sách hay mới nhất!

Hash tag: #Sách_người_nổi_tiếng

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>Ông từng là đầu mối chỉ huy của những nhân vật tình báo nổi tiếng như Vũ Ngọc Nhạ (nguyên mẫu Ông cố vấn), Đại tá Anh hùng Lê Hữu Thúy (nguyên mẫu điệp viên Giữa sa mạc lửa), Phạm Ngọc Thảo (nguyên mẫu của nhân vật Nguyễn Thành Luân trong tiểu thuyết và phim "Ván bài lật ngửa") và Phạm Xuân Ẩn, Thiếu tướng, Anh hùng, phóng viên báo Time.


Ông là một trong số cán bộ đầu tiên được cụ Hồ cử vào chi viện cho miền Nam, đã trải qua tù đày ở cả hai thời kỳ Pháp - Mỹ. Kiên cường sống sót qua chế độ lao tù của Đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Ngô Đình Cẩn. Đã từng có cuộc đấu trí với Ngô Đình Nhu.


Mời bạn đón đọc.Từ lâu, nhân dân ta, bạn bè, đồng chí và kiều bào ta ở nước ngoài vẫn mong muốn có một bộ sách lớn, công bố đầy đủ những tư liệu chính xác về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng “vô cùng oanh liệt và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, giúp cho cán bộ và nhân dân ta có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu, học tập sâu sắc về tiểu sử, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Năm 1992, bộ sách Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử (10 tập) đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần đầu tiên và tái bản năm 2006. Năm 2016, sau 10 năm, bộ sách tiếp tục được Nhà xuất bản tái bản, bổ sung thêm một lượng lớn các sự kiện, nâng cao hơn về chất lượng khoa học. Đây được xem như là một “bộ phim” lịch sử quay lại toàn bộ cuộc đời của một vĩ nhân từ thuở ấu thơ cho đến ngày Người “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”.


Bộ sách Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng biên soạn là một công trình lịch sử được trình bày dưới hình thức biên niên. Nhưng khác với niên biểu hay biên niên sự kiện mà trong đó chỉ liệt kê tóm tắt năm tháng xảy ra các sự kiện chính, đánh dấu bước chuyển biến trong cuộc đời và tư tưởng của vĩ nhân, mà không lược thuật nội dung các sự kiện, biên niên tiểu sử là một cuốn sử với đầy đủ các yếu tố niên đại, nhân vật, sự kiện, hoàn cảnh,... được ghi chép lại theo trình tự thời gian diễn ra các sự việc, lời nói, bài viết, hành động, sinh hoạt, giao tiếp, v.v. của vĩ nhân đối với thời đại, đất nước, dân tộc, giai cấp, gia đình, họ hàng, bạn hữu, kẻ thù...; từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, trong đời sống chung và đời sống riêng, thể hiện lãnh tụ vừa như một vĩ nhân, vừa như một người bình thường.


Bộ sách được kết cấu theo đơn vị thời gian: năm, tháng, ngày, có khi đến từng giờ, trong đó người đọc được tiếp xúc với một khối lượng tư liệu phong phú, nhiều sự kiện cụ thể, được thể hiện bằng văn phong lịch sử, nhưng lại sinh động, đáp ứng được yêu cầu của nhà nghiên cứu và tất cả người đọc khác.


Thông qua bộ sách, các nhà nghiên cứu khoa học về kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, lịch sử Đảng khai thác được tương đối đầy đủ và hệ thống những tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất, Nhà nước và Quân đội nhân dân, người mở đầu và đặt nền móng cho các khoa học xã hội và nhân văn ở nước ta theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bộ sách có tác dụng tra cứu và tham khảo rất bổ ích đối với các nhà nghiên cứu khoa học xã hội ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các nhà văn nghệ, sáng tác tiểu thuyết, sân khấu, điện ảnh, hội họa,... có thể khai thác từ biên niên tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh những sự kiện chân thực, sinh động, cụ thể trong cuộc đời của Người từ thời niên thiếu cho đến khi qua đời, để sáng tạo nên những công trình nghệ thuật tương xứng với tầm vóc vĩ đại của Người, góp phần vào sự nghiệp bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, mãi mãi “Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.


