành công học thuật và tự tin khi giao tiếp.

TOEFL iBT Activator giúp học viên chuẩn bị thi thật thành công đồng thời nâng cao kiến thức tiếng Anh trong các lĩnh vực học thuật. Những đặc điểm chính:

How To Master Skills For The TOEFL iBT Actual Test: Listening Test Book 2 (With Audio CD) provides students with plenty of practice as they prepare for the TOEFL® iBT. This book contains a concise description of the TOEFL® iBT and the question types in the listening section as well as five new practice tests in the TOEFL® iBT format.

Special Features:

Contents of the book:

IELTS On Track (Academic)

Tác giả: #Stephen_Slater_&__Donna_Millen_&__Pat_Tyrie Ngày cập nhật: 16-12-2018

IELTS On Track (Academic)

Internationally successful IELTS Academic practice tests for self-study or classroom.

The IELTS on Track Academic is so easy to use and so easy on the eye, that it makes test practice fun……..well, almost!

It has become very popular amongst test takers internationally so it has proved its value in almost every corner of the globe.

The key thing is that this is a book of practice IELTS tests which offers a good deal more than that – especially if you need help with IELTS writing, or would like detailed guidance on how to increase your test score on all four subtests – there is a special section devoted to that important goal.


How To Master Skills For The TOEFL iBT Essay Writing is a collection of 75 essay topics that have so far appeared on the TOEFL® iBT. This book, as an essay writing workbook, guides students step by step in producing their own essays modeled on 75 clear sample essays. Because all the sample essays meet the requirements of the ETS rating standards, they can be used as resources for both classroom and independent study.

Special Features:

How To Master Skills For The TOEFL iBT: Listening Advanced (With Audio CD) is designed to be used either as a textbook for a TOEFL® iBT listening preparation course or as a tool for individual learners who are preparing for the test on their own. With a total of 8 units, this book is organized to prepare students for the test with a comprehensive understanding of the test and a thorough analysis of every question type. Each unit provides a step-by-step program that includes question-solving strategies and the development of test-taking abilities.

Special Features:

How To Master Skills For The TOEFL iBT: Listening Basic (With Audio CD) is designed to be used either as a textbook for a TOEFL® iBT listening preparation course or as a tool for individual learners who are preparing for the test on their own. With a total of 8 units, this book is organized to prepare students for the test with a comprehensive understanding of the test and a thorough analysis of every question type. Each unit provides a step-by-step program that includes question-solving strategies and the development of test-taking abilities.

Special Features:

How To Master Skills For The TOEFL iBT Actual Test: Reading Test Book 1 provides students with plenty of practice as they prepare for the TOEFL® iBT. This book contains a concise description of the TOEFL® iBT and the question types in the reading section as well as five new practice tests in TOEFL® iBT format.

Special Features:

Contents of the book:

How To Master Skills For The TOEFL iBT: Speaking Intermediate is designed to be used either as a textbook for a TOEFL® iBT speaking preparation course or as a tool for individual learners who are preparing for the TOEFL® test on their own. With a total of six chapters, this book is organized to prepare you for the test by providing you with a comprehensive understanding of the test and a thorough analysis of every question type. Each chapter consists of seven units and includes numerous exercises that will help you develop your test-taking abilities. At the back of the book are two actual tests of the Speaking section of the TOEFL® iBT.

Special Features:

TOEFL iBT Insider Reading

Tác giả: #LinguaForum Ngày cập nhật: 16-12-2018

TOEFL iBT Insider Reading

LinguaForum TOEFL iBT Insider Reading is a complete reading skills book designed for students intending to take the iBT TOEFL exam. It is designed to give students a complete understanding of the iBT TOEFL reading section and what is expected of test takers in the reading section, as well as to provide students with useful sklls and strategies for meeting those expectations. To achieve these goals, LinguaForum TOEFL iBT Insider Reading contains the following:

Detailed explanations of each iBT TOEFL reading question type

Specific strategies to solve each question type

Guided and unguided reading practice to learn and then perfect reading skills

Supplemental activities designed to develop technical reading skills and analytical thinking skills

Topic-based chapters to assist in vocabulary development

Full answer key with detailed explanations of each question

TOEFL iBT Navigator: Writing (Kèm 1 Đĩa CD)

Tác giả: #Justin_Oh Ngày cập nhật: 16-12-2018

TOEFL iBT Navigator: Writing (Kèm 1 Đĩa CD) thông qua phưong học theo từng giai đoạn để giúp bạn nâng cao điểm số môn viết, qua đó nâng cao điểm số iBT của mình. Trước khi bước vào nội dung chính của sách, các bạn hãy ghi nhớ những điều sau:

Trước khi bắt đầu học cuốn sách này, bạn hãy thử viết một bài tiểu luận. Và sau khi đã thông thạo mọi bước trong sách, bạn hãy thử viết một bài tiểu luận khác. Khi đó, bạn sẽ thấy tự tin rằng bạn đã có đủ khả năng để đạt điểm cao trong phần thi TOEFL iBT Writing. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho bạn trong kỳ thi TOEFL iBT.

Nội dung quyển sách gồm các phần:

A -Integrated task:

B - Independent task:

Actual Test

Script & Answer key.