sách hay mới nhất!

Hash tag: #Sách_triết_học

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>
Kid's Box American English Second edition is a seven-level course for young learners. Perfect preparation for Cambridge English Young Learners: Flyers. Well-loved by children and teachers the world over, Kid's Box is bursting with bright ideas to inspire you and your students. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers, and Flyers. The Teacher's Book Level 5 contains comprehensive notes, as well as extra activities, photocopiable pages, and classroom ideas to inspire both teacher and students.
AN INTRODUCTION TO FAMILY SOCIAL WORK, Fourth Edition provides a strong foundation in the concepts and skills you will need to succeed in practice with families. The book offers engaging case studies, end-of-chapter exercises, illustrations, and graphics to familiarize you with the topics at hand.
In today's higher education climate academic staff are encouraged to focus not only on the up-to-date content of their teaching, but also to identify the most effective ways to engage students in learning, often alongside other key transferrable skills. This had led to a growing requirement for staff to adopt a scholarly approach to learning and teaching practice, and to undertake scholarship of learning and teaching as part of ongoing professional development. This text explores broad best practice approaches to undertaking enquiry into learning and teaching in higher education. It provides an accessible introduction for staff who have been educated within a range of academic disciplines, often with high-level but very focused knowledge about, and understandings of, research processes to the potentially new world of educational enquiry. This is complemented by chapters exploring what educational enquiry means in the context of different academic disciplines. This is an essential text for those undertaking HE qualifications in learning and teaching and for more established academics wishing to apply their skills of enquiry to their learning and teaching practice.

Shapes And Patterns K2

Tác giả: #Inc_Scholastic Ngày cập nhật: 26-09-2018
Recognizing shapes helps children develop geometry skills. Your child will learn to identify the sequence of objects in patterns and to anticipate which object comes next in the pattern. Topics covered: - Identifying shapes - Understanding patterns - Problem solving For use with Grades K-2.

The Island Of The Ancients: Eat, Drink And Live To 100

Tác giả: #Ben_Hills Ngày cập nhật: 26-09-2018
  • Tác giả: #Ben_Hills
  • Nhà xuất bản: #PIER_9
  • Năm xuất bản: 25/07/2008
  • Công ty phát hành: #Macmilan
  • Trọng lượng: 499
  • Kích cỡ: 1.8 x 23.0 x 15.4
  • Số trang: 248
  • ISBN: 9781741962222 (FA324419)
  • Giá bìa: 124 đ
"Why is it that the inhabitants of Sardinia are so much more likely to reach the age of 100 than any other people on the earth? Journalist Ben Hills travelled with photographer Mayu Kanamori around this Island of the Ancients, meeting up with a cast of colourful centenarians while exploring Sardinia's landscape, lifestyle and culture. This engaging read captures what they found on their travels."
Grouped around four central themes - illness and impairment, disabling processes, care and control, and communication and representations - this collection offers a fresh perspective on disability research, showing how theory and data can be brought together in new and exciting ways. Disability Research Today starts by showing how engaging with issues around illness and impairment is vital to a multidisciplinary understanding of disability as a social process. The second section explores factors that affect disabled people, such as homelessness, violence and unemployment. The third section turns to social care, and how disabled people are prevented from living with independence and dignity. Finally, the last section examines how different imagery and technology impacts our understandings of disability and deafness. Showcasing empirical work from a range of countries, including Japan, Norway, Italy, Australia, India, the UK, Turkey, Finland and Iceland, this collection shows how disability studies can be simultaneously sophisticated, accessible and policy-relevant. Disability Research Today is suitable for students and researchers in disability studies, sociology, social policy, social work, nursing and health studies.
In this brilliant and original book, Malcolm Gladwell explains and analyses the 'tipping point', that magic moment when ideas, trends and social behaviour cross a threshold, tip and spread like wildfire. Taking a look behind the surface of many familiar occurrences in our everyday world, Gladwell explains the fascinating social dynamics that cause rapid change.

Quân Vương

Tác giả: #Niccolo_Machiavelli Ngày cập nhật: 26-09-2018
“… điều làm cho Quân vương không chỉ có giá trị nghệ thuật và lịch sử là cái sự thật không thể đảo ngược rằng nó bàn về các nguyên tắclớn mà ngày nay vẫn đang hướng dẫn các quốc gia và nhà cai trị trong quan hệ giữa họ với nhau và với các láng giềng.”
- trích Lời nói đầu, bản tiếng Anh
Quả thật, hiếm có cuốn sách nào thực sự “vượt thời gian” như Quân vương, cuốn sách nhỏ khiêm nhường song vô giá của Niccolò Machiavelli. Kể cả ngày nay, và kể cả dù bản thân ta không phải một quân vương hay nhà cai trị, ta vẫn có thể rút ra từ cuốn sách này những lời khuyên đầy minh triết về thuật đối nhân xử thế, có thể dựa vào cuốn sách này để hiểu hơn về động cơ ẩn sau những động thái của các chính trị gia hiện đại - tức là, dẫu ta chỉ là một thường dân “hèn mọn”, ta vẫn có tầm nhìn thấu suốt của một đấng quân vương.

Tìm Hiểu Anh Hùng Dân Tộc, Danh Nhân Văn Hóa Việt Nam (Từ Khởi Thủy Đến Đầu Thế Kỷ XX)

Người xưa có câu: “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, ở đâu, thời nào cũng có những tấm gương hiếu học, có những người thông minh, tài trí, có những danh tướng, những nhà giáo, nhà văn, lương y mẫu mực… đã đóng góp nhiều sức lực, trí tuệ xây dựng cho dân cho nước.

Từ đời này qua đời khác, câu chuyện về các bậc hiền tài đã được chép vào chính sử, được lưu truyền, được kể lại với những dị bản khác nhau. Để có những bài học từ những tấm gương sáng, người ta vẫn hay nhắc đến chuyện Trạng nguyên Nguyễn Hiền – một thần đồng với nghĩa đầy đủ nhất của từ này, , hoặc Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật tinh thông thổ ngữ của những miền đất xa lạ góp phần làm yên bờ cõi. Có người đại diện cho Đại Việt đi sứ đã làm rạng danh non sông, có người như Cao Thắng ở rừng sâu chỉ mày mò mà chế tạo được súng trường, lại có người bền chí 82 tuổi vẫn còn lều chõng đi thi…(Phan Bội Châu), ... Quả thực không làm sao mà kể hết được những tấm gương hiền tài đất Việt.

Cuốn sách “TÌM HIỂU ANH HÙNG DÂN TỘC, DANH NHÂN VĂN HÓA VIỆT NAM - (Từ khởi thủy đến đầu thế kỷ XX)”, được chúng tôi biên soạn, bố cục tập hợp phần tiểu sử của hơn 200 nhân vật là anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa, kèm theo những câu chuyện hay về các hiền tài trong suốt chiều dài lịch sử như: Hai Bà Trưng, Lý Công Uẩn, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Chí Minh v.v... (chúng tôi sắp xếp thứ tự nhân vật theo trình tự phát triển của lịch sử). Và ở đây có những nhân vật, chúng tôi chỉ nêu được tiểu sử, không có mẩu chuyện kèm theo vì nguồn tư liệu về nhân vật đó hạn hẹp, chúng tôi chưa có thông tin để cập nhật, nhân đây xin được chia sẻ cùng bạn đọc.