Tư liệu để biên soạn, bổ sung các sự kiện trong bộ sách được các tác giả lựa chọn từ nhiều nguồn đáng tin cậy và đã được thẩm định tính xác thực, trong đó chủ yếu là những trước tác, văn kiện của Đảng và Nhà nước, hoạt động, những sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được công bố trong bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập (15 tập) năm 2011. Bộ sách gồm 10 tập:


- Tập 1. Giới thiệu khái quát về thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quá trình học tập, hoạt động của Người từ thời niên thiếu đến năm 1929.


- Tập 2. Giới thiệu những sự kiện cơ bản về những hoạt động trong cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, từ đầu năm 1930, khi thành lập Đảng, đến tháng 9-1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.


- Tập 3. Ghi lại những sự kiện hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày đầu tiên nước Việt Nam giành lại độc lập 2-9-1945 đến ngày bắt đầu Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946.


- Tập 4. Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bốn năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ ngày 19-12-1946 đến hết năm 1950.


- Tập 5. Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải rộng khắp núi rừng Chiến khu Việt Bắc và kéo dài trong bốn năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1951 đến 1954.


- Tập 6. Giới thiệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1955 đến ngày 31-12-1957.


- Tập 7. Ghi lại các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết 1960.


- Tập 8. Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ba năm từ 1961 đến 1963.


- Tập 9. Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1964 đến 1966.


- Tập 10. Giới thiệu với bạn đọc ba năm cuối cùng trong cuộc đời của một vĩ nhân đã dành trọn vẹn 79 mùa xuân vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, từ ngày 1-1-1967 đến ngày 2-9-1969.


Thông qua 10 tập Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, bạn đọc sẽ có điều kiện nhận thức đầy đủ và sâu sắc về công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, thấy rõ thiên tài trí tuệ và phẩm chất đạo đức trong sáng, cao đẹp của một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, đồng thời là một con người giản dị, khiêm tốn, gần gũi, thân thiết với tất cả mọi người. Qua tấm gương cao đẹp, trọn vẹn về cuộc đời, sự nghiệp của Người, bạn đọc sẽ rút ra được những bài học bổ ích về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần quốc tế vô sản, đạo đức - phẩm chất của con người mới xã hội chủ nghĩa, niềm tự hào vô hạn về lãnh tụ vĩ đại, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng do Bác Hồ sáng lập, mãi mãi đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, thực hiện bằng được mong muốn cuối cùng của Người là: “Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.


Mời bạn đón đọc.
 • Tác giả: #Andy_Bounds
 • Dịch giả: Tường Linh
 • Nhà xuất bản: #Nxb_Thế_giới
 • Năm xuất bản: 31-10-2016
 • Công ty phát hành: #Phương_Nam
 • Trọng lượng: 374.00 gam
 • Kích cỡ: 14 x 20.5 cm
 • Số trang: 352
 • ISBN: 8932000124146 (VI45289)
 • Giá bìa: 138,000 đHòn tuyết lăn khi trên đỉnh núi rất nhỏ, nhưng càng xuống tới đáy thì lại vô cùng lớn và đủ sức phá tan mọi chướng ngại vật mà nó đi qua. Cũng như thế, bạn làm việc và thời gian đầu bạn chưa được chú ý, nhưng khi bạn cứ làm liên tục, liên tục thì bạn sẽ dần thu hút được xung quanh. Tuy nhiên để có được sự thu hút này, thông điệp truyền thông phải đúng. Cuốn sách Hiệu Ứng Tuyết Lăn của tác giả Andy Bounds sẽ giúp bạn:


- Thuyết phục người khác đồng ý nhanh hơn, thường xuyên hơn


- Hứng thú với công việc hơn


- Tháo gỡ những trở ngại thường xuyên gặp phải trong giao tiếp


- Hoàn tất được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn.


Gói gọn trong 350 trang sách là một bộ công cụ gần như hoàn thiện từ giai đoạn xây dựng nền tảng để giao tiếp thành công, đến những kỹ năng như: khiến người khác làm ngay những gì bạn muốn, giúp gây ấn tượng với bài thuyết trình được soạn thảo cấp tốc, kết nối công việc của mình với người khác, hiểu được dộng lực thôi thúc người khác, đối thoại hai chiều môt cách hiệu quả...


