sách hay mới nhất!

Hash tag: #Sách_học_tiếng_Anh

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

Heinle Reading Library:Red Badge Of Courage-Audio Cd

Tác giả: #Crane Ngày cập nhật: 17-08-2018
  • Tác giả: #Crane
  • Nhà xuất bản: #Cengage_Learning
  • Năm xuất bản: 2005
  • Công ty phát hành: #Cengage
  • Trọng lượng: 114
  • Kích cỡ: 20x13.5
  • ISBN: 9781413011067 (FA400223)
  • Giá bìa: 140 đ
Chưa có

Inside Reading 1: Instructor Pack

Tác giả: #Arline_Burgmeier Ngày cập nhật: 17-08-2018
Enables students to deal effectively with academic texts while familiarizing students with the complete Academic Word List.

Campaign 1: Class CD

Tác giả: #Simon_Mellor_Clark_&__Yvonne_Baker_de_Atlamirano Ngày cập nhật: 17-08-2018
Campaign 1 class CD contains all the listening activities in the campaign 1 student's book.

Cẩm Nang Sử Dụng Giới Từ Trong Tiếng Anh

Tác giả: #The_Windy Ngày cập nhật: 17-08-2018
Cẩm Nang Sử Dụng Giới Từ Trong Tiếng Anh
Phần I: Trình bày những điều cơ bản về giới từ
Phần II: Gồm 3 mục sau:
Những giới từ theo sau động từ
Những giới từ theo sau danh từ
Những giới từ theo sau tính từ

Oxford Bookworms Library: Starter: The Cat Audio CD Pack

Tác giả: #John_Escott Ngày cập nhật: 17-08-2018

EFL Phonics 1 Audio CD

Tác giả: #Eunjoo_Song_&__Keunah_Kim_&__Sodahm_Cho Ngày cập nhật: 17-08-2018
EFL Phonics is an easy-to-teach five-level series for elementary school children who are studying English as a Foreign Language

Competences: Expression Ecrite 4

Tác giả: #Barfety Ngày cập nhật: 17-08-2018

Writing Paragraphs

Tác giả: #et_al_Zemach Ngày cập nhật: 17-08-2018

Stretch Starter: Workbook

Ngày cập nhật: 17-08-2018