Mời bạn đón đọc.
 • Tác giả: #Văn_Hiền
 • Nhà xuất bản: #NXB_Thanh_Niên
 • Năm xuất bản: 01-03-2010
 • Công ty phát hành: #Thăng_Long
 • Trọng lượng: 150.00 gam
 • Kích cỡ: 14.5x20.5 cm
 • Số trang: 132
 • ISBN: 8935075919686 (VI45533)
 • Giá bìa: 22,000 đ


Mục lục


Từ "Le Paria" đến "Việt Nam hồn"


Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Ái Quốc


Làm báo trên quê hương Cách mạng Tháng Mười


Từ Quảng Châu, báo ‘Thanh niên' ươm mầm cách mạng


Tranh cổ động kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười in trên báo ‘Thanh niên' ngày 7-11-1926 của Nguyễn Ái Quốc.


Người sáng lập báo ‘Thân ái'


...


Mời bạn đón đọc.

 • Tác giả: #H.N._Casson
 • Dịch giả: Nhóm Dịch Alpha Books
 • Nhà xuất bản: #Nxb_Lao_động__&__Xã_hội
 • Năm xuất bản: 01-06-2012
 • Công ty phát hành: #Alpha_books
 • Trọng lượng: 220.00 gam
 • Kích cỡ: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 224
 • ISBN: 8936037743912 (VI46670)
 • Giá bìa: 49,000 đ


Đây là một cuốn sách có nội dung thiết thực, hữu ích. Nó cung cấp cho bạn đọc những tri thức, kỹ năng sống, bài học bổ ích trong lĩnh vực kinh doanh nói riêng và cuộc sống nói chung. Cuốn sách là một cẩm nang không thể bỏ qua đối với những ai đang có ý định lập nghiệp bằng con đường kinh doanh, cũng như những ai đã và đang thành công trên thương trường.


Năm 1989, tôi bước chân vào giảng đường đại học. Cả một bầu trời tri thức, cả một thế giới với những điều mới lạ, cũng như đầy khó khăn mở ra trước mắt tôi. Tôi không còn là cậu học sinh phổ thông luôn làm theo những gì thầy cô giảng, mà thành công của tôi được quyết định bởi cách học và những gì tôi học. Học đại học có nghĩa là bạn phải biết cách tự học, nên học điều gì và bỏ qua cái gì. Đây là khoảng thời gian bắt đầu định hình tính cách, thói quen cũng như cá tính ở mỗi người.


Thế nhưng, những năm tháng sinh viên đầu đời, hầu như không có sách nào nói cho tôi biết những điều đó. Có đến 99% những gì chúng tôi tiếp nhận được vào thời gian này chỉ là những lời khuyên một chiều. Không ai dạy cho chúng tôi những lời khuyên dạng như "thời giờ quý nhất trong đời là những giờ nhàn rỗi. Tương lai của anh tùy thuộc vào cách anh sử dụng thời gian nhàn rỗi ấy hơn là những gì anh làm trong giờ làm việc - Lời khuyên số 7". Tôi và những người bạn cứ mò mẫm, tự tìm cho mình những điều như vậy.


Năm tháng sinh viên qua đi, tôi chập chững bước vào đời cùng với những biến chuyển vô cùng lớn lao của nền kinh tế xã hội. Kinh tế tư nhân xuất hiện, mọi người bắt đầu phải lo nghĩ đến chuyện kiếm tiền, cũng như mình sẽ làm gì trong cuộc sống.


Trong những tháng ngày ngồi ở giảng đường, tôi không quá chú tâm vào việc học, thậm chí có thể nói là rất sao nhãng. Tôi đã không học như cách mọi người. Mặc dù không biết liệu cách học cũng như cách làm việc của mình có đúng hay không, nhưng tôi thấy nhiều điều phải học lại ít có giá trị. Những thông tin tôi thu lượm ở trường đại học không nhiều. Tôi không hình dung được những điều đó hữu ích như thế nào đối với tôi sau này.


Năm 1995, tôi tình cờ mua cuốn sách "Làm nên". Tôi đã mê mải đọc nó chỉ trong một ngày. Làm nên đã trở thành sách gối đầu giường của tôi thời đó. Tôi đã đọc được ở đây những lời khuyên vô cùng giá trị và hữu ích mà không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Đọc xong nó, tôi tự tin hơn với những suy nghĩ có phần "lệch lạc" so với lối suy nghĩ thông thường, so với những gì tôi thường được dạy. Tôi bắt đầu thay đổi cách dùng thời gian rảnh rỗi của mình. Tôi bớt đi cà phê, tụ tập với đám bạn mà tìm kiếm những việc hữu ích cho mình, đó là đọc sách và suy ngẫm, gặp gỡ những người giỏi hơn mình để trò chuyện, trao đổi...


"Một trong những lời khuyên tôi tâm đắc nhất từ cuốn sách là Lời khuyên số 15 "Lỗi thông thường của bạn trẻ là ưa thích làm những công việc dễ dàng". Ngay từ những năm tháng ở trường phổ thông, tôi đã chọn cho mình những việc khó nhất. Học trên lớp cũng như khi làm bài tập, tôi luôn lựa những bài khó nhất. Các bài kiểm tra thường có năm câu từ dễ đến khó, đám bạn thích làm câu dễ trước khó sau còn tôi thì ngược lại. Đến khi đi làm, tôi muốn chọn công việc khó khăn nhất, ít người dám làm nhất. Càng ít người dám làm, tôi lại càng hăng hái đảm trách, càng nhiều khó khăn, càng nhiều thách thức, tôi càng thấy hấp dẫn và lôi cuốn... Chính những thử thách đầu đời đó đã giúp tôi trở nên bản lĩnh hơn, dám làm những việc mà đám bạn cùng trang lứa né tránh, dám đi và dám làm những việc ngoài khuôn khổ... Những người xung quanh không hiểu vì sao tôi lại chọn những việc khó, trong khi hầu hết mọi người chọn việc dễ dàng. Cô em họ khi đó cứ thắc mắc và chê bai tôi: "Tại sao anh cứ chọn việc khó nhỉ, em chỉ thích công việc nhàn hạ. Anh làm việc khó hơn nhưng có được nhiều tiền hơn đâu".


Bây giờ, nhìn lại 15 - 20 năm trước, tôi thấy mình đã đúng và tôi cũng thật may mắn khi đọc cuốn sách này. Nhờ chọn làm những việc khó, tôi đã trưởng thành rất nhanh, thành công hơn hẳn những người chọn công việc dễ dàng. Việc xử lý những vấn đề phức tạp ngay từ khi còn trẻ đã mang lại cho tôi nhiều kỹ năng hữu ích: giúp tôi học cách chịu áp lực lớn, giúp tôi trưởng thành, mạnh mẽ và tự tin để dám làm những công việc khó hơn sau này.


Kể từ đó và cho đến thời điểm năm 2000 - 2001, tôi vẫn thường lật lại những trang sách này để khắc sâu lời khuyên của H. Casson, để chiêm nghiệm những việc mình đã làm, để có động lực tốt hơn, kiên trì hơn cho công việc sắp tới. Tôi cũng thường ghi chép, đánh dấu những lời khuyên mà tôi thấy hữu ích nhất.


Sau này, khi các bạn trẻ hỏi tôi nên đọc cuốn sách nào, tôi đều khuyên tìm đọc "Làm nên" của H. Casson. Tuy nhiên, do cuốn sách xuất bản quá lâu và không được tái bản nên ngày nay các bạn trẻ khó có cơ hội tiếp cận. Hơn nữa, bản dịch của Phạm Cao Tùng cũng chưa được chau chuốt, nhiều lỗi... vì thế chúng tôi đã tiến hành hiệu đính, biên tập cho phù hợp với văn phong hiện đại.


Cuốn sách "Làm nên" cần thiết cho tất cả các bạn trẻ - những người bắt đầu bước chân vào cuộc sống, những người đang hoang mang tìm cho mình một lối đi. Tất cả mọi người sẽ tìm thấy những lời khuyên hữu ích cho mình ở đây. Hãy học theo, hãy rèn luyện, hãy kiên trì, chắc chắn bạn sẽ thành công.


Đây là cuốn đầu tiên dạy tôi làm thế nào để thành công trong cuộc sống, tôi đã làm theo và thành công. Vì thế, tôi tin rằng các bạn trẻ cũng sẽ thành công nếu làm như vậy."


- Nguyễn Cảnh Bình, C.E.O Alpha Books


Mời bạn đón đọc.

 • Dịch giả: Tuyết Mai
 • Công ty phát hành: #Chưa_có
 • Trọng lượng: 253.00 gam
 • Kích cỡ: 13x19 cm
 • Số trang: 311
 • Giá bìa: 31,000 đ

Diễn thuyết là sản phẩm ưu tú của nhân loại. Diễn thuyết thuộc về lịch sử, về hiện tại và cũng thuộc về tương lai. Nó là kết tinh của vǎn hóa cá nhân và vǎn hóa thời đại.
Nếu bạn là người tinh thông những kỹ xảo diễn thuyết, thì đó sẽ là chìa khóa để thǎng tiến của cuộc sống.
Có tài làm việc, nhưng không có tài diễn thuyết, thì kết quả cũng có thể đạt được phần nào, nhưng người có khả nǎng diễn thuyết thì thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Cuốn sách này cung cấp cho bạn một số hiểu biết, kĩ nǎng diễn thuyết trước một người hay nhiều người, bổ xung cho bạn khả nǎng diễn đạt và thuyết phục người khác.
Chúc các bạn thành công với: " với lời nói tựa ngàn vàng, một tiếng hô vạn người ứng"
 • Tác giả: #Nelson_Mandela
 • Dịch giả: Nguyễn Hằng
 • Nhà xuất bản: #Nxb_Trẻ
 • Năm xuất bản: 01-03-2013
 • Công ty phát hành: #NXB_Trẻ
 • Trọng lượng: 572.00 gam
 • Kích cỡ: 15.5 x 23 cm
 • Số trang: 444
 • ISBN: 8934974117797 (VI47154)
 • Giá bìa: 160,000 đ


Tự Thoại - Những Ghi Chép Cá Nhân Và Tư Liệu Chưa Từng Được Công Bố Của Nelson Mandela


Nelson Mandela là một trong những nhân vật tạo cảm hứng nhất, mang tính biểu tượng nhất trong thời đại chúng ta. Giờ đây, sau cả cuộc đời cầm bút ghi lại những suy ngẫm, những sự kiện, những gian khổ và thắng lợi trên giấy, ông đã mở kho tư liệu cá nhân để chúng ta có thể nhìn rõ hơn bao giờ hết cuộc đời đặc biệt của ông.


Tự thoại là cuốn sách giúp người đọc thâm nhập vào con người phía sau hình tượng Mandela của công chúng: từ những lá thư được viết trong những giây phút đen tối nhất 27 năm ngồi tù đến bản thảo hậu cuốn tự truyện chưa hoàn thành sau cuốn Chặng đường dài đến tự do của ông. Ở đây, ông ghi chép hoặc thậm chí viết nguệch ngoạc trong cuộc họp, kể lại những giấc mơ buồn trên cuốn lịch bàn ở đảo Robben, viết báo khi tham gia cuộc chiến chống chủ nghĩa apartheid hồi đầu thập niên 1960, hoặc nói chuyện với bạn bè trong những cuộn băng ghi lại hơn 70 giờ đối thoại. Trên trang sách này, ông không phải đóng vai hình tượng hay thần thánh mà là người bình thường, như tất cả chúng ta.


Là cuộc hành trình sâu sắc từ những suy nghĩ kích động đầu tiên về chính trị đến vai trò đầy cảm hứng trên trường quốc tế của Mandela, cuốn sách Tự thoại này cho chúng ta một cơ hội hiếm có được tiếp xúc với con người Nelson Mandela qua chính lời nói của ông: rõ ràng, thẳng thắn, riêng tư.


***


Tác giả:


Nelson Mandela sinh ngày 18/07/1918 tại Transkei, Nam Phi. Ông trở thành thành viên đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) năm 1944 và tham gia chống lại các chính sách apartheid (phân biệt chủng tộc) của đảng Quốc gia cầm quyền cho đến khi bị bắt vào tháng 08/1962 và bị buộc tội phá hoại chính trị cùng các tội danh khác. Mandela phải ngồi tù hơn 27 năm và trong thời gian này, ông trở thành biểu tượng ngày càng đầy tính thuyết phục của phong trào chống chủ nghĩa apartheid. Ông được trả tự do năm 1990 và được trao giải Nobel Hòa bình năm 1993. Năm 1994, ông trở thành tổng thống đầu tiên của Nam Phi được bầu ra một cách dân chủ. Ông là tác giả cuốn sách bán chạy nhất thế giới có tên Chặng đường dài đến tự do và là chủ nhân của khoảng 250 giải thưởng khác nhau trong vòng 40 năm.


Mời bạn đón đọc.

 • Công ty phát hành: #Chưa_có
 • Trọng lượng: 2100.00 gam
 • Kích cỡ: 16x24 cm
 • Số trang: 1068
 • Giá bìa: 90,000 đ

Cuốn sách là những bài nói và viết, những chuyện kể về đồng chí Lê Duẩn, là những hồi tưởng, những suy tư của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động thực tiễn, các bạn chiến đấu thân thiết, các cộng sự đã sống và hoạt động cách mạng cùng thời với đồng chí Lê Duẩn trong lúc hoạt động bí mật cũng như lúc công khai. Đó là những người trong cuộc, những nhân chứng lịch sử đã dành những tình cảm sâu lắng, chân thành, kính mến đối với đồng chí Lê Duẩn. Từ nhiều góc độ khác nhau, các bài viết đã phản ánh rất sống động và chân thực về tài năng, đức độ và cống hiến lớn lao về nhiều mặt của đồng chí Lê Duẩn đối với tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, nhất là trong những giai đoạn có tính chất bước ngoặt của lịch sử và những tình huống phức tạp...

Điện Biên Phủ - Điểm Hẹn Lịch Sử

Tác giả: #Võ_Nguyên_Giáp Ngày cập nhật: 13-11-2018


“Cùng với Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, dân tộc Việt Nam lại có thêm một cột mốc lịch sử mới: Điện Biên Phủ, cây cột mốc bằng vàng.

16.200 quân viễn chinh Pháp bị diệt và bắt sống trong một trận đánh là chiến công lớn nhất một dân tộc nhược tiểu giành được trong thời đại ngày nay. Thành trì bất khả xâm phạm của chủ nghĩa đế quốc bị phá vỡ. Hồi chuông báo hiệu giờ tận số của chủ nghĩa thực dân đã điểm. Đó là sự kiện làm rung chuyển, thay đổi thế giới. Một minh chứng cho dự đoán thiên tài của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1921: không phải trông chờ cách mạng vô sản thành công ở chính quốc, những dân tộc thuộc địa “có thể thực hiện công cuộc giải phóng bằng sự nỗ lực của bản thân”.

Tiếng sấm Điện Biên Phủ mãi mãi còn rền vang.

Việt Nam – Hồ Chí Minh – Điện Biên Phủ!

Loài người cùng reo vui với Việt Nam.

Việt Nam – Hồ Chí Minh – Điện Biên Phủ!

Những tiếng nói khẳng định quyền sống, quyền làm người của mọi dân tộc. Những tiếng đã đi vào ngôn ngữ của các dân tộc.

Những tiếng vang vang tự hào.” Trích (“Điện Biên Phủ - Điểm Hẹn Lịch Sử”)

Mời bạn đón đọc.Hồ Chí Minh là danh nhân có sức hút cực kỳ hấp dẫn đối với nhiều người , từ những người hoạt động chính trị cho đến những người nghiên cứu khoa học cũng như các nhà hoạt đông văn hóa nghệ thuật cả ở trong nước và ngoài nước Việt Nam. Là người say mê nghiên cứu lịch sử việt nam cận đại và hiện đại , giáo sư - tiến sĩ Mạch Quang Thắng đã để nhiều tâm lực nghiên cứu về Hồ Chí Minh - một con người đã trở thành nhân vật kiệt xuất theo đánh giá của UNESCO, một con người mà bằng sự nghiệp của mình mà làm rạng danh dân tộc và chính Hồ Chí Minh đã trở thành giá trị văn hóa bất diệt , hợp lưu với dòng chảy trong hệ giá trị văn hóa của tiến trình lịch sử hàng ngàn năm dân tộc Việt Nam .


Cuốn sách Hồ Chí Minh- Con Người Của Sự Sống là một trong những kết quả của cả quá trình nghiên cứu dày công của ông đối với nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh ,phản ánh một phần diện mạo quan trọng của Hồ Chí Minh trong lịch sử hiện đại Việt Nam và thế giới . Văn phong trong sáng , giản dị của tác giả chắc chắn sẽ làm cho người đọc cảm thấy thú vị .


Mời bạn đón đọc.